Znaczenie mikroflory w badaniach nad genezą pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym

Halina Kmiecik, Stanisława Knafel

Abstract


  Opracowanie zawiera wyniki badań mikroflorystycznych prowadzonych dla odtworzenia genezy pokładów węgla w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Badania obejmowały profil od wizenu górnego po westfal C. Scharakteryzowano węglotwórcze zespoły florystyczne poszczególnych pokładów, środowisko sedymentacji osadów fitogenicznych oraz nakreślono schemat genezy pokładów węgla. Wydzielono biofacje węglowe: telmatyczną (FT) i jej 3 odmiany – immersyjną (FTI), emersyjną (FTE), i mieszaną – FTM, oraz fację limnetyczną (FL) i terrestryczną (FTr). Pokłady węgla LZW utworzone są głównie z osadów facji telmatycznej z przewagą odmiany immersyjnej, liczne są odpowiedniki odmiany mieszanej, rzadko emersyjnej.

 

ON SIGNIFICANCE OF MICROFLORA FOR STUDIES ON GENESIS OF COALS IN THE LUBLIN COAL BASIN

 

Microfloristic (mega- and miospore) studies, aimed at reconstructing the genesis of coals in the Lublin Coal Basin (Figs. 1 – 3), covered about 120 coal seams. The studies made it possible to characterize coal-forming floristic assemblages of individual coal layers, to reconstruct sedimentary environment of phytogenic deposits as well as to compile the scheme of genesis of the coal seams (Fig. 4, Tables I IV).

In the Lublin Coal Basin, coal seams are mostly formed of deposits of telmatic facies, with predominance of coal belonging to immersional variety of that fades (FTI). Equivalents of the mixed (transitional) variety (FTM) are also common whereas those of emersional variety of that facies (FTE) are rare.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.