Dwa przekroje geofizyczne SW-NE w rejonie Chełma Lubelskiego

Marek Haber

Abstract


Kompleksowa interpretacja wyników badań geofizycznych, takich jak anomalie siły ciężkości. anomalie ziemskiego pola magnetycznego oraz układ refleksów na przekrojach sejsmicznych, pozwala w istotny sposób zwiększyć wiarygodność rozpoznania budowy geologicznej. Przedstawiono możliwości takiego wielostronnego spojrzenia na tektonikę kompleksu osadowego i jego podłoża w rejonie Chełma Lubelskiego. Wskazano na typowe dla pokrywy platformowej potomne powiązania pomiędzy budową staropaleozoicznego kompleksu osadowego i jego nadkładem karbońsko-mezozoicznym, dotyczące także w mniejszym stopniu utworów trzecio-i czwartorzędowych. Badania magnetyczne pozwoliły rozpoznać na przekrojach sejsmicznych jedną ze staropaleozoicznych intruzji magmowych a modelowania grawimetryczne dały podstawę do sprecyzowania zależności głębokościowo-miąższościowych na analizowanych przekrojach geofizycznych. Logicznym i ekonomicznie uzasadnionym dopełnieniem kompleksowych badan geofizycznych winny być z pewnością badania geoelektryczne i geotermiczne.

TWO SW-NE GEOPHYSICAL CROSS SECTIONS THROUGH THE CHEt.M LUBELSKI AREA

The paper presents the results of three-dimensional magnetic modelling of the set of anomalies from tile area of Cyców and Święcica, including the Chełm - Święcica magnetic anomaly. The modelling showed that this set of anomalies is related to igneous intrusions of the basalt type, which may be situated at 3.0 to 3.5 km depths in Eocambrian rock.

 Seismic surveys made it possible to gather important new data on structure and general tectonic pattern of the sedimentary complex in the studied area. The pattern was found to be related to tectonics of the crystalline basement and basic igneous intrusions.

Some details of geological structure were defined on the basis of results of complex construction of models of geophysical cross sections and their verification by gravimetric modelling. The modelling showed a relation between nature of Δg anomalies and thickness of coal-bearing Westphalian and made it possible to identify tectonic disturbances from the area of the Chełm - Święcica igneous intrusion, revealed in seismic cross sections.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.