Przejawy mineralizacji kruszcowej w kompleksie magmowo-metamorficznym okolic Bogatyni

Bogusław Marcinkowski

Abstract


Przedstawiono wyniki badań mineralizacji typu hydrotermalnego oraz infiltracyjnego utworów magmowo-metamorficznych rejonu Bogatyni, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków przestrzennych między przejawami mineralizacji a skałami. w których te przejawy występują. Stwierdzono minerały kruszcowe: piryt, pirotyn, chalkopiryt, magnetyt, sfaleryt, galenę oraz podrzędnie: tenantyt - tetraedryt, hematyt, rutyl i inne tlenki tytanu. Wyróżniono orientacyjną sekwencję rozwoju procesów mineralizacji siarczkowej, z uwzględnieniem wzajemnych stosunków między rozwojem mineralizacji magmowej typu tlenkowego oraz mineralizacji hydrotermalnej typu siarczkowo-siarkosolowego. Przedstawiono dwie koncepcje mineralizacji kruszcowej, przytoczone na podstawie literatury i niepublikowanych opinii.

TRACES OF ORE MINERALIZATION IN THE IGNEOUS-METAMORPHIC COMPLEX IN THE VICINITIES OF BOGATYNIA

The paper presents results of studies on mineralizations of the hydrothermal and infiltrational types in igneous-metamorphic rocks in the Bogatynia area (Żytawa Basin), especially spatial relations of the recorded traces of mineralizations and rocks affected by the processes. There have been recorded numerous occurrences of ore minerals in these rocks. Pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite. magnetite, sphalerite, and galena predominate here whereas tenantite-tetrahedrite, hematite, and rutile and other titanium oxides are of secondary importance. A tentative sequence of development of sulfide mineralization processes is reconstructed with reference to interrelationships of development of igneous mineralization of the oxide type and hydrothermal one of the type of sulfides and sulfur salts.

Two models of origin of the ore mineralization are presented with reference to the literature.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.