Author Details

Hakenberg, Maciej

  • Vol 17, No 4 (1973) - Articles
    Profile kredy środkowej w północnej części niecki miechowskiej
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 2 (1958) - Articles
    Uwagi o możliwości wykorzystania niektórych zdjęć lotniczych do konstrukcji przekrojów geologicznych metodą stereofotogrametryczną
    Abstract  PDF