Gleby kopalne jako jednostki klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu

Krystyna Konecka-Betley

Abstract


Gleby kopalne mogą być jednostką taksonomiczną klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu. Podstawą takiej jednostki mają być poziomy lub zespół poziomów (warstwy lub zespół warstw) należące do jednej gleby a różniące się od niezwietrzałego podłoża podstawowymi cechami pedologicznymi (morfologia, mikromorfologia oraz właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne). Proponuje się wydzielenie dwóch formalnych jednostek pedostratygraficznych: gleba kopalna i zespół gleb kopalnych.

THE QUESTION OF DIFFERENTIATION OF FOSSIL SOILS AS UNITS IN THE STRA TIGRAPHIC CLASSIFICATIONS OF THE QUATERNARY

Fossil soils of the Quaternary age may be differentiated as taxonomic units in stratigraphic classification. Such unit comprises horizons or sets of horizons (layers or sets of layers) belonging to a single soil and differing from a unweathered bedrock in basic pedological features, i.e, morphology, micromorphology, and physical, chemicai, and biological properties. Both formal and informal pedostratigraphic units may be differentiated.

Pedostratigraphic units recognized as formal are only those comprising definite genetic horizons characteristic of individual soil types. It is proposed to differentiate formal pedostratigraphic units of two ranks: fossil soil as a basic unit, and set of fossil soils.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.