Podcechsztyńska budowa geologiczna basenu permskiego

Piotr Karnkowski, Zenon Krzysztofowicz, Mieczysław Solak

Abstract


Stwierdzono, że sedymentacja klastycznych osadów dolnego permu uwarunkowana została założeniami morfologicznymi orogenu waryscyjskiego oraz ruchami pionowymi fazy saalskiej. Sedymentacja ta rozwijała się w klimacie pustynnym, z udziałem czynników eolicznych, w trzech basenach: zapadlisku pomorskim, poznańskim i zielonogórskim. Określono także aspekty poszukiwania złóż gazu ziemnego w osadach dolnego permu, przedstawiając strefy perspektywiczne dla dalszych poszukiwań.

 

GEOLOGICAL STRUCTURE OF ZECHSTEIN SUBSTRATUM OF THE PERMIAN BASIN

The geological structure of Zechstein substratum of the Permian basin is discussed and illustrated by relevant maps (Figs. 1–3). The development of clastic Lower Permian deposits is found to be determined by morphological framework of the Variscan orogen and vertical movements of the Saalic phase (intense volcanism).

The framework was inherited by clastic sedimentation of Saxonian deposits originating mainly in three basins: Pomeranian, Poznań and Zielona Góra depressions. The development of clastic deposits in these basins generally corresponds in lithofacies distribution to general differentiation of continental clastic sedimentation proceeding under arid climate and with contribution of eolian processes.

Alimentary areas were identified both within the basin (uplifted massifs of the Variscan orogen) and outside of it.

In concluding references are made to searching for gas in Lower Permian deposits. Figure 4 presents perspective zones.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.