Przyczynek do poznania dyferencjacji masywu gabrowo-diabazowego w rejonie Słupca

Tadeusz Kapuściński, Marek Pozzi

Abstract


Przedstawiono wyniki badań petrograficznych skał gabrowo-diabazowych z rejonu Słupca Dominującym typem jest gabro augitowo-diallagowo-hiperstenowe, zróżnicowane pod względem struktury i udziału składników jasnych i ciemnych. Stwierdzono również występowanie odmian afanitowych, amfibolowo-piroksenowych, stanowiących końcowy produkt krystalizacji magmy gabrowej wzbogaconej w sód, żelazo i magnez. Wykazana dyferencjacja na niewielkim wycinku masywu wskazuje na daleko większe jego zróżnicowanie niż to się przyjmuje w literaturze.

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF DIFFERENTIATION OF THE GABBRO-DIABASE MASSIF IN THE SŁUPIEC AREA

The paper presents the results of petrographic studies on gabbro-diabase rocks exposed in a quarry at Słupiec, Lower Silesia. Two major varieties of these rocks were differentiated: augite-diallage-hypersthene gabbro with differentiated structure and varying shares or light and dark components, and amphibole-pyroxene aphanitic gabbro (diabase). The presence of plagioclases accompanied by alkaline feldspars and amphiboles including riebeckite is characteristic of aphanitic gabbro. Local mylonitization and igneous corrosion vere found at the contact of aphanitic gabbro and coarser-grained varieties. Petrochemical analysis of chemical composition showed that the studied varieties represent typical links of differentiation of gabbrous magma, with aphanitic gabbro (diabase) as the final stage in crystallization of magmaenricbed in Na, Fe and Mg. The differentiation, although found in a limited area, implicates far greater differentiation of the massif than hitherto accepted in the literature.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.