Przejawy ruchów tektonicznych

Józef Oberz

Abstract


Ruchy skorupy ziemskiej przejawiają się jako: odkształcenia skał i serii skalnych, ruchy synsedymentacyjne, ruchy obszarów sąsiadujących ze zbiornikami, zajmowanie przestrzeni przez intruzje magmowe i solne, ruchy spowodowane grawitacją, zmiany w profilu pionowym facji morskich na lądowe i lądowych na morskie. Odkształcenia zwane niekiedy pseudotektonicznymi (kolapsja, halokineza). odkształcenia spowodowane zmianami objętości, uderzeniami meteorytów i naciskiem lodowców są też przedmiotem tektoniki i należy badać ich wiek.

FEATURES OF TECTONIC MOVEMENTS

H. Stille (1924) arranged the sequence of the Earth's crust movements. From among three features the formulated concerning tectonic phases only one which refers to its short duration remains valid.

The Earth's crust movements manifest as deformations of formerly formed rock suits and intrusions, synsedimentary movements of basin's floor, movements of the areas adjoining to sedimentary basins which are determined due to correlation of deposits, movements related with magmatic and salt intrusion, deformations from delapsing and appearances of terrestrial facies among marine deposits or changes of terrestial facies into marine ones observed in vertical sections.

Besides halokinesis mentioned above, other movement and deformation i.e. collapsing changes of volume, deformations due to meteorites strikes and glacitectonic deformations are sometimes called pseudo-tectonic deformations. However, they all pertain to tectonics which deals with deformations of the Earth's crust and rocks. Thus the age of these deformations necessarily needs regular investigations.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.