Author Details

Wiszniewska, Janina

  • Vol 25, No 2 (1981) - Articles
    Procesy diagenezy i epigenezy w skałach karbońskich północnej części podłoża monokliny przedsudeckiej na przykładzie profilu Września IG 1
    Abstract  PDF