Zwiększenie efektywności badań głębokich granic sejsmicznych przez zastosowanie układów interferencyjnych o ostrych charakterystykach kierunkowości

Tadeusz Krynicki

Abstract


W związku z możliwością występowania złóż surowców mineralnych, zwłaszcza węglowodorów, w utworach podcechsztyńskich niezbędne jest zwiększenie zasięgu głębokościowego metod sejsmicznych. Można to osiągnąć przez zastosowanie układów interferencyjnych o ostrych charakterystykach kierunkowości. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne oraz podano optymalne parametry takich układów oraz omówiono uzyskane wyniki. Wyniki te świadczą o słuszności założeń teoretycznych i o możliwości zwiększenia efektywności badań sejsmicznych utworów podcechsztyńskich i granic występujących w skonsolidowanym kompleksie skorupy ziemskiej.

ON INCREASE IN EFFECTIVITY OF SURVEYS OF DEEP SEISMIC BOUNDARIES IN RESULT OF THE USE OF INTERFERENTlAL SYSTEMS WITH SHARP ORIENTATION CHARACTERISTICS

The effectivity of seismic surveys markedly depends on the used measurement methods. In the last two decades. changes in methods of field works were mainly connected with increase in multiplicity of profilling. However. they failed to lead to any marked improvement in quality of seismic data. especially those concerning depth interval of pre-Zechstein strata. contributing at the same to marked increase in costs of the surveys. This failure was explained by screening effect of the Zechstein complex in numerous unpublished reports and some publications. That is the reason why we may speak about resignation from carrying out further attempts to improve methods of these surveys.

The effectivity of seismic methods, especially reflection ones, may be increased by achieving more advantageous ratio of amplitudes of useful waves and disturbances. This may be achieved by the use of interferential system with sharp orientation characteristics. The paper presents theoretical premises of such systems in a synthetic form as well as the major parameters of measurement methods and their influence on wave image. Results of seismic surveys carried out with the use of such interferential systems with sharp orientation characteristics, presented here, gave further support to the theoretical premises. The use of these systems made it possible to obtain more clear image of Zechstein boundaries and to record waves reflected at deep, seismic boundaries, including the Moho discontinuity. Optimum parameters of the measurement methods, presented in this paper, are at present used in seismic surveys carried out for the Geological Institute and the Institute of Geophysics of the Polish Academy of Sciences.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.