Anomalie arsenowe koło Baligrodu i Nowego Łupkowa (Karpaty)

Izabela Bojakowska, Jerzy Jerzy Borucki

Abstract


Zawartość arsenu w osadach aluwialnych zachodniej części Bieszczadów, wschodniej części Beskidu Niskiego i południowego skraju Dołów Jasielsko-Sanockich waha się od 0,3 do 69,5 ppm, a średnia geometryczna wynosi 3,0 ppm. Na izoliniowej mapie geochemicznej arsenu wyróżniono kilka anomalii, z których najbardziej znaczące to: anomalia Baligrodu (długość 15 km, szerokość ok. 3 km) i anomalia Nowego Łupkowa (długość 7 km, szerokość ok. 4 km).


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.