Kreda górna polskiej części Bałtyku

Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Władysław Pożaryski

Abstract


Przedstawiono tektonikę i stratygrafię utworów górnokredowych na przyległej do wybrzeża polskiego części Bałtyku. Ukazano przedłużenie na jego obszarze antyklin kołobrzeskiej i kamieńskiej oraz ich stosunek do tzw. wału Grimmen w NRD. Wyznaczono przedłużenie na Bałtyku struktury Koszalina. Podstawę interpretacji stanowią morskie refleksyjne przekroje sejsmiczne.

UPPER CRETACEOUS IN POLISH PART OF THE BALTIC SEA

The tectonics and stratigraphy of Upper Cretaceous rocks occurring in Baltic areas adjoining the Polish coast are discussed in the paper. Off-shore extensions of the Kołobrzeg and Kamień Pomorski anticlines and their relation to so-called Grimmen Swell in the area of GDR are shown. Off-shore extension of the Koszalin structure is also traced The interpretation is based on marine reflection seismic profiles.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.