Acritarcha z osadów kambru otworu wiertniczego Wszachów 2 w Górach Świętokrzyskich

Zbigniew Szczepanik

Abstract


 

Przedstawiono wyniki badan palinologicznych osadów kambru z otworu wiertniczego Wszachów 2.

W dosyć bogatym zespole Acritarcha dominowały rodzaje: Siagia, Leiospaeridia i Micrhystridium.

Znalezione Acritarcha znane są z osadów dolnokambryjskich wielu obszarów Europy i Ameryki Północnej.

Na podstawie przeprowadzonych badań skały kambru z tego otworu można uznać za odpowiednik wiekowy horyzontu Vergale platformy wschodnioeuropejskiej, tj. wyższej części poziomu Holmia w Górach Świętokrzyskich.

 

 

ACRITARCHA FROM CAMBRIAN SEDIMENTS FROM THE BOREHOLE WSZACHÓW 2 IN THE HOLY CROSS MTS

 

Results of palynologic studies of the Cambrian rocks from the borehole Wszachów 2 in the Holy

Cross Mts are presented (Figs. 1, 2). Samples were collected from clayey siltstones (Fig. 3). Quite rich assemblages of Acritarcha were noted (80-200 specimens in a palynologic slide). They are predominated by the genera: Skiagia, Leiosphaeridia and Micrhystridium. A full list of found taxons is presented in Table 1.

Acritarcha noted in the borehole Wszachów 2 are known from the Lower Cambrian sediments of many areas in Europe and North America. On the basis of carried palynologic investigations the analyzed rocks can be considered for age corresponding with the horizon Vergale of the East European

Platform i.e. the upper part of the Holmia horizon in the Holy Cross Mts (Table 2).


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.