O aulakogenie środkowopolskim

Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński

Abstract


Aulakogen środkowopolski reprezentuje zasadniczą część ogromnej struktury synsedymentacyjnej, która ciągnie się od Karpat po Morze Północne na odcinku przeszło 1350 km. Struktura ta jest związana ze strefą osłabienia na kontakcie wschodnioeuropejskiej platformy prekambryjskiej i młodej platformy paleozoicznej. Była ona aktywna od wczesnego permu do wczesnej kredy jako rów i w późnej kredzie jako synekliza, ulegając inwersji pod koniec kredy i na początku trzeciorzędu. W całym rozwoju aulakogen ten cechuje brak magmatyzmu. Między Skanią a Zatoką Pomorską aulakogen przecina sztywny blok 'południowo-zachodniego Bałtyku, reprezentujący najdalej ku południowemu zachodowi wysunięty element tarczy bałtyckiej o epigotyjskim podłożu. Blok ten jest odpowiedzialny za rozbicie całej tej struktury na część polską i duńską oraz ogranicza od północnego zachodu strefę inwersji. Można też prześledzić kontynuację aulakogenu pod nasunięciem karpackim.

ON THE MID-POLISH AULACOGEN

The. Mid-Polish aulacogen represents the main part of a huge synsedimentary Polish-Danish trough stretching from the Carpathians to the North Sea at distance of over 1350 km. The structure is situated in the weakness zone at the contact of the East European Precambrian and Young Paleozoic platforms. It was active as a graben since the Early Permian to Early Cretaceous and downwarp in the Late Cretaceous, undergoing inversion at the end of the Cretaceous and the beginning of the Tertiary. The aulacogen is characterized by the lack of magmatism. Between Scania and Polish coast, the Polish - Danish trough is cut by rigid block of the SW Baltic, representing the most south-western element of the Baltic shield with Gothian basement. This block is responsible for subdivision of the trough into Danish part and the Mid-Polish aulacogen and delineates the zone of inversion on the north. Continuation of the Mid-Polish aulacogen beneath the Carpathians was also traced.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.