Author Details

Trzciński, Jerzy, Institute of Hydrogeology, Warsaw University, Żwirki i Wigury 93, PL-02-089 Warszawa, Poland

  • Vol 39, No 3 (1995) - Articles
    Qualitative and quantitative analysis of microstructures in Polish glacial tills with respect to their age
    Abstract  PDF
  • Vol 37, No 1 (1993) - Articles
    Ilościowa analiza morfometrycznych i geometrycznych cech mikrostruktur glin zwałowych zlodowacenia Wisły
    Abstract  PDF