Ichnorodzaj Paleodictyon Meneghini z dolnego kambru Zbilutki (Góry Świętokrzyskie)

Jolanta Pacześna

Abstract


W dolnym kambrze Zbilutki (Góry Świętokrzyskie) stwierdzono skamieniałości śladowe Paleodictyon, etologicznie należące do Pascichnia. Ich występowanie świadczy o wysokim poziomie organizacji biologicznej bentosu dennego z najstarszego paleozoiku i dużej tolerancji środowiskowej twórców tego śladu.

ICHNOGENUS PALEODICTYON MENEGHINI FROM THE LOWER CAMBRJAN OF ZBILUTKA (GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE MTS)

Trace fossils Paleodictyon Meneghini are reported form the Lower Cambrian of Zbilutka (southern part of the Góry Świętokrzyskie Mts). The oldest representatives of Paleodictyon were hitherto known from the Ordoviciar of Iraq. The trace fossils are very rare in Paleozoic strata, being most common in flysch formations of the Alpine system.

From the ethological point of view, trace fossils Paleodictyon represent complex Pascichnia, so the record of well developed representatives of this ichnogenus in the Lower Cambrian indicates highly advanced biological organization of sea-floor benthos in these times. A wide environmental range of the trace fossils (Paleozoic and Mesozoic geosynclinal sediments, deep-water flysch, and Paleozoic shallow-shelf sediments) implicates high environmental tolerance of the trace markers.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.