Krystalinik Tatr oraz skały podłoża krystalicznego Polski południowej w świetle badań petrofizycznych

Andrzej Jaworski

Abstract


Omówiono wyniki badań właściwości fizycznych skał podłoża krystalicznego Polski południowej poparte wynikami analiz petrograficznych. Stwierdzono, że skały magmowe i metamorficzne podłoża stanowią jednorodny ośrodek sprężysty, o zbliżonych wartościach gęstości i porowatości. Zróżnicowanie właściwości magnetycznych skał wynika głównie ze zmiennej zawartości minerałów pobudliwych magnetycznie. Oporność elektryczna tych skał wzrasta w miarę zwiększania się ilości kwarcu oraz stopnia zwietrzenia.

THE TATRA CRYSTALLINE MASSIF AND CRYSTALLINE BASEMENT ROCKS FROM THE SOUTHERN POLAND IN THE LIGHT OF PETROPHYSICAL STUDIES

The paper presents the results of laboratory studies on physical properties of crystalline rocks cropping out in the Tatra Mts and pierced by boreholes in southern Poland. The results of the studies (Tabs. 1-4 and Figs. 3-5) have shown that the samples of igneous and metamorphic rocks derived from different parts of the area .are characterized by generally similar values of physical parameters which confirms petrogenetic similarity of rocks forming the crystalline basement (W. Heflik, K. Konior, 1971, 1974). Tonalites, granodiorites and granites are as a rule characterized by lower volume weight and higher relative porosity and specific electric resistivity than metamorphic schists. Elasticity parameters (velocity of longitudinal wave and acoustic hardness) values are similar for all the rocks studied. Differentiation in magnetic properties of the crystalline rocks may be explained in terms of differences in content of magnetically excitable minerals such as magnetite·and pyrrhotine and not of main rock components. It was shown that the specific electric resistivity of rocks increases along with increase in content of quartz and micas and advancement of processes of physical weathering (fissurity). Rocks derived from the Tatra Mts somewhat differ from rocks of the same type derived from boreholes (Tab. 2) which results from differences in influence of weathering processes on their preservation. Crystalline rocks . of southern Poland are characterized by elasticity parameters 1.5 to 2 times higher than the rocks of overlying sedimentary cover.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.