Problemy geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne pierwszej linii metra w Warszawie na odcinku Kabaty - Trasa Łazienkowska

Bronisław Paczyński, Marian Perek

Abstract


Rozpatrzono problemy geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne utworów czwartorzędowych do głęb. 20,0 m, w zasięgu tuneli pierwszej linii metra warszawskiego. Dokonano klasyfikacji gruntów pod kątem przepuszczalności i własności fizyczno-mechanicznych. Wydzielono najbardziej zagrożone dopływami i osiadaniem powierzchni terenu odcinki - Dolinki Służewieckiej i północnej części Al. Niepodległości.

 

GEOLOGICAL-ENGINEERING AND HYDROGEOLOGICAL PROBLEMS CONNECTED

WITH CONSTRUCTION OF THE FIRST UNDERGROUND LINE IN WARSAW (KABATY – TRASA ŁAZIENKOWSKA SECTION)

 

Geological-engineering and hydrogeological problems of Quaternary soils occurring down to 20 m from the surface, i.e. in depth range of the constructed tunnels of first line of the underground in Warsaw, are discussed on the basis of unpublished records, including those concerning innumerous test pumping of groundwater. In the analysed Kabaty - Trasa Łazienkowska section of the line, tunnels are constructed in an open cutting, which markedly facilitates drainage. Works carried out by tunneling by the shield method (at present in the Pole Mokotowskie area only) will have to be preceded by more careful drainage.

The paper presents qualitative evaluation of geological-engineering conditions in the above mentioned section of the line. The hazard of subsidence appears high in two areas - the Dolinka Służewiecka and Al. Niepodległości, where increased inflow of groundwater may be expected.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.