Badania geochemiczne składników labilnych ekstrahowanych z węgli kamiennych (otwór wiertniczy Niedobczyce IG 1)

lzabella Grotek, Ewa Klimuszko

Abstract


Przedstawiono dane otrzymane w wyniku jakościowej i ilościowej analizy geochemicznej związków labilnych, wydzielonych z węgli kamiennych pochodzących z otworu wiertniczego Niedobczyce IG 1.

Szczególną uwagę zwrócono na zmiany zachodzące w węglowodorach n-parafinowych wraz ze wzrostem stopnia metamorfizmu węgla.

Stwierdzono, że w większości próbek dystrybucja n-alkanów ma charakter bimodalny. Badania wykazały obecność węglowodorów izoprenoidowych we wszystkich próbkach, a ich rozkład i zawartość nie zmienia się wraz z metamorfizmem badanych węgli.

 

 

GEOCHEMICAL STUDIES ON LABILE COMPONENTS EXTRACTED FROM BLACK COALS (BOREHOLE NIEDOBCZYCE IG 1)

 

Geochemical studies on labile components extracted from black coals were aimed at tracing changes proceeding in the coals during their metamorphism. Analytical material includes the results of infrared spectrophotometric analysis, columnar chromatography and gaseous-liquid chromatography of coal core samples from the borehole Niedobczyce IG 1, Upper Silesian Coal Basin.

Bitumens obtained through extraction fail to show any significant quantitative and qualitative changes along with changes in maceral composition and geological age of the studied coals. The studies on reflection coefficient (unpublished reports) revealed metamorphism of the coals which, however, is not marked in distribution of n-alkanes. The distribution appears bimodal for the majority of samples, which may be explained by catalytical cracking. The cracking phenomenon is typical for coalification ranging from 0.9 to 1.0%.

The studies showed isoprenoid hydrocarbons to be present in all the coals but not in amounts increasing along with advancement of coalification.

Summing up the obtained results it should be stated that the individual stages in transformation of bitumens do not proceed in a way which could be interpreted as closely related to changes revealed by studies on reflection coefficient of vitrinite. The transformations effecting labile components extracted from coals should be analysed with reference to regional changes.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.