Badania nad możliwością otrzymania skaleni potasowych z porfiru Trójgarbu

Adam Skórzewski

Abstract


Przedstawioną wyniki badań petrograficznych. chemicznych i technologicznych porfiru z masywu Trójgarbu. Porfir ten jest alkalicznym członem młodopaleozoicznej formacji wulkanicznej rejonu Wałbrzycha. Charakteryzuje się strukturą afanitową, a sporadycznie porfirową. Skład mineralny wskazuje, że jest to ryolit alkaliczny. Zawartość ortoklazu i plagioklazów wynosi 38 - 66%. W artykule omówiono również metody wzbogacania tych skał dla otrzymania wysokopotasowego koncentratu skaleniowego. Stosując wzbogacanie flotacyjne i elektromagnetyczne, otrzymano z próbek powierzchniowych produkt o zawartości 5,0-8,0% K2O i 0,24-0,38% Fe2O3 a z próbek z otworów wiertniczych produkt o zawartości 4,8-6,1% K2O i 0,70-0,74% Fe2O3.

THE STUDIES ON POSSIBIUTIES OF OBTAINING POTASSIUM FELDSPARS FROM TROJGARB PORPHYRY

The paper presents the results of petrographic, chemical and technological studies of porphyry from Tr6jgarb. The Trójgarb massif is situated in north-western part of the Mid-Sudetic Depression. The porphyry forms an ovate intrusion which is accompanied by irregular veins cutting Culm rocks. The porphyry represents the most alkaline member of Late Paleozoic volcanic formation of the Wałbrzych region. It is characterized by aphanitie and, in places, porphyritic structure. Mineral composition suggests that it is represented by alkaline rhyolites consisting of orthoclase (46.6%), albite (4.4%) and quartz (49.2%). The chemical analysis showed that these rocks belong to the alkaline-calcium series in the Streckeisen's classification scheme and they represent alkaline rhyolites, rhyolites and rhyodacites. Trójgarb porphyry is characterized by varying content of potassium, alkalies and iron oxides.

Technological analyses of the porphyry were made in order to obtain feldspar concentrate. Flotation and electromagnetic concentration gave product yielding 5.0-8.0% of K2O and 0.24-0.38 of Fe2O3 from samples taken on the surface, and 4.8 - 6.1 % of K2O and 0.70 -0.74% of Fe2O3 from core samples. The quality of raw material derived from deep pa~ of the deposit is very low on account of a high content of colouring impurities and low alkalinity modulus. Concentration of that material appeared difficult because of' its aphanitic structure.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.