Przeobrażenia ilmenitu i mineralizacji towarzyszącej w piroksenitach masywu Tajna na przykładzie otworu Tajno IG 4

Bogusław Marcinkowski

Abstract


 W otworze wiertniczym Tajno IG 4 usytuowanym w centralnej części ultrazasadowo-alkalicznego masywu Tajna piroksenity stanowią znaczny składnik brekcji kominowej. Mineralizację pierwotną w piroksenitach stanowią: ilmenit, pirotyn i piryt. Cechą charakterystyczną okruszcowania piroksenitów w tym otworze jest brak magnetytu. Ilmenit uległ częściowemu przeobrażeniu w produkt pośredni między ilmenitem i rutylem, określany jako pseudorutyl. Przeobrażenie to jest spowodowane metasomatozą alkaliczno-węglanową oraz oksydacją powodującymi częściowe usuwanie żelaza z jego struktury. Pirotyn uległ przeobrażeniu w piryt i markasyt, a pierwotny piryt w uwodnione tlenki żelaza typu goethytu-lepidokrokitu. W strefach silnego wpływu metasomatozy alkaliczno-węglanowej, tj. w egzokontaktach żył węglanowych i węglanowo-fluotytowych obserwuje się występowanie tytanitu, proces rozpadu ilmenitu na rutyl i hematyt oraz pojawienie się ilmenitu drugiej generacji, galeny,

sfalerytu i molibdenitu.

 

 

PROCESSES OF ILMENITE METAMORPHOSIS AND MINERALIZATION ACCOMPANIED IN

PYROXENITES IN THE TAJNO MASSIF EXAMPLIFIELD IN THE TAJNO IG 4 BOREHOLE

 

Pyroxenites are a major component of chimney breccia in the Tajno IG 4 borehole situated in the central part of the ultrabasic-alkaline Tajno Massif. Primary mineralization in pyroxenites consists of ilmenite, pyrrhotite and pyrite. Lack of magnetite is characteristic feature of pyroxenite mineralization in this borehole. Ilmenite was partly metamorphosed and a product of it has feature intermediate between ilmenite and rutile - called pseudorutile. This mineralization is caused by alkaline-carbonate metasomatosis and oxidation removing partialy iron from ilmenite structure. Pyrrhotite was metamorphosed into pyrite and marcasite, and primary pyrite into hydrated iron oxides of goethite-Iepidocrocite type. Within surroudings of carbonate-fluorite veins were found: titanite, secondary ilmenite, galena, sphalerite, molybdenite and decomposition process of ilmenite to rutile and haematite.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.