Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 57, No 3 (2013) Dinoflagellate cysts from the Szlachtowa Formation (Jurassic) and adjacent deposits (Jurassic–Cretaceous) of the Grajcarek Unit at Szczawnica-Zabaniszcze (Pieniny Klippen Belt, Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 53, No 4 (2009) Dinosaur footprints from the Upper Cretaceous of Mongolia Abstract   PDF
Shinobu Ishigaki, Mahito Watabe, Khishigjav Tsogtbaatar, Mototaka Saneyoshi
 
Vol 46, No 4 (2002) Dinosaur footprints from the Upper Jurassic of Blaziny, Poland Abstract   PDF
Gerard Gierliński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 40, No 1 (1996) Dinosaur ichnotaxa from the Lower Jurassic of Hungary Abstract   PDF
Gerard Gierliński
 
Vol 42, No 4 (1998) Dinosaur nesting ground from the Early Jurassic fluvial deposits, Holy Cross Mountains (Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 43, No 3 (1999) Dinosaur nesting ground from the Early Jurassic fluvial deposits, Holy Cross Mountains (Poland) - discussion Abstract   PDF
Karol Sabath, Marcin Machalski, Jerzy Lefeld
 
Vol 43, No 3 (1999) Dinosaur nesting ground from the Early Jurassic fluvial deposits, Holy Cross Mountains (Poland) - reply and new evidence Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 43, No 3 (1999) Dinosaur track assemblages from the Hettangian of Poland Abstract   PDF
Gerard Gierliński, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 38, No 2 (1994) Direction of the Aalenian transgression in the area of the Mid-Polish Trough Abstract   PDF
Jolanta Świdrowska
 
Vol 58, No 1 (2014) Discovery of an earliest Triassic, post-extinction foraminiferal assemblage above the Permian-Triassic boundary, Strandzha nappes, north-west Turkey Abstract   PDF
Cengiz Okuyucu, Daria Ivanova, Yavuz Bedi, Ali Ergen
 
Vol 61, No 1 (2017) Discovery of epidosites in the Mount Ślęża ophiolite (Fore-Sudetic Block, SW Poland) Abstract   PDF
Michał Klukowski
 
Vol 61, No 1 (2017) Distribution of bacteria in the mineral waters found on the Polish Lowland Abstract   PDF
Maciej Walczak, Edyta Deja-Sikora, Agnieszka Kalwasińska, Marcin Polatowski, Arkadiusz Krawiec
 
Vol 38, No 3 (1994) Distribution of strontium in the Badenian (Middle Miocene) gypsum deposits of the Nida area, southern Poland Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 49, No 2 (2005) Diurnal variations and vertical distribution of d13 C, and concentration of atmospheric and soil CO2 in a meadow site, SE Poland Abstract   PDF
Janina Szaran, Andrzej Dudziak, Andrzej Trembaczowski, Halina Niezgoda, Stanisław Hałas
 
Vol 35, No 3 (1991) Division of the Middle Sudetes and their Foreland - a proposal of modification Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 20, No 4 (1976) Dokładność pomiaru parametrów i określenia zasobów złoża siarki Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 23, No 4 (1979) Dolina Płoni jako niedoszły szlak przełomu wód pradoliny Noteci - Warty Abstract   PDF
Krzysztof Wrotek
 
Vol 15, No 3 (1971) Dolnodewońskie skały polimiktyczne i tufogeniczne w regionie kieleckim Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Tarnowska
 
Vol 12, No 4 (1968) Dolnodewońskie tentakulity z otworu wiertniczego Ciepielów IG-1 Abstract   PDF
Barbara Hajłasz
 
Vol 3, No 1 (1959) Dolnokarbońska erozja na południowym brzegu serii górnodewońskiej gnejsów sowiogórskich Abstract   PDF
Józef Oberc, Teresa Górecka
 
Vol 7, No 2 (1963) Dolnokarbońska facja kulmowa w podłożu zapadliska przedkarpackiego Abstract   PDF
Halina Żakowa, Aleksander Jachowicz
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Dolnokarboński flisz okolic Srebrnej Góry (Góry Bardzkie) - ilościowa analiza sedymentologiczna Abstract   PDF
Jacek Koźma
 
Vol 10, No 4 (1966) Dolnoliasowy wiek warstw wielichowskich na tle badań sporowo-pyłkowych na Niżu Polskim Abstract   PDF
Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 12, No 3 (1968) Dolnosylurskie wapienie gruzłowe w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Zdzisław Modliński
 
Vol 12, No 4 (1968) Dolny dewon z otworu wiertniczego Andrychów 4 Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 16, No 1 (1972) Dolny karbon w Jaroszowcu koło Olkusza Abstract   PDF
Stanisław Majewski
 
Vol 4, No 1 (1960) Dolny karbon w okolicy Łagowa Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 2, No 2 (1958) Dolny ludlow w wierceniu w Mędrzechowie koło Tarnowa Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 15, No 3 (1971) Dolny ordowik północno-wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 16, No 2 (1972) Dolny tremadok w rejonie Lidzbarku Warmińskiego Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Bronisław Szymański
 
Vol 10, No 3 (1966) Dolny trias na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 63, No 2 (2019) Dolomite-illitic rocks (dolillite) – the product of hydrothermal replacement of carbonate rocks in the Holy Cross Mts., Poland – a possible guide to ores Abstract   PDF
Marek Nieć, Maciej Pawlikowski
 
Vol 19, No 2 (1975) Dolomity i dolomityczne brekcje triasowe w Skałce Maruszyńskiej Abstract   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 25, No 3 (1981) Dolomityzacja osadów wapienia cechsztyńskiego w rejonie Wrześni Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 2, No 3 (1958) Dorobek polskich geologów w latach 1936-1958 w zakresie stratygrafii karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki
 
Vol 8, No 3 (1964) Dotychczasowe dane o budowie obszaru przedsudeckiego Abstract   PDF
Maria Jaskowiak
 
Vol 1, No 1 (1957) Dotychczasowe wyniki badań podłoża mezozoicznego w północno-zachodniej części antyklinorium pomorskiego Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 3, No 2 (1959) Dotychczasowe wyniki badań stratygraficznych doggeru w obszarze Kamienia Pomorskiego (na podstawie makrofauny) Abstract   PDF
Krystyna Dayczak-Calikowska
 
Vol 12, No 2 (1968) Drobne struktury spękaniowe w porfirze z Miękini Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 25, No 2 (1981) Drobnopasemkowe węgle włókniste z kopalni Janina (GZW) Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Anna Wilk
 
Vol 62, No 4 (2018) Dumpstones as records of overturning ice rafts in a Weichselian proglacial lake (Rügen Island, NE Germany) Abstract   PDF
Malgorzata Pisarska-Jamrozy, Antonius Johannes (Tom) Van Loon, Małgorzata Bronikowska
 
Vol 42, No 2 (1998) Duplex structures within the Świątkowa Wielka tectonic window (Beskid Niski Mts.,Western Carpathians, Poland): structural analysis and photointerpretation Abstract   PDF
Leonard Mastella, Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Dwa przekroje geofizyczne SW-NE w rejonie Chełma Lubelskiego Abstract   PDF
Marek Haber
 
Vol 41, No 1 (1997) Dynamic processes at the mouth of the Wisła Śmiała River Abstract   PDF
Dorota Koszka-Maroń
 
Vol 39, No 2 (1995) Dynamics of the surface sediments at the sea-floor along the Vistula Spit shoreface Abstract   PDF
Izabela Górecka
 
Vol 7, No 1 (1963) Dysharmonijność budowy fałdowej karbonu produktywnego w rejonie ostrawsko-karwińskim Abstract   PDF
Vlastimil Svoboda, Jaroslav Zeman
 
Vol 9, No 4 (1965) Dyskusyjne problemy granicy między jura kredą na Niżu Polskim Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 15, No 4 (1971) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1966-1970 Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 21, No 4 (1977) Działalność Instytutu Geologicznego w latach 1971-1975 Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 18, No 4 (1974) Działalność Międzynarodowej Komisji Mapy Geologicznej Świata w latach 1970–1974 Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Cyryl Kolago, Stanisław Kubicki, Roman Osika
 
Vol 22, No 1 (1978) Działalność naukowa i organizacyjna Jana Czarnockiego (24.V.1889-16.XII.1951) Abstract   PDF
Edward Rühle, Czesław Żak
 
Vol 33, No 1 (1989) Dzieje Państwowego Instytutu Geologicznego Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 55, No 3 (2011) Early Carboniferous (~337 Ma) granite intrusion in Devonian (~400 Ma) ophiolite of the Central-European Variscides Abstract   PDF
Ryszard Kryza
 
Vol 56, No 4 (2012) Early Cretaceous intra-plate volcanism in the Pieniny Klippen Belt – a case study of the Velykyi Kamenets’/Vilkhivchyk (Ukraine) and Biała Woda (Poland) sections Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Dorota Salata, Michał Krobicki
 
Vol 56, No 4 (2012) Early Eocene age of a sandstone from the Buntmergel Formation (Gresten Klippen Zone, Lower Austria) Abstract   PDF
M. Adam Gasiński, Volker Hoeck, Andrzej Ślączka, Corina Ionescu
 
Vol 53, No 4 (2009) Early Jurassic sauropod footprints of the Southern Carpathians, Romania: palaeobiological and palaeogeographical significance Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski, Mihai E. Popa, Artur Kędzior
 
Vol 60, No 2 (2016) Early Miocene age of Stare Bystre Formation (Magura Nappe, Outer Carpathians, Poland) indicated by the calcareous nannoplankton Abstract   PDF
Agata Kaczmarek, Marta Oszczypko-Clowes, Marek Cieszkowski
 
Vol 61, No 3 (2017) Early Paleogene planktic foraminifera in thin-sections – an experiment on isolated specimens from the Fore-Magura Thrust Sheet (Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Weronika Baliniak, Ewa Malata
 
Vol 61, No 4 (2017) Early Piast dynasty (10–11th century) stone architecture in western Poland in a geological context Abstract   PDF
Janusz Skoczylas
 
Vol 60, No 1 (2016) Early Silurian (Llandovery) graptolite assemblages of Saudi Arabia: biozonation, palaeoenvironmental significance and biogeography Abstract   PDF
Mark Williams, Jan Zalasiewicz, Hani Boukhamsin, Christian Cesari
 
Vol 56, No 3 (2012) Early to Late Bajocian age of the “black flysch” (Szlachtowa Fm.) deposits: implications for the history and geological structure of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians Abstract   PDF
Marcin Barski, Bronisław Andrzej Matyja, Tomasz Segit, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 51, No 3 (2007) Early Vistulian climate oscillations in the light of pollen analysis of deposits from Dziadowa Kłoda (Silesian Lowland, Poland) Abstract   PDF
Teresa Kuszell, Ryszarda Chmal, Kamila Słychan
 
Vol 54, No 3 (2010) Early Vistulian vegetation history and climate change at Gutów (Wielkopolska Lowland) from pollen analysis Abstract   PDF
Małgorzata Malkiewicz
 
Vol 63, No 1 (2019) Eco-biostratigraphic advances on late Quaternary geochronology and palaeoclimate: the marginal Gulf of Mexico analogue Abstract   PDF
Assimina Antonarakou, George Kontakiotis, Aristomenis P. Karageorgis, Eva Besiou, Stergios Zarkogiannis, Hara Drinia, Graham P. Mortyn, Eftymis Tripsanas
 
Vol 62, No 3 (2018) Ediacaran-Paleozoic subsidence history of the Volyn-Podillya-Moldavia Basin (W and SW Ukraine, Moldova, NE Romania) Abstract   PDF
Paweł Poprawa, Natalia Radkovets, Johannes Rauball
 
Vol 37, No 2 (1993) Editorial Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 50, No 4 (2006) Eemian and Vistulian pollen records from the Łomża region (NE Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Bińka, Andrzej Ber, Alicja Bałuk
 
Vol 54, No 1 (2010) Eemian and Vistulian pollen sequence at Kubłowo (Central Poland):implications for the limit of the Last Glacial Maximum Abstract   PDF
Małgorzata Roman, Zofia Balwierz
 
Vol 46, No 1 (2002) Eemian Interglacial deposits at Haćki near Bielsk Podlaski: implications for the limit of the last glaciation in northeastern Poland Abstract   PDF
Stanisław Brud, Mirosława Kupryjanowicz
 
Vol 58, No 1 (2014) Eemian–Weichselian Pleniglacial fluvial deposits in S Poland (an example of the Vistula River valley in Kraków) Abstract   PDF
Tadeusz Sokołowski, Agnieszka Wacnik, Barbara Woronko, Jacek Madeja
 
Vol 40, No 4 (1996) Effect of tectonics on relief in the southern part of the Lublin region Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 47, No 2 (2003) Effects of swelly pressure on changes in pore space morphology in Miocene clays from Warsaw: preliminary results and open questions Abstract   PDF
Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 21, No 1 (1977) Egzoskopia - metoda określania . geologicznej przeszłości kwarców detrytycznych Abstract   PDF
Loic Le Ribault
 
Vol 24, No 2 (1980) Egzoskopia ziarn kwarcu z osadów czerwonego spągowca rejonu Poznania w elektronowym mikroskopie skanningowym Abstract   PDF
Maria Wichrowska
 
Vol 6, No 3 (1962) Eifel dolny w antyklinie godowskiej Abstract   PDF
Piotr Filonowicz
 
Vol 10, No 3 (1966) Ekonomiczne problemy w geologii Abstract   PDF
Witold Olendski
 
Vol 62, No 2 (2018) Electrical resistivity tomography (ERT) and sedimentological analysis applied to investigation of Upper Jurassic limestones from the Krzeszowice Graben (Kraków Upland, southern Poland) Abstract   PDF
Tomasz Woźniak, Grzegorz Bania, Włodzimierz Jerzy Mościcki, Michał Ćwiklik
 
Vol 61, No 2 (2017) Elsterian ice sheet dynamics in a topographically varied area (southern part of the Racibórz–Oświęcim Basin and its vicinity, southern Poland) Abstract   PDF
Tomasz Salamon
 
Vol 62, No 1 (2018) Enceladus as a place of origin of life in Solar System Abstract   PDF
Leszek Czechowski
 
Vol 46, No 4 (2002) Enigmatic dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland Abstract   PDF
Gerard Gierliński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 13, No 4 (1969) Enklawy skał ultrazasadowych w bazalcie z Grodźca (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Lidia Chodyniecka, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 17, No 4 (1973) Enklawy w skałach kwarcowych w północnym nasunięciu Barcinka (Pogórze Izerskie) Abstract   PDF
Jerzy Kotowski
 
Vol 48, No 2 (2004) Entropy of Pleistocene till composition as an indicator of sedimentation conditions in Southern Lithuania Abstract   PDF
Valentinas Baltrunas, Algirdas Gaigalas
 
Vol 46, No 4 (2002) Environment and man around Lakes Dńba and Pelesa, SE Lithuania, during the Late Glacial and Holocene Abstract   PDF
Miglė Stanšikaitė, Meilutė Kabailienė, Tomas Ostrauskas, Rimantė Guobytė
 
Vol 61, No 1 (2017) Environmental changes during the last millennium recorded in subfossil Cladocera, diatoms and sediments geochemistry from Lake El Sol (Central Mexico) Abstract   PDF
Edyta Zawisza, Estela Cuna, Margarita Caballero, Ana Carolina Ruiz-Fernandez, Krystyna Szeroczyńska, Michał Woszczyk, Izabela Zawiska
 
Vol 61, No 3 (2017) Environmental stress in the northern Tethys during the Paleogene: a review of foraminiferal and geochemical records from the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Barbara Olszewska, Andrzej Szydło
 
Vol 10, No 3 (1966) Eocen z Siemienia koło Parczewa Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 62, No 3 (2018) Eocene bryozoan assemblages from the La Meseta Formation of Seymour Island, Antarctica Abstract   PDF
Urszula Hara, Thomas Mors, Jonas Hagstrom, Marcelo A. Requero
 
Vol 58, No 4 (2014) Eocene dinoflagellate cysts from the Sołokija Graben (Roztocze, SE Poland) Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 59, No 2 (2015) Eocene Hieroglyphic beds of Silesian Nappe in Western Polish Carpathians – development and foraminiferal record Abstract   PDF
Anna Waśkowska
 
Vol 41, No 1 (1997) Eocene in Mielnik on the Bug River Abstract   PDF
Zdzisław Krzowski
 
Vol 57, No 4 (2013) Eocene relatives of cod icefishes (Perciformes: Notothenioidei) from Seymour Island, Antarctica Abstract   PDF
Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk, Niels Bonde, Peter Rask Møller, Andrzej Gaździcki
 
Vol 57, No 3 (2013) Eocene sedimentary facies in volcanogenic succession on King George Island, South Shetland Islands: a record of pre-ice sheet terrestrial environments in West Antarctica Abstract   PDF
Anna Aleksandra Mozer
 
Vol 41, No 4 (1997) Epicontinental basins in Poland: Devonian to Cretaceous - relationships between the crystalline basement and sedimentary infill Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 8, No 4 (1964) Epikontynentalna kreda górna Europy środkowej (alb - koniak w Polsce, Czechosłowacji i Niemczech) Abstract   PDF
Stefan Cieśliński, Kerl Armin Tröger
 
Vol 33, No 2 (1989) Epikontynentalne baseny permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF
Ryszrd Dadlez
 
Vol 50, No 3 (2006) Erläuterungen zur Stratigraphischen Tabelle von Deutschland 2005 (ESTD 2005). Editors: M. Menning and A. Hendrich. Newsletters on Stratigraphy, vol. 41, no. 1-3, 405 pp. Gebrüder Borntraeger. Berlin-Stuttgart Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 56, No 3 (2012) Erosional history of the Karkonosze Granite Massif – constraints from adjacent sedimentary basins and thermochronology Abstract   PDF
Piotr Migoń, Martin Danišík
 
Vol 36, No 3 (1992) Eskers and kames of Hrubieszów Basin (Lublin Upland) Abstract   PDF
Jan Buraczyński, Józef Superson
 
Vol 54, No 2 (2010) Estimation of hydrous-pyrolysis kinetic parameters for oil generation from Baltic Cambrian and Tremadocian source rocks with Type-II kerogen Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Maciej J. Kotarba, Michael D. Lewan
 
Vol 52, No 2 (2008) Estimation of inorganic carbon sources in groundwater recharge by inverse geochemical modelling (Carboniferous aquifer, the Intra-Sudetic Basin, SW Poland) Abstract   PDF
Dariusz Dobrzyński
 
Vol 45, No 3 (2001) Euhedral crystals in interstitial pores of the Baszkówka and Mt. Tazerzait L5 chondrites Abstract   PDF
Frank Wlotzka, Jürgen Otto
 
Vol 56, No 1 (2012) Eustatic and tectonic control on late Eocene fan delta development (Orava Basin, Central Western Carpathians) Abstract   PDF
Dušan Starek, Ľubomír Sliva, Rastislav Vojtko
 
Vol 52, No 4 (2008) Evaluation of consolidation parameters in CL tests; theoretical and practical aspects Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 59, No 3 (2015) Evaluation of expansivity of Neogene clays and glacial tills from central Poland on the basis of suction tests Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha, Emilia Wójcik
 
Vol 61, No 2 (2017) Evaluation of groundwater recharge in Poland using the infiltration coefficient method Abstract   PDF
Robert Tarka, Tomasz Olichwer, Stanisław Staśko
 
Vol 47, No 1 (2003) Evaluation of hydrogeological conditions based on modelling: a case study in the Kampinos National Park region, central Poland Abstract   PDF
Ewa Krogulec
 
Vol 51, No 1 (2007) Evaluation of intrinsic vulnerability of an Upper Jurassic karst-fissured aquifer in the Jura Krakowska (southern Poland) to anthropogenic pollution using the DRASTIC method Abstract   PDF
Jacek Różkowski
 
Vol 59, No 2 (2015) Evaluation of soil permeability from consolidation analysis based on Terzaghi’s and Biot’s theory Abstract   PDF
Paweł Dobak, Jan Gaszyński
 
Vol 52, No 3 (2008) Evidence for a very low-energy fluvial system: a case study from the dinosaur-bearing Upper Triassic rocks of Southern Poland Abstract   PDF
Beata Gruszka, Tomasz Zieliński
 
Vol 62, No 1 (2018) Evidence of high-temperature rock salt transformations in areas of occurrence of borate minerals (Zechstein, Kłodawa salt dome, Poland) Abstract   PDF
Tomasz Tadeusz Toboła, Jacek Wachowiak
 
Vol 46, No 1 (2002) Evidence of oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, Poland: implications for Cu-Ag and Au-Pt-Pd mineralisation Abstract   PDF
Sławomir Oszczepalski, Grzegorz Nowak, Achim Bechtel, Karel Zák
 
Vol 57, No 2 (2013) Evidence of soils and paleosols in the Poznań Formation (Neogene, Polish Lowland) Abstract   PDF
Agata Marzena Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 40, No 1 (1996) Evidences of influence of tectonics on hydrogeological conditions in the light of results of reflection method Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki, Jakub Galemba
 
Vol 63, No 2 (2019) Evolution of a sedimentary infill of a palaeovalley at a distal margin of the peripheral foreland basin Abstract   PDF
Slavomír Nehyba, Helena Gilíková, Pavla Tomanová Petrová, Jiří Otava, Zuzana Skácelová
 
Vol 62, No 3 (2018) Evolution of Early and Middle Pleistocene river valley systems in Polish-Ukraine-Belarus cross-border areas based on geological and malacological proxies Abstract   PDF
Leszek Lindner, Marcin Szymanek
 
Vol 42, No 3 (1998) Evolution of the Holy Cross segment of the Mid-Polish Trough during the Cretaceous Abstract   PDF
Maciej Hakenberg, Jolanta Świdrowska
 
Vol 45, No 4 (2001) Evolution of the Mid- to Late Pleistocene river network in the southeastern part of the Holy Cross Mountains Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leonard Mastella, Julia Semil
 
Vol 50, No 1 (2006) Evolution of the Rotliegend Basin of northwestern Poland Abstract   PDF
Hubert Kiersnowski, Arkadiusz Buniak
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Ewolucja basenów fanerozoicznych wzdłuż strefy Teisseyre'a-Tornquista Abstract   PDF
Ryszrd Dadlez
 
Vol 32, No 1 (1988) Ewolucja basenu cechsztyńskiego w Polsce Abstract   PDF
Ryszard Wagner
 
Vol 34, No 1 (1990) Ewolucja i tektonika staropaleozoicznego kompleksu strukturalnego południowego Bałtyku Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 26, No 1 (1982) Ewolucja kopalnej sieci rzecznej regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Józef Lewandowski, Halina Kaziuk
 
Vol 33, No 2 (1989) Ewolucja mineralizacji kruszcowej związanej z procesem karbonatytyzacji w masywie Tajna Abstract   PDF
Bogusław Marcinkowski
 
Vol 24, No 1 (1980) Ewolucja poglądów na kolerację i nomenklaturę stratygraficzną osadów syluru i najniższego dewonu w Polsce Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa, Henryk Tomczyk
 
Vol 58, No 2 (2014) Expansivity of Neogene clays and glacial tills from Central Poland Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha, Emilia Wójcik
 
Vol 38, No 4 (1994) Expectations against the modelling practice of groundwater balance and resources Abstract   PDF
Tadeusz Macioszczyk
 
Vol 44, No 3 (2000) Facies analysis of the Silurian shale-siltstone succession in Pomerania (northern Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 43, No 4 (1999) Facies and depositional environments of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, southern Poland) Abstract   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 61, No 1 (2017) Facies and fauna proxies to reconstruct the MIS 5 and MIS 7 coastal environments in Eastern Tunisia Abstract   PDF
Amel Chakroun, Dalila Zaghbib-Turki
 
Vol 57, No 1 (2013) Facies and sedimentation of Coniacian deposits of the Kraków Swell in the Wielkanoc area (southern Poland) Abstract   PDF
Danuta Olszewska-Nejbert, Ewa Świerczewska-Gładysz
 
Vol 51, No 4 (2007) Facies transition and biostratigraphic correlation of the Upper Silurian and Lower Devonian in West Bulgaria Abstract   PDF
Iliana Boncheva, Valeri Sachanski, Iskra Lakova, Marlena Yaneva
 
Vol 44, No 3 (2000) Facies variability in the Cambrian deposits from the Kościerzyna Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 5, No 4 (1961) Facja lagunowo-kontynentalna malmu nad górnym Bugiem Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 9, No 1 (1965) Facje młodoczwartorzędowych aluwiów dorzecza środkowego Bugu Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 31, No 4 (1987) Facje neokomu między Mogilnem a Kołem Abstract   PDF
Joanna Dadlez, Ryszard Dadlez
 
Vol 60, No 4 (2016) Factors controlling Cenozoic anthracogenesis in the Polish Lowlands Abstract   PDF
Jacek Robert Kasiński, Barbara Słodkowska
 
Vol 36, No 1 (1992) Famennian and Tournaisian deposits from the Zdanów IG 1 borehole (Sudetes) Abstract   PDF
Maria Chorowska, Jerzy Fedorowski, Krzysztof Radlicz
 
Vol 50, No 2 (2006) Famennian, thermally altered chert exotic clasts from the Jędrzychowice/Ludwigsdorf wildflysch (Sudetes) -stratigraphic and tectonic implications Abstract   PDF
Bolesław Wajsprych, Joanna Haydukiewicz, Stanisław Achramowicz
 
Vol 6, No 3 (1962) Fameńskie łupki bitumiczne w rejonie Zaręb Abstract   PDF
Bogumił Taszek
 
Vol 61, No 4 (2017) Fault geometry and evidence of depocentre migration within a transtensional intra-basinal high – a case study from the Łączna Anticline (Intrasudetic Synclinorium, SW Poland) Abstract   PDF
Aleksander Kowalski
 
Vol 39, No 3 (1995) Faults in the Cretaceous and its base as displayed on seismic sections through the Lublin area (east Poland) Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 17, No 3 (1973) Fauna eoceńska z egzotykowego wapienia w rejonie Ustrzyk Dolnych Abstract   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 29, No 2 (1985) Fauna i wiek mioceńskich wapieni ostrygowych okolic Krakowa Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 4, No 2 (1960) Fauna malmu w otworze wiertniczym Piekary Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 19, No 2 (1975) Fauna of the Mobergella zone in the Polish Lower Cambrian Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 10, No 4 (1966) Fauna oligoceńska z otworu wiertniczego Izbica Kujawska Abstract   PDF
Emil Woźny
 
Vol 21, No 2 (1977) Fauna plejstoceńskich osadów jeziornych w Polsce Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 2, No 2 (1958) Fauna z łupków graptolitowych syluru niecki bardziańskiej Gór•Świętokrzyskich Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa
 
Vol 12, No 3 (1968) Fałdy i spękania w skałach dolnocechsztyńskich na obszarze szybu wschodniego kopalni Lubin Abstract   PDF
Józef Oberc, Wojciech Salski
 
Vol 36, No 3 (1992) Ferdynandowska sukcesja pyłkowa w profitu Popioły - Kotlina Toruńska Abstract   PDF
Hanna Winter
 
Vol 37, No 2 (1993) Ferroan dolomites and ankerites from the Silesian-Cracow deposits of zinc and lead ores Abstract   PDF
Bogusław Bąk
 
Vol 59, No 1 (2015) Field mapping of buried faults – a new approach applied in the Western Carpathians Abstract   PDF
Frantisek Marko, Marian Dyda, Vojtech Gajdoš, Kamil Rozimant, Andrej Mojzeš
 
Vol 21, No 2 (1977) First Gastropod Fauna from the Klimontovian Stage (Lower Cambrian) of the South-Eastern Poland Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 54, No 3 (2010) First Paleozoic Zoophycos trace fossils from the Sudetes (the Bardo Unit) Abstract   PDF
Jolanta Muszer, Joanna Haydukiewicz
 
Vol 56, No 3 (2012) First record of the bivalve species Parvamussium fenestratum (Forbes, 1844) from the Middle Miocene of the Paratethys Abstract   PDF
Barbara Studencka, Valentin A. Prysyazhnyuk, Svetlana A. Ljul’eva
 
Vol 62, No 3 (2018) First report of a Pliocene pike (Esocidae: Esox) in Transylvania, Romania Abstract   PDF
Vlad Aurel Codrea, Nicolae Trif, Levente Toth
 
Vol 23, No 4 (1979) Fito- i palinostratygrafia karbonu okolic Warszawy Abstract   PDF
Halina Kmiecik, Teresa Migier
 
Vol 23, No 3 (1979) Fitostratygrafia najwyższego odcinka profilu karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Anna Kotasowa
 
Vol 23, No 1 (1979) Fitostratygrafia utworów karbonu w północno-wschodniej części Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Teresa Migier
 
Recently accepted papers Flooded wetlands mapping from Sentinel-2 imagery with spectral water index: a case study of Kampinos National Park in central Poland Abstract   PDF
Tatjana Solovey
 
Vol 2, No 1 (1958) Flora środkowego i górnego miocenu Polski w świetle badań ostatnich dwunastu lat Abstract   PDF
Jadwiga Raniecka-Bobrowska, Hanna Czeczott
 
Vol 7, No 1 (1963) Flora warstw łaziskich okolic Jaworzna Abstract   PDF
Teresa Migier
 
Vol 54, No 4 (2010) Fluid inclusions in halite from marine salt deposits: are they real micro-droplets of ancient seawater? Abstract   PDF
Volodymyr Kovalevych, Serhiy Vovnyuk
 
Vol 19, No 3 (1975) Fluor w utworach węglanowych cechsztynu północnej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Halina Ważny
 
Vol 31, No 1 (1987) Fluor w wodach podziemnych wschodniej części Żuław Wiślanych Abstract   PDF
Halina Łazarz, Riszad Oleksów, Lidia Gajkowsaka-Stefańska, Tomasz Michalski
 
Vol 56, No 4 (2012) Foraminifera in slump deposits of the Badenian (Middle Miocene) Green Stratified Salt in Wieliczka, Poland Abstract   PDF
Małgorzata Gonera, Krzysztof Bukowski, Kajetan d'Obyrn, Janusz Wiewiórka
 
Vol 60, No 2 (2016) Foraminiferal and palynological organic matter records of the Upper Badenian (Middle Miocene) deposits at Anadoly (marginal part of the Ukrainian Carpathian Foredeep Basin). Abstract   PDF
Przemysław Gedl, Danuta Peryt, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 58, No 3 (2014) Foraminiferal and palynological records of the Late Badenian (Middle Miocene) transgression in Podolia (Shchyrets near Lviv, western Ukraine) Abstract   PDF
Danuta Peryt, Przemysław Gedl, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 59, No 4 (2015) Foraminiferal bioevents in the upper Campanian to lowest Maastrichtian of the Middle Vistula River section, Poland Abstract   PDF
Danuta Peryt, Zofia Dubicka
 
Vol 62, No 2 (2018) Foraminiferal biostratigraphy of the Middle and Upper Jurassic of the Polish Lowlands: the state of the art Abstract   PDF
Jolanta Smoleń, Jolanta Iwańczuk
 
Vol 56, No 3 (2012) Foraminiferal colonization related to the Zechstein (Lopingian) transgression in the western part of the Wolsztyn Palaeo-Ridge area, Western Poland Abstract   PDF
Danuta Peryt, Tadeusz Marek Peryt, Paweł Raczyński, Krzysztof Chłódek
 
Vol 57, No 1 (2013) Foraminiferal record of the Middle Miocene climate transition prior to the Badenian salinity crisis in the Polish Carpathian Foredeep Basin (Central Paratethys) Abstract   PDF
Danuta Peryt
 
Vol 60, No 1 (2016) Foraminiferal stratigraphy and palaeobathymetry of Paleocene-lowermost Oligocene deposits (Vezhany and Monastyrets nappes, Ukrainian Carpathians) Abstract   PDF
Svitlana Hnylko, Oleh Hnylko
 
Vol 56, No 1 (2012) Foraminifers and stable isotope record of the Dubivtsi chalk (upper Turonian, Western Ukraine): palaeoenvironmental implications Abstract   PDF
Zofia Dubicka, Danuta Peryt
 
Vol 56, No 4 (2012) Foreland provenance of thick conglomerates in the early stage of the Carpathian Foredeep development: the case of the Sloboda Conglomerate (Lower Miocene), western Ukraine Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Alfred Uchman, Ihor Bubniak
 
Vol 38, No 4 (1994) Foreword Details   PDF
Marian Banaś
 
Vol 38, No 3 (1994) FOREWORD Details
Maciej Podemski
 
Vol 19, No 2 (1975) Formacje metalogeniczne przedpermskich utworów platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Roman Osika, Jurij Staricki, Ałła Udałowa
 
Vol 30, No 2 (1986) Formacje metalogeniczne utworów jurajskich na obszarach platformowych Europy i terenach przyległych Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Formacje metalogeniczne w utworach kredowych na obszarach platformowych Europy i na terenach przyległych Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 19, No 4 (1975) Formacje metalogeniczne w utworach permskich na obszarach platformowych Europy Abstract   PDF
Roman Osika, Jurij Staricki, Ałła Udałowa, Zbigniew Werner
 
Vol 24, No 4 (1980) Formacje metalogeniczne w utworach triasowych na obszarach platformowych Europy i na terenach przyległych Abstract   PDF
Roman Osika, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 59, No 1 (2015) Formation conditions and diagenetic evolution of Sand Roses in clastic sabkhas along the Arabian Gulf Coastal Region, Eastern Saudi Arabia Abstract   PDF
Abdulkarim Al-Hussaini, Ardiansyah Koeshidayatullah, Khalid Al-Ramadan
 
Vol 27, No 4 (1983) Formowanie się składu chemicznego solanek w basenach sedymentacyjnych Niżu Polskiego Abstract   Untitled ()   PDF
Michał Szpakiewicz
 
Vol 42, No 1 (1998) Forms of phosphate occurrences observed in cathodoluminescence: Cambrian of the Polish part of the East European Craton Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 22, No 3 (1978) Formy akumulacji martwego lodu w niecce końcowej lobu gardzieńskiego Abstract   PDF
Krzysztof Petelski
 
Vol 19, No 4 (1975) Formy akumulacji międzylobowej w rejonie Suchedniowa Abstract   PDF
Józef Lewandowski, Andrzej Romanek, Mieczysław Studencki
 
Vol 13, No 1 (1969) Formy występowania skupień minerałów ciężkich na plażach Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Ludomir Mączka, Roman Racinowski
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Forrnacje rnetalogeniczne kenozoiku na obszarach platforrnowych i w alpejskich zapadliskach przedgórskich Europy i terenów przyległych Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 59, No 1 (2015) Fossil karst in the Jurassic of Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) Abstract   PDF
Antoni Wójcik, Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska, Marcin Wódka
 
Vol 59, No 2 (2015) Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – a discussion Details   PDF
Marcin Krajewski, Jacek Matyszkiewicz
 
Vol 59, No 2 (2015) Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland) – reply. Details   PDF
Antoni Wójcik, Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska, Marcin Wódka
 
Vol 60, No 1 (2016) Fossil karst in the Jurassic of the Kościuszko Mound in Kraków (southern Poland): discussion Abstract   PDF
Ireneusz Felisiak
 
Vol 50, No 4 (2006) Fossil wood from the Roztocze region (Miocene, SE Poland) -- a tool for palaeoenvironmental reconstruction Abstract   PDF
Marzena Kłusek
 
Vol 59, No 1 (2015) Fossils from the Silesian-Subsilesian series of the Polish Western Carpathians: the implications for changes in sea-level and the marine environment during the Albian-Turonian Abstract   PDF
Andrzej Szydło, Małgorzata Jugowiec-Nazarkiewicz, Barbara Olszewska
 
Vol 27, No 3 (1983) Fotogeologiczna analiza zdjęć satelitarnych Karpat Abstract   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 14, No 2 (1970) Fotografia kosmiczna na usługach geologii Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 63, No 4 (2019) Fractal analysis of tropical karst relief – South China Karst case study Abstract   PDF
Viacheslav Andreychouk, Tomasz Blachowicz, Maciej Dłużewski
 
Vol 48, No 3 (2004) From palaeosols to carbonate mounds: facies and environments of the middle Frasnian platform in Belgium Abstract   PDF
Frédéric Boulvain, Anne-Christine Da Silva
 
Vol 39, No 4 (1995) Fundamental stratigraphic problem of the Cambrian in the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 41, No 1 (1997) Fundamental stratigraphic problem of the Cambrian in the Holy Cross Mts. - discussion Abstract   PDF
Stanisław Orłowski
 
Vol 41, No 1 (1997) Fundamental stratigraphic problems of the Cambrian in the Holy Cross Mts. - reply Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 32, No 2 (1988) Gąbki z osadów albu północnego obrzeżenia Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Helena Hurcewicz
 
Vol 29, No 2 (1985) Gąbki z osadów franu w Wietrzni i Kowali w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF ()   PDF
Helena Hurcewicz
 
Vol 44, No 1 (2000) GAGE Conference in Poland, 1998 Abstract   PDF
James S. Aber Aber, Andrzej Ber
 
Vol 20, No 1 (1976) Gal w złożu rud miedzi monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Jan B. Tomaszewski, Ferdynand Zaczek
 
Vol 48, No 3 (2004) Gamma-ray and magnetic susceptibility correlation across a Frasnian carbonate platform and the search for "punctata" equivalents in stromatoporoid-coral limestone facies of Moravia Abstract   PDF
Milan Gersl, Jindřich Hladil
 
Vol 18, No 3 (1974) Gazonośność złoża węgla kamiennego Łęczna w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Marek Sosnowski
 
Vol 23, No 4 (1979) Gazy w wodach utworów dewonu i karbonu na obszarze lubelskim Abstract   PDF
Irina Sapuła
 
Vol 61, No 4 (2017) Genetic correlation of source rocks and natural gas in the Polish Outer Carpathians and Paleozoic–Mesozoic basement east of Kraków (southern Poland) Abstract   PDF
Maciej J. Kotarba, Dariusz Więcław, Elżbieta Bilkiewicz, Piotr Dziadzio, Adam Kowalski
 
Vol 13, No 2 (1969) Genetyczna klasyfikacja osadów morenowych Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 19, No 1 (1975) Genetyczne wskaźniki mineralizacji W -Sn-Mo na obszarze karkonosko-izerskim Abstract   PDF
Andrzej Kozłowski, Łukasz Karwowski
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Geneza aureoli radowych wokół stref triasowej mineralizacji uranowej w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF
Jan Szewczyk
 
Vol 9, No 3 (1965) Geneza karbońskich niecek na noworudzkim masywie gabrowo-diabazowym Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 31, No 4 (1987) Geneza otoczaków węgla kamiennego w piaskowcach formacji dębowieckiej miocenu Abstract   PDF
Sonia Jachowicz, Dominik Jura
 
Vol 22, No 4 (1978) Geneza struktury gruzłowej w górno dewońskich wapieniach okolic Olkusza i Zawiercia Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 14, No 1 (1970) Genezo i paleohydrogeologiczne warunki występowania wód zmineralizowanych na Niżu Polskim Abstract   PDF
Bronisław Paczyński, Jan Pałys
 
Vol 43, No 4 (1999) Genus Silicoplacentina (Class Amoebina) from the Miocene Machów Formation (Krakowiec Clays) of the northern Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 14, No 2 (1970) Geochemia a przyrodnicze środowisko człowieka Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias, Henryk Pendias
 
Vol 16, No 2 (1972) Geochemia warstw cieszyńskich Śląska Cieszyńskiego Abstract   PDF
Irena Gucwa, Aurelia Pelczar
 
Vol 61, No 1 (2017) Geochemical analysis for palaeoenvironmental interpretations – a case study of the English Wealden (Lower Cretaceous, south-east England) Abstract   PDF
Oladapo Akinlotan
 
Vol 48, No 3 (2004) Geochemical and ecological aspects of lower Frasnian pyrite-ammonoid level at Kostomłoty (Holy Cross Mountains, Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Agnieszka Piechota, David Bond, Paul B. Wignall
 
Vol 61, No 4 (2017) Geochemical and faunal proxies in the Westphalian A (Langsettian) marine horizon of the Lublin Coal Basin Abstract   PDF
Ewa Krzeszowska
 
Vol 56, No 1 (2012) Geochemical and foraminiferal records of environmental changes during the Zechstein Limestone (Lopingian) deposition in Northern Poland Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Danuta Peryt
 
Vol 63, No 3 (2019) Geochemical and fractal analysis of enclaves in the Dehe-Bala intrusion, (Northwestern Iran): a new concept to the interpretation of crust–mantle interaction process Abstract   PDF
Zeynab Gharamohammadi, Ali Kananian, Mohsen Eliassi
 
Vol 63, No 4 (2019) Geochemical and mineralogical characteristics of calamines from the Olkusz zinc and lead ore district (South Poland) Abstract   PDF
Maciej Krzysztof Swęd, Agata Duczmal-Czernikiewicz
 
Vol 63, No 1 (2019) Geochemical and tectonic significance of the Arbat alkali gabbro-monzonite-syenite intrusions, Urumieh–Dokhtar Magmatic Arc, Iran Abstract   PDF
Abdolnaser Fazlnia
 
Vol 48, No 1 (2004) Geochemical characteristics of bottom sediments in the Odra River estuary -Roztoka Odrzańska (north-west Poland) Abstract   PDF
Stanisław Piotrowski
 
Vol 62, No 4 (2018) Geochemical characteristics, thermal maturity and source rock potential of the Oligocene Šitbořice Member of the Menilite Formation in the Ždánice Unit (Czech Republic) Abstract   PDF
Petr Jirman, Eva Geršlová, Magdalena Pupp, Miroslav Bubík
 
Vol 51, No 2 (2007) Geochemical composition of Vistulian loess and micromorphology of interstadial palaeosols at the Kolodiiv site (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Bożena Łącka, Maria Łanczont, Teresa Madeyska, Andrey Bogutsky
 
Vol 48, No 2 (2004) Geochemical constraints on the origin of the mid-Palaeozoic diabases from the Holy Cross Mts. and Upper Silesia, southeastern Poland Abstract   PDF
Leszek Krzemiński
 
Vol 61, No 1 (2017) Geochemical signatures of pervasive meteoric diagenesis of Early Miocene syn-rift carbonate platform, Red Sea, NW Saudi Arabia Abstract   PDF
Khalid Al-Ramadan
 
Vol 52, No 3 (2008) Geochemical variations within the Upper Oligocene-Lower Miocene lava succession of Úhost' Hill (NE margin of Doupovské hory Mts., Czech Republic) Abstract   PDF
Vladislav Rapprich, Frantisek V. Holub
 
Vol 12, No 4 (1968) Geochemiczna charakterystyka bituminów fliszu podhalańskiego Abstract   PDF
Jan Calikowski, Barbara Gondek, Krystyna Szpanier
 
Vol 15, No 1 (1971) Geochemiczna charakterysłyka substancij bitumicznej cechsztyńskich łupków miedzionośnych Abstract   PDF
Krystyna Tokarska
 
Vol 20, No 1 (1976) Geochemiczno-mineralogiczna charakterystyka marmurów dolomitowych ze złoża Rędziny Abstract   PDF
Włodzimierz Kowalski, Zofia Mazurek, Adam Mazurek
 
Vol 58, No 2 (2014) Geochemistry and petrology of the Upper Silurian greywackes from the Holy Cross Mountains (central Poland): implications for the Caledonian history of the southern part of the Trans-European Suture Zone (TESZ) Abstract   PDF
Wojciech Kozłowski, Justyna Domańska-Siuda, Jerzy Nawrocki
 
Vol 62, No 2 (2018) Geochemistry and tectonic setting of the Chah-Bazargan sub-volcanic mafic dykes, south Sanandaj–Sirjan Zone (SSZ), Iran Abstract   PDF
Abdolnaser Fazlnia
 
Vol 63, No 3 (2019) Geochemistry and tectonic setting of the volcanic host rocks of VMS mineralisation in the Qezil Dash area, NW Iran: implications for prospecting of Cyprus-type VMS deposits in the Khoy ophiolite Abstract   PDF
Ali Imamalipour, Samaneh Barak
 
Vol 51, No 1 (2007) Geochemistry of Middle Jurassic mudstones (Kraków-Częstochowa area, southern Poland): interpretation of the depositional redox conditions Abstract   PDF
Patrycja Szczepanik, Magdalena Witkowska, Zbigniew Sawłowicz
 
Vol 63, No 3 (2019) Geochemistry of shales of the Qadir Member (Nayband Formation, Upper Triassic), East Central Iran (Tabas Block): implications for provenance and palaeogeography Abstract   PDF
Ehsan Zamaniyan, Mohammad Khanehbad, Reza Moussavi-Harami, Asadollah Mahboubi
 
Vol 62, No 3 (2018) Geochemistry of siliciclastic rocks from the Shemshak Group (Upper Triassic–Middle Jurassic), northeastern Alborz, northern Iran: implications for palaeoweathering, provenance, and tectonic setting Abstract   PDF
Azizollah Taheri, Mahdi Jafarzadeh, John Armstrong-Altrin, Seyyed Reza Mirbagheri
 
Vol 42, No 1 (1998) Geochemistry of soils and vegetation of the Holy Cross Mts. between 1994 and 1996 Abstract   PDF
Zdzisław M. Migaszewski
 
Vol 63, No 3 (2019) Geochemistry of surface sediments from the northwestern Gulf of Mexico: implications for provenance and heavy metal contamination. Abstract   PDF
John S. Armstrong-Altrin, Alfonso V. Botello, Susana F. Villanueva, Luis A. Soto
 
Vol 60, No 3 (2016) Geochemistry of Upper Cretaceous sediments of Bozeş Formation (Apuseni Mts., Romania) – provenance implications Abstract   PDF
Luminita Zaharia, Ramona Balc, Cosmin Ciprian Stremtan, Adriana Socaciu
 
Vol 31, No 4 (1987) Geochronologia intruzji waryscyjskich Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 55, No 4 (2011) Geochronology of selected andesitic lavas from the King George Bay area (SE King George Island) Abstract   PDF
Magdalena Pańczyk, Jerzy Nawrocki
 
Vol 34, No 1 (1990) Geodynamiczne i geotermiczne przesłanki ropo-gazonośności południowego Bałtyku Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 17, No 2 (1973) Geofizyczna analiza własności zbiornikowych osadów kredy w niecce mogileńskiej Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
501 - 750 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>