Author Details

Olkowicz-Paprocka, Irena, Polish Geological Institute, Rakowiecka 4, PL-00-975 Warszawa, Poland

  • Vol 29, No 3/4 (1985) - Articles
    Skład mineralny i właściwości ceramiczne skał ilastych dolnego dewonu wschodniej części synklinorium kielecko-łagowskiego
    Abstract  PDF
  • Vol 27, No 2 (1983) - Articles
    Stratygrafia dewońskich utworów węglanowych wschodniej części Gór Świętokrzyskich
    Abstract  PDF