Makrofauna z osadów kredowych otworu wiertniczego Węgliniec IG 1

Jerzy Milewicz

Abstract


Przedstawiono faunę kredową z otworu Węgliniec IG 1. Faunę opisywano odcinkami pozwalającymi na uchwycenie pojawiania się i zanikania poszczególnych gatunków. Inoceramy występowały prawie na całej długości rdzenia z wyjątkiem spągowych piaskowców cenomańskich i stropowego odcinka dolnego santonu wyższego. Głowonogi pojawiły się od turonu środkowego, wyższego, ramienionogi natomiast występowały od cenomanu po turon górny. Małże i ślimaki okazały Się najliczniejsze i najbardziej zróżnicowane. Inoceramy pozwalały na mniej lub więcej ścisłe określenie granic pomiędzy poszczególnymi piętrami. Panująca facja marglisto-wapienna świadczy o braku wyraźnych wpływów lądu w rejonie otworu, w którym trwała nieprzerwana sedymentacja od górnego cenomanu po dolny santon wyższy włącznie.

 

 

CRETACEOUS MACROFAUNA IN WĘGLINIEC IG 1 BOREHOLE

 

Cretaceous fauna recorded in Węgliniec IG I borehole is presented in this paper. It is described along the sections that allows to follow incoming and outgoing of particular genera and species. Owing to this manner of description both differentiation and range of fauna and stratigraphic boundaries could have been determined within Cretaceous deposits. Presented stratigraphy is based mainly on relatively frequently found Inocerams. Bivalves appeared the most numerous group recorded in this borehole.

They prevail over gastropods in number of species. Brachiopods (Middle-Upper Touronian) and cephalopods (Middle Touronian-Lowermost Santonian) are rare there.

Both type of deposit and composition of the Lower Santonian fauna recorded in Węgliniec IG I borehole as well as corresponding deposits in the eastern part of the Nort-Sudetic Depression confirmed environmental differences. In the eastern part of the Depression it was brackish while in the western part of it the environment was of normal salinity.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.