Stan rozpoznania sejsmicznego spągu cechsztynu

Waldemar Jóźwiak, Stefan Młynarski

Abstract


 Przedstawiono dowiązanie stratygraficzne granic sejsmicznych w cechsztynie. Scharakteryzowano odbicia od przyspągowych partii tych utworów, rejestrowane w formie dynamicznej wiązki refleksów.

Stwierdzono duże zróżnicowanie jakościowe danych, wynikające z wyrazistości rejestracji granicy Z1´ i stopnia zagęszczenia linii profilowych. Przedstawiono fragmenty mapy sejsmicznej Z1´ monokliny przedsudeckiej, niecki mogileńskiej, niecki pomorskiej oraz fragment mapy Z2 platformy prekambryjskiej. Regionalny obraz sejsmiczny spągu cechsztynu można otrzymać dla 90% powierzchni występowania tych utworów.

 

THE STATE OF SEISMIC RECOGNITION OF THE BASE OF THE ZECHSTEIN

 

The paper presents stratigraphic interpretation of seismic boundaries in the Zechstein (Fig. 2). Reflections from strata occurring near base of the Zechstein, recorded in the form of a dynamic bunch

of reflections (Figs. 3 and 4), are characterized. In discussing the obtained data (Figs. 5 and 6), attention is paid to marked variability in their quality, connected with both distinctness of record of the boundary Z1´ and spacing of profile lines. The tectonic image obtained for individual geological units is reviewed and illustrated with fragments of seismic map Z1´ of the Fore-Sudetic Monocline (Fig. 9A), Mogilno Basin (Fig. 9B) and Pomeranian Basin (Fig. 9C), and a fragment of the map Z2 of the Precambrian Platform (Fig. 9D). Analysis of the degree of seismic recognition of the base of the Zechstein showed that regional image may be obtained for about 90% of the area of distribution of Zechstein strata.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.