Spektrum sporowo-pyłkowe utworów permu i triasu synkliny piekoszowskiej w Górach Świętokrzyskich

Sonia Dybova-Jachowicz, Donata Laszko

Abstract


Przedstawiono charakterystykę spektrów sporowo-pyłkowych dla utworów górnego permu, dolnego i środkowego pstrego piaskowca, retu i wapienia muszlowego. Podano również charakterystykę palinologiczną, paleobotaniczną i stratygraficzną pogranicza cechsztynu i triasu w nawiązaniu do niektórych obszarów europejskich.

 

SPORE-POLLEN SPECTRUM OF PERMIAN AND TRIASSIC ROCKS IN THE PIEKOSZÓW SYNCLINE, GÓRY ŚWIĘTOKRZYSKIE MTS

 

The paper presents main results of miospore studies of core material from some drillings made in the areas of the Piekoszów Syncline (boreholes Piekoszów IG 1, Szczukowice IG 1 and Podzamcze IG 1) and in the Miechów Basin (Pągów IG 1).

The characteristics of spore-pollen spectra is given for Upper Permian, Lower and Middle Bundsandstein, Rhot and Muschelkalk rocks along with general palynological, paleobotanic and stratigraphic characteristics of the Zechstein-Triassic passage beds, presented with reference to some other areas of Europe.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.