Zmienność form i struktur stromatolitów w zależności od środowiska na przykładzie utworów dolomitu głównego NW Polski

Aleksander Protas

Abstract


 Występowanie stromatolitów w utworach dolomitu głównego związane jest z określonymi strefami litofacjalnymi. Forma stromatolitów zmienia się w zależności od środowiska. Mikrostruktury są wspólne dla podobnych form i nie zależą od środowiska. Stromatolity są dobrym wskaźnikiem zmian zachodzących w czasie sedymentacji utworów dolomitu głównego.

 

VARIABILITY IN FORM AND MICROSTRUCTURE OF STROMATOLITES IN DEPENDENCE ON ENVIRONMENT AT THE EXAMPLE OF MAIN DOLOMITE DEPOSITS IN NW POLAND

 

In NW Poland, Main Dolomite (Ca2) deposits appear hihly varying in lithofacies (Fig. 1). Onkolites and stromatolites predominate in Main Dolomite deposits developed in dolomite facies (Fig. 2). In deep parts of the reservoir, stromatolites appeared towards the end of sedimentation of the Main Dolomite Series (Wysoka Kamieńska – see Fig. 2) indicating decrease in water depth.

The studied stromatolites, originating in littoral and sublittoral environments, are markedly varying stromatolites differing in form and environment of origin. The microstructures are closely related to long-term oscillations in water level in the Zechstein reservoir.

The knowledge of occurrences of stromatolites and their microstructure markedly contributes to paleofacies analysis of the relevant deposits.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.