Vol 59, No 2 (2015)

Table of Contents

Articles

Anna Kukuła, Jacek Puziewicz, Theodoros Ntaflos
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 239-247, doi: 10.7306/gq.1214
Zdzisław Migaszewski, Agnieszka Gałuszka, Sabina Dołęgowska
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 248-256, doi: 10.7306/gq.1216
PDF
Julita Biernacka
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 257-270, doi: 10.7306/gq.1210
PDF
Anna Waśkowska
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 271–299, doi: 10.7306/gq.1213
PDF
Krzysztof Bąk, Anna Wolska, Magdalena Zielińska, Marta Bąk
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 300–315, doi: 10.7306/gq.1224
PDF
Bartosz Budzyń, Gabriela A. Kozub-Budzyń
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 316–324, doi: 10.7306/gq.1223
Paulina Maria Leonowicz
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 325-344, doi: 10.7306/gq.1221
PDF

Preface

Zbigniew Frankowski, Marta Sokołowska
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 345-346, doi: 10.7306/gq.1230
PDF

Thematic issue

Waldemar St. Szajna, Agnieszka Gontaszewska
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 347-357, doi: 10.7306/gq.1193
PDF
Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 358-366, doi: 10.7306/gq.1182
PDF
Sebastian Kowalczyk, Piotr Zawrzykraj, Radosław Mieszkowski
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 367-372, doi: 10.7306/gq.1172
PDF
Paweł Dobak, Jan Gaszyński
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 373-381, doi: 10.7306/gq.1197
PDF
Paweł Dobak, Tomasz Szczepański, Sebastian Kowalczyk
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 382-390, doi: 10.7306/gq.1178
PDF
Henryk Woźniak
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 391-399, doi: 10.7306/gq.1196
PDF
Maria Jolanta Sulewska, Katarzyna Zabielska-Adamska
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 400-407, doi: 10.7306/gq.1169
PDF
Joanna Pinińska, Andrzej Domonik, Artur Dziedzic, Dominik Łukasiak
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 408-418, doi: 10.7306/gq.1181
PDF
Wojciech Tschuschke, Maciej Kordian Kumor, Magdalena Walczak, Marcin Tschuschke
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 419-425, doi: 10.7306/gq.1188
PDF
Paweł Rydelek, Anna Bąkowska, Piotr Zawrzykraj
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 426-432, doi: 10.7306/gq.1180
PDF

Discussion

Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – a discussion
Marcin Krajewski, Jacek Matyszkiewicz
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 433-437, doi: 10.7306/gq.1234
PDF
Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – reply.
Antoni Wójcik, Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska, Marcin Wódka
Geological Quarterly Vol 59, No 2 (2015) 438-439, doi: 10.7306/gq.1235
PDF