Główne uskoki poprzeczne i ich znaczenie dla tektoniki antyklinorium klimontowskiego (Góry Swiętokrzyskie)

Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski

Abstract


Główne uskoki poprzeczne w obrębie antyklinorium klimontowskiego (wschodnia część regionu kieleckiego Gór Świętokrzyskich) mają charakter uskoków zrzutowych. zrzucających skrzydła zachodnie. W wyniku tego ku wschodowi odsłaniają się coraz starsze skały. Sumaryczne wypiętrzenie wschodniej części antyklinorium wynosi około 1500 m. Uskoki te powstały w większości w czasie ruchów sandomierskich, a były odmładzane w późniejszych fazach orogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej.

 

MAIN TRANSVERSAL FAULTS AND THEIR IMPORTANCE FOR THE TECTONIC OFTHE KLIMONTOW ANTICLINORIUM (HOLY CROSS MTS.)

 

Klimontów Anticlinorium is built mainly from the Lower and Middle Cambian deposits with some Ordovician, Silurian and Devonian rocks too. On (he area of this anticlinorium (Fig. 1) some important transversal faults were discovered. The authors selected five of them, the best exposed, and made scientific examination of faults. The tectonic maps were made along the selected transversal faults (Figs. 2. 4. 6, 8, 10) and geological cross-sections (Figs. 3,5,7, 9, 11) were constructed as well. Both groups of data were helpful in the research of the age of faults and of the fault displacements. The main group of the transversal faults of the Klimontów Anticlinorium are dip-slip faults and oblique-slip faults; the scale of the throw is remarkable. The age of these transversal faults is Early Caledonian (Sandomierz Phase, Tremadocian) but they were active tectonically during the later orogenics: Late Caledonian and Variscan. The eastern walls of the transversal faults of this anticlinorium arc elevated. As result. the whole Klimontów Anticlinorium is elevated eastward and the older rocks arc exposed in the same direction (Fig. 1). The combined scale of the elevation is estimated at about 1500 m. Very similar scale of elevation in the same eastern direction in noted in the Kielce-Łagow Synclinorium, filled with Devonian rocks; this synclinorium borders the anticlinorium from the north. It is very possible that some of the described transversal faults were active tectonically during the sedimentation or the Cambrian rocks and caused some lithological changes in the Cambrian basin of the Holy Cross Mts.

 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.