Skład izotopowy węgla we współczesnych stalagmitach i stalaktytach

Anna Pazdur, Mieczysław F. Pazdur

Abstract


Na podstawie porównania koncentracji izotopu 14C we współczesnych stalagmitach i stalaktytach, w kwaśnych węglanach rozpuszczonych w wodzie i w atmosferycznym dwutlenku węgla stwierdzono, że węgiel zawarty w stalaktytach i stalagmitach pochodzi w znacznym stopniu z atmosferycznego dwutlenku węgla, charakteryzującego się wysoką koncentracją tego izotopu. Włączanie atmosferycznego dwutlenku węgla w ich strukturę krystaliczną, zachodzi prawdopodobnie na drodze wymiany izotopowej. Na podstawie pomiarów stosunku izotopów stabilnych 13C/12C wykazano, że koncentracja izotopu 13C w stalagmitach i stalaktytach odbiega znacznie od koncentracji tego izotopu w typowych węglanowych naciekach jaskiniowych, jak też w wapieniach dewońskich i trzeciorzędowych.

 

ISOTOPIC COMPOSITION OF CARSON IN RECENT STALAGMITES AND STALACTITES

 

The paper present the results of analysis of isotopic composition of carbon of stalagmites and stalactites formed in the years 1966 –1974. Analysed samples were taken in deep coal mines at the place where inflowing water is characterized by practically inactive 14C. For comparisons, there were measured concentrations of 14C in sample of atmospheric carbon dioxide taken in Gliwice in summer

1974. Comparisons of concentrations of 14C isotope in stalagmites and stalactites, acid carbonates dissolved in waters, and atmospheric carbon dioxide made it possible to state that carbon present in the studied stalagmites and stalactites is mainly derived from atmospheric carbon dioxide, characterized by high concentration of 14C. Atmospheric carbon dioxide is included to crystalline structure of originating stalagmites and stalactites presumably by isotopic exchange. The measurements of the stable isotope ratio 13C/l4C showed that the concentration of 13C in stalagmites and stalactites markedly differ from that of typical carbonate cave sinter as well as Devonian and Tertiary limestones.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.