Degradacja środowiska naturalnego na obszarze Mokotowa w Warszawie

Marian Perek

Abstract


 Na Mokotowie obserwuje się od szeregu lat postępującej degradacji środowiska naturalnego powodowaną działalnością człowieka. Środowisko naturalne jest zagrożone składnikami toksycznymi wprowadzanymi do powietrza atmosferycznego i wód powierzchniowych przez przemysł i środki komunikacyjne. Dużą uciążliwością dla mieszkańców jest hałas komunikacyjny, zanieczyszczone opady atmosferyczne i wody powierzchniowe infiltrujące do płytkich wód podziemnych piętra czwartorzędowego.

 

 

DEGRADATION OF NATURAL ENVIRONMENT IN MOKOTÓW - WARSAW

 

The Mokotów area in Warsaw is characterized by a large differentiation of natural environment conditions and a rate of its alternation. The area consist of a considerable high percentage of biological active area - e.g. the Kabacki Forest. A series of natural objects with high landscape and ecologic values is partly come within a legal status as preserved. In spite of these favourable conditions progressive degradation of natural environment due to anthropogenic activity has been observed for many years. A state of menace of natural environment by toxic components introduced to the atmosphere and surface waters is described. Road traffic being a significant ardousness to the

Mokotów inhabitants is also included. An effect of atmospheric and urban pollution migration to the most degradated groundwaters in the northern part of Mokotów.


Full Text:

PDF