Author Details

Oberc-Dziedzic, Teresa, lnstytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Cybulskiego 30, Wrocław, Poland