Badania sporowo-pyłkowe osadów dolnego liasu w profilu Skarżysko-Kamienna IG 1

Anna Fijałkowska

Abstract


Przebadano 103 preparaty wykonane z 50 próbek pobranych z głębokości 9,00-137,4 m. Wyróżniono 37 rodzajów sporomorf, które reprezentują, rośliny paprotnikowe (Pteridophyra), nagonasienne (Gymnospermophyta), mszaki (Bryophyta) i mikroplankton. Wśród Pteridophyta dominują, przedstawiciele rzędu Filicales, a wśród Gymnospermophyta - Coniferales. Bryophyta są reprezentowane przez rodzaje Sphagnumsporifes i cf. Andrea. W obrębie sporomorf zaliczanych do grupy Sporites Incertae Sedis na uwagę zasługuje występowanie gatunku Aratrisporites minimus Schulz, przewodniego dla dolnego liasu.

SPORE-POLLEN INVESTIGATIONS OF THE LOWER LIASSIC DEPOSITS IN THE SKRŻYSKO-KAMIENNA IG 1 BOREHOLE PROFILE (THE NORTHERN MARGIN OF THE ŚWIĘTOKRZYSKIE MTS)

he Lower Liassic deposits occurring in the Skarżysko-Kamienna IG 1 borehole profile was tested. 103 spore-pollen analyses from 50 samples were carried out. Samples were taken from the depth of 9.00-137.4 m. 37 sporomorphs were identified. Microflora found in the deposit represents bryophytes (Bryophyta), pteriodophytes (Pteridophyta), gymnosperms (Gymnospermophyta) and microplankton. Bryophyta are represented by Sphagnumsporites and cf. Andrea. Filicales dominate among Pteridophyta; there are Lycopodiales also. There were also distinguished representatives of Caytoniales, Cycadales, Ginkgoales and Podozamitales.

Sporomorphes of unknown taxonomic affiliation are reckoned to Sporites and Pollenites Incertae Sedis. The presence of Aratrisporites minimus Schultz -an index species for Lower Liassic was found among Sporites Incertae Sedis. Numerous representatives of Corrugatisporites scanicus Nilsson and Chasmatosporires and Monosulcites sp. occur in the group of Pollenites lncertae Sedis.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.