Problemy stratygrafii pogranicza jury środkowej i górnej

Małgorzata Giżejewska, Bronisław Andrzej Matyja

Abstract


Przedyskutowano i zakwestionowano słuszność stosowania w Polsce dwóch odmiennych podziałów keloweju i dolnego oksfordu. Wykazano, że różnice między stosowanymi w Polsce podziałami wynikają w większości wypadków z przyjmowania jedynie innych gatunków indeksowych dla odpowiadających sobie poziomów.

Autorzy uważają za słuszne stosowanie w Polsce (przynajmniej w Polsce południowej) podziału keloweju i dolnego oksfordu przyjętego na międzynarodowych kolokwiach w Luksemburgu. Przedyskutowano również problem odmiennego stawiania granicy pomiędzy kelowejem a oksfordem. Ze względu na duże zmiany zachodzące w składzie fauny amonitowej na pograniczu poziomu lamberti i mariae, stwierdzono, że granica pomiędzy tymi poziomami powinna być jednocześnie granicą między kelowejem a oksfordem.

 

SOME PROBLEMS OF STRATIGRAPHY OF THE MIDDLE-UPPER JURASSIC

JUNCTION BEDS

Some problems connected with biostratigraphic subdivisions of the Callovian and Lower Oxfordian used in Poland are discussed. Attention is also paid to differences in delineation of the boundary between the Callovian and Oxfordian.

The subdivision of the Callovian (S. Z. Różycki, 1953) and Lower Oxfordian (L. Malinowska, 1963) is nowhere used outside Poland and even not always in Poland. It (Fig. 1, columns B and C) is not validated by specific character of ammonite fauna recorded in Poland as this fauna does not differ from that occurring in England, France, FRG and Russian Platform. The recorded differences between ammonite spectra from northern and, southern Poland are insufficiently sharp to validate the use of a separate biostratigraphic subdivision which, in fact, was originally proposed for the southern Poland.

The correlation between the subdivision of the Callovian and Lower Oxfordian used by some Polish researchers (columns Band C in Fig. 1) and the internationally accepted subdivision (column A in Fig. 1) is still not unequivocal. Figure 1 (columns A and C) shows the most reliable correlation according to the present authors.

The Callovian/Oxfordian boundary should be delineated between the Lamberti and Mariae Zones as it is generally accepted in Europe. This boundary coincides with sharp changes in assemblage of ammonites important for the stratigraphy of the Callovian and Oxfordian (Fig. 2) also, in Poland.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.