Author Details

Bilowa, Joanna

  • Vol 25, No 3 (1981) - Articles
    Identyfikacja· granic sejsmicznych refleksyjnych z wykorzystaniem pomiarów sejsmicznych w otworach wiertniczych w rejonie Terebinia
    Abstract  PDF