Wyniki badań palinologicznych osadów międzymorenowych z Uciechowa na Dolnym Śląsku

Piotr Szczypek

Abstract


Badania palinologiczne plejstoceńskich osadów międzymorenowych występujących w Uciechowie wykazały, że osady te powstały w okresie interglacjału wielkiego (MindeI - Riss). W okresie tym w okolicach Uciechowa panowały lasy sosnowo-brzozowe (modrzew, świerk, wierzba) z dużą domieszką drzew o większych wymaganiach termicznych, np. dąb, jesion, klon, grab. W niewielkich ilościach występował też Ilex i Pterocarya. Klimat był umiarkowany, z małymi cieplejszymi wahnięciami.

RESULTS OF PALTNOLOGICAL STUDIES OF INTERMORAINE DEPOSITS FROM UCIECHÓW IN LOWER SILESIA

The palynological analysis has shown that Pleistocene intermoraine deposits from Uciechów near Dzierżoniów originated during the Great (Mindel - Riss) Interglacial. In these times pine-birch forest with larch, spruce and willow and a remarkable admixture of trees such as oak, elm, ash, lime, maple, hazel, hornbeam and alder, that is characterized by higher temperature requirements, predominated in the Uciechów area. Moreover, some exotic trees such as Ilex and Pterocarya were present in the forest. The profile displays fairly large contribution of Tertiary elements which may be explained by redeposition which is a common phenomenon in the case of Interglacial deposits.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.