Identyfikacja· granic sejsmicznych refleksyjnych z wykorzystaniem pomiarów sejsmicznych w otworach wiertniczych w rejonie Terebinia

Joanna Bilowa

Abstract


Omówiono wyniki oraz metodykę otworowych pomiarów sejsmicznych (prędkości średnie, pionowe profilowanie sejsmiczne) wykonanych w rejonie Terebinia. Na podstawie prędkości średnich obliczono prędkości interwałowe i kompleksowe, które posłużyły z kolei do wydzielenia szeregu kontrastów prędkościowych. Skorelowano je z granicami na sekcjach czasowych uzyskanych w wyniku prac sejsmicznych powierzchniowych, a takie z granicami na sekcjach czasowych uzyskanych z pomiarów pionowego profilowania sejsmicznego. Stwierdzono dużą zgodność wyników wymienionych prac pomiarowych.

IDENTIFICATION OF REFLECTION, SEISMICS BOUNDARIES WITH THE USE OF SEISMIC WELL LOGS IN THE TEREBIN AREA

The results and methods of seismic well logs (measurements of mean velocities and vertical seismic profilling) obtained in the Terebin area are discussed. ne recorded mean velocities served as the basis for calculating interval and complex velocities which were subsequently used to delineate several boundaries of velocity contrast. The boundaries were thereafter correlated with those in time sections obtained .in result of both surface seismic surveys and seismic profilling. The results of these surveys appeared highly consistent.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.