Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Š

Šujan, Martin, EQUIS Ltd. Račianska 57 831 02 Bratislava Slovakia (Slovakia)
Šujan, Michal, Department of Geology and Paleontology Faculty of Natural Sciences Comenius University in Bratislava Ilkovičova 6 842 15 Bratislava Slovakia (Slovakia)

S

Sulewska, Maria Jolanta, Bialystok University of Technology (Poland)
Superson, Józef, xxx
Suveizdis, Povilas, Geologijos Institutas, Ševčenkos, 13, Vilnius (Lithuania)
Suwejzdis, Povilas

Š

Švábenická, Lilian, Czech Geological Survey

S

Svoboda, Vlastimil
Svobodova, Andrea, Institute of Geology of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. (Czech Republic)
Swadowska, Elżbieta, xxx
Swadowska, Elżbieta, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)

Ś

Świdrowska, Jolanta, xxx
Świdrowska, Jolanta, Institute of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00-818, Warszawa (Poland)
Świdziński, Waldemar, Institute of Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences, Koscierska 7, 80-328 Gdansk (Poland)
Świerczewska, Anna T., AGH University of Science and Technology in Cracow, Poland. Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection. (Poland)
Świerczewska, Anna, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, PL-31-002 Kraków (Poland)
Świerczewska-Gładysz, Ewa, Institute of Earth Science, University of Lodz (Poland)

S

Sydor, Paweł, Polish Geological Institute - National Research Institute, Pomeranian Branch, Wieniawskiego 20, 71-130 Szczecin (Poland)
Sydor, Paweł, Polish Geological Institute - National Research Institute
Sýkora, Milan, carbonate sedimentology
Sýkorová, Ivana, Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of Rock Structure and Mechanics (Czech Republic)
Sylwestrzak, Hubert
Sylwestrzak, Hubert, xxx
Sylwestrzak, Józef, xxx
Sytnyk, Oleksandr, Ivan Krypiakevyč Institute of Ukrainian Studies, National Academy of Sciences of Ukraine, Kozelnycka 4, 79026 Lvov, Ukraine
Szabo, Mate, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Institute for Geological and Geochemical Research, Hungary (Hungary)
Szafer, Władysław
Szajn, Józef, xx
Szajna, Waldemar St., Uniwersytet Zielonogórski (Poland)
Szakmány, György, Eötvös Loránd University, Faculty of Science, Institute of Geography and Earth Sciences, Department of Petrology and Geochemistry (Hungary)
Szakmány, György, Eötvös Loránd University, Institute of Geography and Earth Sciences, Department of Petrology and Geochemistry, Pazmany Peter Setany 1/C, H-1117 Budapest, Hungary (Hungary)
Szalai, Zoltan, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Geographical Institute, Hungary Eötvös Loránd University, Department of Environmental and Landscape Geography, Hungary (Hungary)
Szalaiová, Eva, Faculty of Natural Sciences, University of Comenius, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovak Republic (Slovakia)
Szalamacha, January
Szalamacha, Maria
Szamałek, Krzysztof, 1.Institute of Geochemistry, Mineralogy and Petrology, University of Warsaw, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa; 2. Institute of Ceramics and Building Materials, Postępu 9, PL-02-676 Warszawa (Poland)
Szamałek, Krzysztof, xxx
Szamałek, Krzysztof
Szamałek, Krzysztof, Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Szaniawski, Hubert
Szaniawski, Rafal, Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, Ks. Janusza 64, PL-01-452, Warszawa, Poland
Szaniawski, Rafał, Institute of Geophysics, Polish Academy of Science, Ks. Janusza 64, PL-01-452 Warszawa, (Poland)
Szarafin, Tomasz, Polish Geological Institute - National Research Institute (Poland)
Szaran, Janina, xxx
Szaran, Janina, Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Plac M. Curie-Skłodowskiej 1, PL-20-031 Lublin, Poland
Szałamacha, Grażyna, Geological Enterprise Polgeol, Nowa 29/31, 90-030 Łódź (Poland)
Szałamacha, January
Szałamacha, Maria
Szczechura, Janina
Szczechura, Janina, Institute of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, PL-00-818 Warszawa
Szczechura, Janina, Institute of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, PL-00-818 Warszawa (Poland)
Szczegłow, A. D.
Szczepanek, Kazimierz
Szczepanek, Małgorzata, Institute of Physics, Silesian University of Technology, Krzywoustego 2, PL-44-100 Gliwice, Poland
Szczepanik, Patrycja, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University, Oleandry 2a, PL-30-063 Kraków, Poland
Szczepanik, Zbigniew, Polish Geological lnstitute, Holy Cross Mountains Branch, Zgoda 21, 25-953 Kielce (Poland)
Szczepanik, Zbigniew, Holy Cross Mts. Branch, Polish Geological Institute, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce (Poland)
Szczepanik, Zbigniew, Holy Cross Mts. Branch, Polish Geological Institute, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce
Szczepanik, Zbigniew, xxx
Szczepanowski, Wiesław Jerzy
Szczepańska, Jadwiga, xx
Szczepańska, Jadwiga, xxx
Szczepańska, Jadwiga
Szczepańska, Jadwiga, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland
Szczepańska, Teresa, Polish Geological Institute, Marine Geology Branch in Gdańsk-Oliwa, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk (Poland)
Szczepańska, Teresa, xxx
Szczepański, Andrzej, xxx
Szczepański, Andrzej
Szczepański, Jacek, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Pl. M. Borna 9, PL-50-204 Wrocław, Poland ()
Szczepański, Tomasz, Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, University of Warsaw (Poland)
Szczepański, Tomasz, University of Warsaw, Institute of Hydrogeology and Engineering Geology, (Poland)
Szczepkowska-Mamczarczyk, Izabella
Szczerba, Andrzej
Szczęsny, Ryszard, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland ()
Szczuciński, Witold, Adam Mickiewicz University
Szczuciński, Witold, Adam Mickiewicz University (Poland)
Szczurek, Stanisław, Institute of Geological Sciences, Jagiellonian University
Szczurowska, Jadwiga
Szczypek, Piotr
Székely, Szabolcs-Flavius, Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca (Romania)
Szelągowska-Skrzypczak, Ewa
Szeroczyńska, Krystyna, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Research Centre in Warsaw, Twarda 51/55, PL-00818 Warsaw, Poland (Poland)
Szewczyk, Jan, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Szewczyk, Jan, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (Poland)
Szewczyk, Jan, Polish Geological Institute-National Research Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland
Szewczyk, Jan, xxx
Szewczyk, Wanda
Szełęg, Eligiusz, Department of Geochemistry, Mineralogy and Petrology, Faculty of Earth Sciences, University of Silesia, Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, Poland (Poland)
Szilágyi, Veronika, Hungarian Academy of Sciences, Centre for Energy Research, Nuclear Analysis and Radiography Department (Hungary)
Szklarczyk, Tadeusz, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland
Szmańda, Jacek, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow (Poland)
Szmoniewska, Stanisława
Szmoniewski, Ryszard
Szopa, Zygmunt, Department of Analytical Chemistry, Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Dorodna 16, PL-03-195 Warszawa (Poland)
Szpakiewicz, Michał, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, PL-00-818 Warszawa (Poland)
Szpakowski, Wojciech, Faculty of Hydro and Environmental Engineering, Gdańsk University of Technology, 11/12 Narutowicza, PL-80-952 Gdańsk, Poland ()
Szpanier, Krystyna
Szpila, Kazimierz
Szplila, Kazimierz
Szrek, Piotr, Polish Geological Institute-National Research Institute (Poland)
Sztaba, Kazimierz, xxx
Sztein, Janina, xxx
Sztejn, Janina
Sztejn, Janina, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Sztejn, Janina, xx
Szulczewski, Michał, Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Szulczewski, Michał
Szuszkiewicz, Adam, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Poland (Poland)
Szuwarzyński, Marek, Zakłady Górnicze Trzebionka S.A., u1. Sikorskiego 71, Trzebinia (Poland)
Szwed-Lorenz, Jarosława
Szwed-Lorenz, Jarosława, xxx
Szychowska-Krąpiec, Elżbieta, Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection, AGH University of Science and Technology, Al. Mickiewicza 30, PL-30-059 Kraków, Poland
Szychowska-Krąpiec, Elżbieta, University of Science and Technology (Poland)
Szydło, Andrzej, Polish Geological Institute-National Research Institute, Carpathian Branch (Poland)
Szydło, Anrzej, Polish Geological Institute-National Research Institute, Carpathian Branch, Skrzatów 1, 31-560 Kraków (Poland)
Szymakowska, Franciszka, xxx
Szymakowska, Franciszka
Szymanek, Marcin, University of Warsaw, Faculty of Geology (Poland)
Szymanek, Marcin, University of Warsaw, Faculty of Geology
Szymański, Bronisław, Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Szymański, Bronisław, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Szymański, Bronisław
Szymański, Bronisław, xxx
Szymborski, Andrzej
Szymczyk, Stanisław, xxx
Szymkowiak, Andrzej, Polish Geological Institute – National Research Institute, Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa (Poland)
Szymkowiak, Andrzej, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Szynkaruk, Ewa, Państwowy Instytut Geologiczny (Poland)
Szynkaruk, Ewa, Institute of Geology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Szynkiewicz, Adam, xxx
Szynkiewicz, Anna, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław, Poland; Department of Geological Sciences, Indiana University, 1001 E 10th St, Bloomington, IN 47405, USA (Poland)
Szyperko-Śliwczyńska, Anna, xxx
Szyperko-Śliwczynska, Anna
Szyperko-Teller, Anna, xxx
Słaby, Ewa, Faculty of Geology, University of Warsaw, Al. Zwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland ()
Słodkowska, Barbara (Poland)
Słodkowska, Barbara
Słodkowska, Barbara, Polish Geological Instutute - National Research Institute (Poland)
Słodkowska, Barbara, Polish Geological Institute (Poland)
Słowakiewicz, Mirosław, University of Bristol (United Kingdom)
Słowański, Władysław
Słowański, Władysław, xxx (Poland)
Słychan, Kamila, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Cybulskiego 30, PL-50-205 Wrocław, Poland

T

Tabara, Daniel, Al. I. Cuza University of Iasi, Romania (Romania)
Tabor, Maria
Taheri, Azizollah, Shahrood University of Technology, Department of Geosciences, Shahrood, Iran (Iran, Islamic Republic of)
Tămaş, Tudor, Quaternary Research Group, "Babeş-Bolyai" University, Kogălniceanu 1 and "Emil Racoviţă" Institute of Speleology, Clinicilor 5, 400006 Cluj-Napoca, Romania
Taminskas, Julius, Lithuanian Institute of Geology and Geography, T. Sevčenkos str. 13, LT-03223 Vilnius, Lithuania
Taraškevičius, Ričardas, Institute of Geology and Geography, Nature Research Centre (Lithuania)
Tarass, Nasser
Tarjani-Salehani, Mostafa, Department of Geology, University College of Science, University of Tehran (Iran, Islamic Republic of)
Tarka, Robert, University of Wrocław, Institute of Geological Sciences, Department of General Hydrogeology (Poland)
Tarkowski, Radosław, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickicwicza 30, Kraków (Poland)
Tarkowski, Radosław, Mineral and Energy Economy Research Institute, ul. J. Wybickiego 7, 31-261 Kraków (Poland)
Tarnowska, Maria
Tarnowska, Maria, Polish Geological lnstitute, Holy Cross Mountains Branch, Zgoda 21, 25-953 Kielce (Poland)
Tasáryová, Zuzana, Czech Geological Survey, Klárov 3118 21 Praha 1 (Czech Republic)
Taszek, Bogumił
Taszek, Teresa
Tatur, Andrzej Edward, Polish Academy of Sciences DAB (Poland)
TAVAST, Elvi, Institute of Geology, Tallinn Technical University, 7 Estonia Avenue, 10143 Tallinn
Tawabini, Bassam Shafiq, Earth Sciences Department, King Fahd University of Petroleum and Minerals, PO Box 701, Dhahran, 31261, Saudi Arabia. (Saudi Arabia)
Teisseyre, Barbara
Teisseyre, Henryk
Teller, Lech, Institute of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00-818, Warszawa (Poland)
Teller, Lech, Institute of Palaeobiology, Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, PL-00-818 Warszawa (Poland)
Teofilak, Anna
Terpiłowski, Sławomir, M. Curie-Sklodowska University, Lublin (Poland)
Terpiłowski, Sławomir, UMCS, Lublin (Poland)
Tevelev, Alexander V., Geological Department of the M. V., Lomonosov Moscow State University, Leninskie Gory, RU-119992 Moscow, Russia (Russian Federation)
Thanh, Nguyen Trung
Thong, Bui Xuan
Tibuleac, Paul, "Alexandru Ioan Cuza" University of Iasi, Romania (Romania)
Tkacz, Maciej, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Toboła, Tomasz Tadeusz, AGH University of Science and Technology (Poland)
Toboła, Tomasz, AGH University of Science and Technology (Poland)
Toboła, Tomasz Tadeusz, AGH University of Science and Technology
Tokarska, Krystyna
Tokarski, Adam
Tokarski, Antoni
Tokarski, Antoni K. Tokarski, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, PL-31-002 Kraków (Poland)
Tokarski, Zbigniew
Tomanová Petrová, Pavla, Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 658 68 Brno,
Tomanová Petrová, Pavla, Czech Geological Survey
Tomanová-Petrová, Pavla, Czech Geological Survey, Leitnerova 22, 658 69 Brno, Czech Republic (Czech Republic)
Tomaś, Adam, Polish Geological lnstitute, Carpathian Branch in Cracow, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków (Poland)
Tomaś, Adam, xxx
Tomaś, Anna, xxx
Tomaś, Anna, Polish Geological lnstitute, Carpathian Branch in Cracow, ul. Skrzatów 1, 31-560 Kraków (Poland)
Tomaszczyk, Maciej, Polish Gas and Oil Company (Poland)
Tomaszewski, Jan B., xxx
Tomaszewski, Jan B.
Tomczak, Anna, Polish Geological Institute, Marine Geology Branch in Gdańsk-Oliwa, ul. Kościerska 5, 80-328 Gdańsk (Poland)
Tomczyk, Henryk, xx
Tomczyk, Henryk
Tomczykowa, Ewa, xx
Tomczykowa, Ewa, Warszawa, ul. Puławska 7/9 m 79 (Poland)
Tomczykowa, Ewa
Tomczykowa, Ewa, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Tomek, Čestmír, Institute of Earth Sciences, Slovak Academy of Sciences (Slovakia)
Tomek, Čestmir, Institute of Geology and Palaeontology, Paris Lodron University, Hellbrunnerstrasse 34, 5020 Salzburg, Austria (Austria)
Tomkowiak, Julita, University of Szczecin (Poland)
Tomljenović, Bruno, University of Zagreb, Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering Department of Geology and Geological Engineering Pierottijeva 6 10 000 Zagreb Croatia (Croatia)
Topulos, Thomas
Toth, Levente, Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Laboratory of Paleotheriology and Quaternary Geology, 1, Kogălniceanu Str., R-400084 Cluj-Napoca, Romania. (Romania)
Traczyk, Stanisław, xxx
Trang, Pham Hong
Trela, Wiesław, Polish Geological Institute, Holy Cross Mts. Branch, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce, Poland ()
Trela, Wiesław, Holy Cross Mts. Branch, Polish Geological Institute, Zgoda 21, PL-25-953 Kielce (Poland)
Trela, Zdzisław
Trembaczowski, Andrzej, Institute of Physics, Maria Curie-Skłodowska University, Plac M. Curie-Skłodowskiej 1, PL-20-031 Lublin, Poland
Trif, Nicolae, 1. Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Laboratory of Paleotheriology and Quaternary Geology, 1, Kogălniceanu Str., R-400084 Cluj-Napoca, Romania & 2. Natural History Museum, Brukenthal National Museum, Sibiu; 1 Cetății Str., R-550160 Sibiu, Romania (Romania)
Tripsanas, Eftymis, 5Hellenic Petroleum Exploration & Production of Hydrocarbons S.A., 4A Gavrias, Marousi
Tröger, Kerl Armin
Trung Doan, Tran, xx
Truuver, Karin, University of Tartu (Estonia)
Trzciński, Jerzy, xxx
Trzciński, Jerzy, Institute of Hydrogeology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa (Poland)
Trzepierczyńska, Aleksandra, Polish Geological Institute, Upper Silesian Branch, Królowej Jadwigi 1, PL-41-200 Sosnowiec, Poland ()
Trzepierczyńska, Aleksandra, xxx
Trzepierczyńska, Aleksandra, Polish Geological Institute, Upper Silesian Branch, Królowej Jadwigi 1, PL-41-200 Sosnowiec, Poland
Trzepierczyński, Janusz
Trzepierczyński, Janusz, xxx
Tschuschke, Marcin, Consoil Project Ltd., ul. Kunickiego 19, 61-418 Poznań (Poland)
Tschuschke, Wojciech, Department of Geotechnics, University of Life Sciences, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań (Poland)
Tsekoyeva, Tamara K., Industrial Association “Belorusneft”, Rogachev 9, 246003 Gomel (Belarus)
Tshakreen, Sefau Omar, Petroleum Research Centre (National Oil Corporation), Tripoli, Libya
Tsirambides, Ananias, Aristotle University Thessaloniki (Greece)
Tsogtbaatar, Khishigjav, Mongolian Paleontological Center, Mongolian Academy of Natural Sciences, Ulaanbaatar 210351, Mongolia
Tsukornyk, Ihor, Ivan Franko National University of Lviv, Faculty of Geology (Ukraine)
Tsyrulnikov, Arkady, Institute of Geology, University of Tartu, Vanemuise 46, EE-51014 Tartu, Estonia ()
Turnau, Elżbieta, Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences, Senacka 1, PL-31-002 Kraków, Poland
Turnau, Elżbieta, x
Turnau-Morawska, Maria
Turniak, Krzysztof, Institute of Geological Sciences, University of Wrocław, Pl. M. Borna 9, 50-204 Wrocław, Poland (Poland)
Tuuling, Igor, Institute of Geology, University of Tartu, Vanemuise 46, EE-51014 Tartu, Estonia ()
Tuuling, Igor, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu
Twardowska, Irena, xxx
Twardowski, Kazimierz
Twardy, Juliusz, Department of Geomorphology and Paleogeography, Institute of Earth Science, University of Łódź (Poland)
Twarogowski, Jerzy, xxx (Poland)
Twyrdy, Maksymilian, Institute of Geological Sciences PAS, Research Center in Wrocław, Poland (Poland)
Tyski, Stanisław, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa (Poland)
Tyski, Stanisław
Tyłka, Maria, xxx
Tyłka, Wojciech, xxx

U

Uberna, Janusz
Uberna, Teresa
Uchman, Alfred, Jagiellonian University
Uchman, Alfred, Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Oleandry 2a, Kraków (Poland)

3251 - 3500 of 3991 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >>