Podziały biostratygraficzne górnej jury Polski pozakarpackiej

Lidia Malinowska

Abstract


Osady górnej jury Polski pozakarpackiej zaliczono do dwóch prowincji: subborealnej i submedyterańskiej. Dla obszaru Polski północnej i centralnej stosuje się rzeczywiste poziomy, które oddają specyfikę polskiego basenu górnojurajskiego. Dla obszaru południowego przyjęto natomiast podział zaproponowany przez geologów francuskich dla prowincji submedyterańskiej, zmodyfikowany odmienną granicą między środkowym i górnym oksfordem.

Wyróżnione dla Polski północnej i centralnej rzeczywiste poziomy dolnego i środkowego oksfordu, w nawiązaniu do prowincji subborealnej, zostały wyczerpująco już opisane (L. Malinowska, 1976). Stanowisko co do możliwości stosowania poziomów submedyterańskich dla Polski centralnej i południowej przedstawiono w opracowaniu zbiorowym (J. Kutek in., 1977).

 

BIOSTRATIGRAPHIC SUBDIVISIONS OF UPPER JURASSIC OF THE EXTRA-CARPATHIAN POLAND

The analysis of ammonites occurring in Upper Jurassic rocks of the extra-Carpathian Poland made it possible to assign rocks of that age to two paleozoogeographic provinces: Subboreal and Submediterranean. It may by generally stated that in certain time intervals the areas of northern and central Poland were mainly influenced by the Boreal province and those situated further to the south by the Mediterranean province. This resulted in the use of two subdivisions for the extra-Carpathian Poland (Table 1). Real zones, that is zones proven and named after species actually present in deposits, are used for the areas of northern and central Poland. Such zones well reflect specific character of the Polish basin from the Late Jurassic times. The subdivision accepted for the southern areas is that proposed by E. Cariou et al. (1971) for the Submediterranean province, modified by delineating the Middle-Upper Oxfordian boundary between the Dichotomoceras bifurcatus and Epipeltoceras bimammatum Zones (J. Kutek et al., 1977).

Some of Submediterranean zones and subzones differentiated in the Polish Jura Chain still require a thorough paleontological study (J. Kutek et al., 1977). Table 1 shows differences in ranges of particular zones of the above mentioned zonal schemes.

It is still difficult to correlate biostratigraphic zones of the Upper Jurassic of the extra-Carpathian areas in Poland because of incomplete paleontological record.

The biostratigraphic scheme still accepted for the latter areas represents slightly modified W. J. Arkell's (1956) subdivision.

The real zones differentiated in the Oxfordian of the northern and central Poland with the reference to the Subboreal paleozoogeographic province were comprehensively discussed elsewhere (L. Malinowska, 1968b, 1972b, 1976). The final opinion about possibilities of use of the Submediterranean zones in the central and southern Poland was presented by J. Kutek et al. (1977).

The biostratigraphic units differentiated in the Upper Jurassic of Poland have equivalents in subdivisions from either western or eastern Europe.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.