Wpływ gradientów prędkości sejsmicznych na formę struktur podcechsztyńskich w NW części basenu permskiego w Polsce

Henryk Jankowski

Abstract


W artykule omówiono kwestię struktur w podłożu cechsztynu będących efektem transformacji refleksyjnych materiałów czasowych na głębokościowe. Ustalono terytorialne poziome i pionowe zmiany prędkości średnich w oparciu o hodografy pionowe. Stosując ustalone wartości prędkości przeliczono czasowe modele strukturalne. Uzyskano wielkości deformacji głębokościowej w stosunku do obrazu w wersji czasowej granicy podsolnej Z1 przy określonych zmianach miąższości cechsztynu i głębokości zalegania utworów nadkładu.

THE INFLUENCE OF SEISMIC VELOCITY GRADIENTS ON THE FORM OF STRUCTURES FROM THE ZECHSTEIN SUBSTRATUM IN NW PART OF THE PERMIAN BASIN IN POLAND

The paper deals with the problem of the Zechstein substratum structures resulting from transformation of time reflection materials into depth data. The analysis covered NW part of ..the Permian basin where boreholes with mean velocity measurements are relatively numerous. Territorial horizontal and vertical changes in mean velocities were established on basis of vertical hodographs measured in deep boreholes. Using the velocity values obtained there were computed time structural models with extremal thicknesses of the Zechsteinand depths of occurrence of stratigraphic series close to the real ones. There were obtained values of . deformations of depths in · relation to the image in time version of subsalinary boundary Z1 at definite changes in thickness of the Zechstein and depth of occurrence of blanket deposits.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.