Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe i Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung w Hanowerze (RFN)

Friedrich Bender

Abstract


Omówiono pozycję, zadania i organizację służby geologicznej Republiki Federalnej Niemiec, reprezentowanej przez Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe i Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung. Obie te instytucje, połączone unią personalną, umową administracyjną oraz wspólną siedzibę w Hanowerze, prowadzą badania naukowe o znaczeniu praktycznym i ważnym dla gospodarki narodowej. Główny ciężar prac BGR polega na opracowywaniu opinii dla ministerstw RFN i wykonywaniu prac geologicznych poza granicami kraju, natomiast prace NLfB koncentrują się na zagadnieniach krajowych.

 

BUNDESANSTALT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE AND NIEDEBSXCHSISCHES LANDESAMT FUR BODENFORSCHUNG IN HANNOVER (FRG)

The paper deals with position, tasks and organization of the Geological Survey of the Federal Republic of Germany (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) and of the Geological Survey of the State of Lower Saxony (Niedersachsisches Landesamt für Bodenforschung). The two institutions, linked by the offices of president and vice president, administrative agreements, and sharing quarters at Alfred-Benz-Haus, Hannover, carry out applied geoscientific research important for the national economy. The works carried out by the BGR are mainly connected with giving expert opinion for the government of FRG and geological surveys abroad, and the work of the NLfB is concentrated mainly within Lower Saxony.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.