Granice sejsmiczne w świetle wyników prac metodyczno-doświadczalnych uzyskanych w rejonie Bydgoszczy

Tadeusz Krynicki

Abstract


 Na znacznym obszarze polskiego basenu permskiego dotychczasowe wyniki uzyskiwane metodą refleksyjną z kompleksu podcechsztyńskich utworów osadowych ze względu na niską jakość nie mogą być podstawą właściwego ukierunkowania badań poszukiwawczych. W artykule wykazano, że istnieje możliwość zwiększenia zasięgu głębokościowego metody refleksyjnej, pod warunkiem zastosowania odpowiednich parametrów pomiarów. Omówiono wyniki prac metodyczno-doświadczalnych z rejonu

Bydgoszczy, zaliczanego do trudnych pod względem warunków sejsmogeologicznych. Szczególną uwagę zwrócono na granice związane z podcechsztyńskimi utworami osadowymi i na granice głębsze, łącznie ze strefą nieciągłości Moho. W świetle uzyskanych danych stwierdzono, że zwiększenie zasięgu głębokościowego metody refleksyjnej można osiągnąć przy istotnym obniżeniu kosztów pomiarów.

 

SEISMIC BOUNDARIES IN THE LIGHT OF METHODOLOGICAL-EXPERIMENTAL SURVEYS IN THE BYDGOSZCZ REGION

 

In a large part of the Permian Basin in Poland, results hitherto obtained for the sub-Permian complex of sedimentary rocks with the use of the reflection method appear to be of insufficient quality for appropriate direction of further geological-prospecting works. The paper shows that depth range of the reflection method may be increased, providing that appropriate parameters of measurements are used. There are discussed the results of methodological-experimental surveys carried out in the Bydgoszcz region, one of the areas with trouble someseismogeological conditions. A special attention is paid to boundaries regarded as related to sub-Zechstein sedimentary deposits as well as deeper-seated ones, including Moho discontinuity. In the light of the obtained data, it is possible both to increase depth range of the reflection method and to reduce costs of the surveys.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.