Osady mioceńskie w Zalesiu koło Rzeszowa

Małgorzata Gonera

Abstract


W Zalesiu koło Rzeszowa w tzw. zatoce rzeszowskiej odsłaniają się iłowce reprezentujące prom warstw skawińskich, w których stwierdzono wszystkie ogniwa osadów badenu aż po serię gipsową. Na podstawie badań mikrofaunistycznych wyróżnione zostały zespoły otwornicowe II AB, II C, II D.

Osady mioceńskie zapadają ku południowemu zachodowi iłowce warstw skawińskich przykryte są fliszowymi piaskowcami glaukonitowymi należącymi do warstw inoceramowych górnej kredy (między tymi ogniwami istnieje kontakt tektoniczny). W obrębie piaskowców fliszu stwierdzono wyklinowującą się łuskę iłowca z mikrofauną mioceńską. Zbiór próbek do badań mikrofaunistycznych uporządkowano, wyznaczając stopień podobieństwa pomiędzy nimi za pomocą taksonomicznej analizy jakościowej.

 

MIOCENE DEPOSITS FROM ZALESIE NEAR RZESZÓW

 

In so-called Rzeszów Embayment et Zalesie near Rzeszów, there are exposed claystones representing the Skawina Beds. All the units of the Badenian, including the Gypsum Series, were found here.

Microfaunistic studies made it possible to differentiate foraminifer assemblages II AB, II C and II D.

Miocene deposits are dipping to SW. The claystones of the Skawina Beds are overlain by flysch glauconitic sandstones of the Inoceramus Beds (Upper Cretaceous) with tectonic contact. A slice of claystone bearing Miocene microfauna was found in the flysch sandstones. The collection of samples with microfauna has been ordered by determining the degree of their similarity with the use of taxonomic qualitative analysis.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.