Kierunki nasunięć lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w świetle składu petrograficznego moren między Kotliną Jeleniogórską a blokiem Gór Sowich

Jan Wójcik

Abstract


Podczas stadiału Odry zlodowacenia środkowopolskiego część Sudetów została pokryta lądolodem. Zróżnicowana budowa geologiczna oraz ukształtowanie Sudetów i ich przedpola przyczyniły się do wzbogacenia moreny lądolodu w materiał eratyczny. Badanie składu petrograficznego tego materiału dało możliwość ustalenia lokalnych i regionalnych kierunków ruchu lądolodu, związanych z rzeźbą terenu. Stwierdzono, że nasunięcie następowało z północnego zachodu, północy i północnego wschodu, przy czym z północnego zachodu było wcześniejsze niż z północnego wschodu.

DIRECTIONS OF ADVANCE OF MID-POLISH GLACIATION ICESHEET IN THE LIGHT OF PETROGRAPHIC COMPOSITION OF MORAINES IN AREA BETWEEN THE JELENIA GÓRA DEPRESSION AND GÓRY SOWIE BLOCK, SUDETY MTS

In times of the Odra stadial, Mid-Polish Glaciation, icesheet covered a marked part of the Sudety Mts. Studies on petrographic composition of moraine sediments from area between the Jelenia Góra Depression and Sowie Góry Block made possible tracing directions of advance of the icesheet into the Sudety Mts. Results of the studies may be presented in the form of the following conclusions:

1. Moraine sediments of the Mid-Polish Glaciation from area between the Jelenia Góra Depression and Sowie Góry Block, Sudety Mts, markedly differ in petrographic composition. Major components of moraine sediments include rocks from the Pogórze Sudeckie area and Góry Kaczawskie and Wałbrzych mountain ranges, and the share of rocks from the Przedgórze Sudeckie area remains subordinate. Crystalline northern rocks represent a separate group of exotics, the share of which is varying from one locality to another.

2. Icesheet of the Mid-Polish Glaciation was transgressing the area of northern Środkowe Sudety and Jelenia Góra Depression from north-west, north and north-east. Analyses covering distribution of petrographic components and textural-structural features of tills from Bolków and Siodłkowice localities show that advance of the icesheet into marginal zone of the Pogórze Sudeckie area has taken place in two phases. In earlier phase the icesheet transgressed from north-west and north, and in the later - from north-east. The concept of transgression of the icesheet into the area of the Sudety Środkowe Mts from ENE in the second phase also appears plausible.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.