Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 25, No 4 (1981) Pelagiczne stromatolity z wapieni albu wierchowego Tatr Abstract   PDF
Krzysztof K. Krajewski
 
Vol 15, No 3 (1971) Perm dolny obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 53, No 2 (2009) Permian trepostome bryozoans from the Zechstein Main Dolomite (Ca2) of Western Poland and NE Germany Abstract   PDF
Urszula Hara, Andrej Ernst, Zbigniew Mikołajewski
 
Vol 25, No 2 (1981) Permskie skały wulkaniczne w rejonie Bolkowa Abstract   PDF
Adam Skórzewski
 
Vol 22, No 3 (1978) Permskie skały wylewne w południowo-zachodniej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Elżbieta Siemaszko
 
Vol 22, No 4 (1978) Permskie skały wylewne z nadbałtyckiej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 6, No 1 (1962) Perspektywy poszukiwań złóż rud żelaza w obrębie struktury Szamotuł oraz uwagi o poszukiwaniu złóż oolitowo-okruchowych Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 8, No 3 (1964) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w utworach mezozoicznych Polski Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 8, No 2 (1964) Perspektywy poszukiwawcze złóż rud żelaza w utworach prekambryjskich i paleozoicznych w Polsce Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 19, No 2 (1975) Perspektywy wykorzystania metod geofizyki wiertniczej do wykrywania i oceny jakości złóż rud żelaza Abstract   PDF
Andrzej Szymborski
 
Vol 21, No 3 (1977) Peryglacjalne struktury szczelinowe na wychodniach skał paleozoicznych w Kielcach Abstract   PDF
Eugeniusz Gromada, Bolesław Kowalski
 
Vol 2, No 2 (1958) Petrografia cechsztynu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 19, No 3 (1975) Petrografia osadów dewonu w strefie Gościno – Człuchów niecki pomorskiej Abstract   PDF
Joanna Dadlez
 
Vol 20, No 3 (1976) Petrografia osadów dewonu w strefie Jamno-Miastko niecki pomorskiej Abstract   PDF
Joanna Dadlez
 
Vol 13, No 2 (1969) Petrografia osadów górnojurajskich z otworu wiertniczego Korytków Duży 1 Abstract   PDF
Krzysztof Radlicz
 
Vol 23, No 1 (1979) Petrografia osadów kambru środkowego w syneklizie perybałtyckiej Abstract   PDF
Magdalena Sikorska
 
Vol 1, No 1 (1957) Petrografia piaskowców kwarcytowych dewońskich z Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Harapińska-Depciuch
 
Vol 3, No 3 (1959) Petrografia piaskowców kwarcytowych środkowego kambru z Dużej Wiśniówki koło Kielc Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 19, No 2 (1975) Petrografia skał dolomitowych z Maruszyny Abstract   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 6, No 3 (1962) Petrografia szarogłazów sylurskich okolic Niewachlowa Abstract   PDF
Teresa Taszek
 
Vol 3, No 4 (1959) Petrografia szkliwa wulkanicznego z iłów bentonitowych z miejscowości Ciecierze koło Chmielnika Abstract   PDF
Wiesław Heflik
 
Vol 16, No 2 (1972) Petrografia węgli brunatnych w świetle uchwał Komisji Węgli Brunatnych ICCP Abstract   PDF
Kazimiera Hamberger, Barbara Kwiecińska
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Petrograficzna zmienność surowca dolomitycznego w złożu Ołdrzychowice Abstract   PDF
Andrzej Karwacki
 
Vol 17, No 1 (1973) Petrograficzno-sedymentologiczne uwagi o osadach najniższego kambru środkowego biegu rzeki Leny (platforma syberyjska)* Abstract   PDF
Ryszard Michniak, Maria Turnau-Morawska
 
Vol 58, No 1 (2014) Petrographic and geochemical investigation of a stone adze made of nephrite from the Balatonőszöd – Temetői dűlő site (Hungary), with a review of the nephrite occurrences in Europe (especially in Switzerland and in the Bohemian Massif) Abstract   PDF
Bálint Péterdi, György Szakmány, Katalin Judik, Gábor Dobosi, Zsolt Kasztovszky, Veronika Szilágyi, Boglárka Maróti, Zsolt Bendő, Grzegorz Gil
 
Vol 59, No 1 (2015) Petrographic and geochemical study of the Maastrichtian Ajali Sandstone, North Central Nigeria Abstract   PDF
Jude Etunimonuwa Ogala, Samuel Bamidele Olobaniyi, Omolemo Olutoyin Omo-Irabor, Edwin Ozor Adaikpoh
 
Vol 57, No 3 (2013) Petrographic and microprobe study of nephrites from Lower Silesia (SW Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Gil
 
Vol 50, No 2 (2006) Petrographic characteristics of fluvioglacial deposits of the Odra lobe, Poland: a statistical analysis Abstract   PDF
Maria Górska, Ryszard Zabielski
 
Vol 45, No 3 (2001) Petrography of the Baszkówka chondrite Abstract   PDF
Jacek Siemiątkowski
 
Vol 54, No 2 (2010) Petroleum geology of the Polish part of the Baltic region - an overview Abstract   PDF
Paweł H. Karnkowski, Leszek Pikulski, Tadeusz Wolnowski
 
Vol 54, No 4 (2010) Petrological character of lignite (brown coal) from Badenian salts in the Bochnia Mine (Southern Poland) Abstract   PDF
Marian Wagner, Krzysztof Bukowski, Bernadetta Stochel
 
Vol 45, No 1 (2001) Petrology and geochemistry of rapakivi-type granites from the crystalline basement of NE Poland Abstract   PDF
Bogusław Bagiński, Jean-Clair Duchesne, Jacqueline Vander Auwera, Hervé Martin, Janina Wiszniewska
 
Vol 42, No 4 (1998) Petrology and lithofacies of the Tremadoc epicontinental-marine siliciclastic sequence in the Lublin area (SE Poland) Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 55, No 1 (2011) Petrology and palaeotectonic setting of Cretaceous alkaline basaltic volcanismin the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians, Slovakia) Abstract   PDF
Ján SPIŠIAK, Dušan PLAŠIENKA, Jana BUČOVÁ, Tomáš MIKUŠ, Pavel UHER
 
Vol 57, No 4 (2013) Petrophysical parameters of the Lower Triassic deposits in prospective location for Enhanced Geothermal System (central Poland) Abstract   PDF
Anna Sowizdzal, Bartosz Papiernik, Grzegorz Machowski, Marek Hajto
 
Vol 2, No 4 (1958) Petrotektonika zachodniej części masywu intruzywnego Kłodzko-Złoty Stok Abstract   PDF
Tadeusz Wieser
 
Vol 58, No 3 (2014) Phase transitions in the borate minerals from the Kłodawa Salt Dome (Central Poland) as the indicators of the temperature processes in salt diapirs Abstract   PDF
Jacek Wachowiak, Tomasz Toboła
 
Vol 56, No 2 (2012) Phases of aeolian accumulation on the Vistula Spit (Southern Baltic Sea) in the light of TL dating and analysis of a digital elevation model Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz, Grażyna Wysiecka, Paweł Zieliński, Beata Hołub
 
Vol 6, No 1 (1962) Piaski tytanowo-cyrkonowe z przylądka Verga w Gwinei Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 29, No 2 (1985) Piaskowce karbońskie z rejonu Mikołowa Abstract   PDF
Lidia Chodyniecka, Krystian Probierz
 
Vol 1, No 2 (1957) Piaskowce kwarcytowe Ostrzeszowa Abstract   PDF
Olech Juskowiak
 
Vol 29, No 2 (1985) Piaskowce pasiaste z warstw hieroglifowych w Jastrzębiej k. Ciężkowic Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 9, No 3 (1965) Pierwsze datowania bezwzględne (K-Ar) granitoidów Mongolii Zachodniej Abstract   PDF
Edmund Rutkowski, Jerzy Borucki
 
Vol 17, No 2 (1973) Pierwsze stanowiska fauny w białym spągowcu na monoklinie przedsudeckiej Abstract   PDF
Jerzy K. Błaszczyk, Wojciech Prymka
 
Vol 23, No 4 (1979) Pierwsze stanowisko spor górnopermskich z synklinorium północnosudeckiego Abstract   PDF
Janina Jerzykiewicz
 
Vol 15, No 1 (1971) Pierwsze wyniki badań skał księżycowych Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 6, No 2 (1962) Pierwsze znalezisko sporomorf cechsztyńskich w Polsce Abstract   PDF
Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 21, No 1 (1977) Pionowe struktury bioturbacyjne w osadach kambru północnej Polski Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 20, No 2 (1976) Pionowe zróżnicowanie wodoprzepuszczalności węglanowych skał triasowych w świetle statystycznej analizy wyników prónych pompowań (monoklina śląsko-krakowska) Abstract   PDF
Jacek Motyka, Zbigniew Wilk
 
Vol 22, No 3 (1978) Piroklastyczne skały ogniwa obrzyckiego w zachodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Anna Maliszewska, Jędrzej Pokorski
 
Vol 38, No 4 (1994) PIXE analysis of Kupferschiefer samples Abstract   PDF
Henryk Kucha, Wojciech Przybyłowicz, Józef Kajfosz, Stanisław Szymczyk
 
Vol 57, No 3 (2013) Placer scheelite and gold from alluvial sediments as indicators of the primary mineralization – examples from SW Poland Abstract   PDF
Stanisław Zbigniew Mikulski, Jan Wierchowiec
 
Vol 35, No 1 (1991) Pleistocene marine deposits and their bearing on the stratigraphy of the Younger Pleistocene in Dolne Powiśle (North Poland) Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 41, No 3 (1997) Pleistocene of the Mrągowo Lakeland Abstract   PDF
Stanisław Lisicki
 
Vol 46, No 2 (2002) Pleistocene river valleys and ice sheet limits in the Southern Mazovian Lowland,central Poland Abstract   PDF
Marcin ŻARSKI
 
Vol 59, No 3 (2015) Pleistocene speleothem fracturing in the Western Carpathian orogenic foreland: A case study from transtensional setting at the eastern margin of the Bohemian Massif Abstract   PDF
Ondrej Babek, Miloš Briestenský, Gabriela Přecechtělová, Petra Štěpančíková, John C. Hellstrom, Russell Neil Drysdale
 
Vol 20, No 4 (1976) Plejstocen doliny Panwi w rejonie Lublińca Abstract   PDF
Maciej Włodek
 
Vol 22, No 1 (1978) Plejstoceńska forma rynnowa okolic Słupska Abstract   PDF
Józef Edward Mojski, Albin Orłowski
 
Vol 35, No 3 (1991) Plejstoceńskle osady jeziorne w stanowisku Hrud I k. Białej Podlaskiej Abstract   PDF
Leszek Lindner, Krzysztof M. Krupiński, Barbara Marciniak, Jerzy Nitychoruk, Sylwester Skompski
 
Vol 55, No 4 (2011) Pliocene age of the oldest basaltic rocks of Penguin Island (South Shetland Islands, northern Antarctic Peninsula) Abstract   PDF
Magdalena Pańczyk, Jerzy Nawrocki
 
Vol 57, No 2 (2013) Pliocene agglutinated benthic foraminifera from Site U1341 in the Bering Sea (IODP Expedition 323) Abstract   PDF
Michael Kaminski, Sev Kender, Agnieszka Ciurej, Ramona Bălc, Eiichi Setoyama
 
Vol 57, No 1 (2013) Pliocene freshwater pollen-bearing deposits in the Mizerna-Nowa borehole, West Carpathians, Poland Abstract   PDF
Krzysztof Birkenmajer, Elżbieta Worobiec
 
Vol 52, No 1 (2008) Pliocene to Quaternary stress field change in the western part of the Central Western Carpathians (Slovakia) Abstract   PDF
Rastislav Vojtko, Jozef Hók, Michal Kováč, Lubomír Sliva, Peter Joniak, Martin Sujan
 
Vol 57, No 2 (2013) Pliocene-Quaternary stratigraphy and sedimentation at the Neretva River Mouth, on Croatian Adriatic Coast Abstract   PDF
Davorin Balic, Tomislav Malvic
 
Vol 11, No 2 (1967) Plioceński profil z Ruszowa w świetle analizy botanicznej Abstract   PDF
Anna Stachurska, Stanisław Dyjor, Anna Sadowska
 
Vol 62, No 2 (2018) Plumbogummite group minerals in Lower Devonian placoderm sandstones from Podłazie Hill, Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Łukasz Kruszewski, Marek Dec
 
Vol 14, No 1 (1970) Pochodzenie chlorków w wodach górnego karbonu w świetle ilościowych obliczeń Abstract   PDF
Xena Derdzińska, Jan Pałys
 
Vol 3, No 4 (1959) Początki transgresji górnokredowej w Polsce (bez Karpat i Śląska) Abstract   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 22, No 4 (1978) Podcechsztyńska budowa geologiczna basenu permskiego Abstract   PDF
Piotr Karnkowski, Zenon Krzysztofowicz, Mieczysław Solak
 
Vol 60, No 1 (2016) Podiform chromitites from the Variscan ophiolite serpentinites of Lower Silesia (SW Poland) - petrologic and tectonic setting implications Abstract   PDF
Piotr Marian Wojtulek, Jacek Puziewicz, Theodoros Ntaflos, Michał Bukała
 
Vol 22, No 2 (1978) Podpermskie kompleksy skalne w strefie Koszalin – Chojnice Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 15, No 2 (1971) Podstawowe problemy geologiczne dewonu dolnego Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 19, No 3 (1975) Podstawowe zmiany facjalne i miąższościowe ordowiku platformowego północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 31, No 1 (1987) Podstawy morfostratygrafii czwartorzędu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 12, No 3 (1968) Podstawy podziału zlodowacenia północnopolskiego Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 10, No 3 (1966) Podstawy stratygrafii dolnego i środkowego oksfordu północnej i północno-zachodniej Polski Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 31, No 1 (1987) Podstawy wydzielania jednostek stratygraficznych czwartorzędu na podstawie kręgowców Abstract   PDF
Teresa Madeyska
 
Vol 9, No 2 (1965) Podwyższona zawartość dolomitu w kredzie górnej z otworu wiertniczego Tyszowce IG-I Abstract   PDF
Maria Harapińska-Depciuch
 
Vol 11, No 2 (1967) Podział geologiczny Polski Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Podział i charakterystyka litofacjalna górnomioceńskich osadów węglonośnych w odkrywce złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF
Grzegorz Jacek Nowak
 
Vol 9, No 2 (1965) Podział i rozwój facjalny osadów retu na obszarze południowej•Polski Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 10, No 3 (1966) Podział i rozwój facjalny retu w Górach Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 34, No 2 (1990) Podział litostratygraficzny dewonu w profilu otworu wiertniczego Kowala 1 Abstract   PDF
Andrzej Romanek, Maria Rup
 
Vol 19, No 3 (1975) Podział litostratygraficzny utworów węglanowych retu na północno-wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Janusz Pomykała
 
Vol 27, No 1 (1983) Podział tektoniczny i paleotektoniczny niecki pomorskiej Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 30, No 1 (1986) Podział utworów górnej kredy i paleocenu centralnej części fałdu Brzanka-Liwocz (jednostka śląska) Abstract   PDF
Beata Kępińska
 
Vol 22, No 2 (1978) Podziały biostratygraficzne górnej jury Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 24, No 2 (1980) Podłoże i stratygrafia osadów czwartorzędowych w SW części Pojezierza Mazurskiego Abstract   PDF
Leszek Marks
 
Vol 34, No 1 (1990) Podłoże krystaliczne polskiej części południowego Bałtyku Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 30, No 1 (1986) Podłoże permu w okolicy Szydłowca Abstract   PDF
Halina Żakowa, Krzysztof Radlicz, Jan Malec
 
Vol 1, No 1 (1957) Podłoże północno-zachodniej Polski na tle struktur otaczających Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 8, No 4 (1964) Poglądy na przebieg kaledonidów w Europie Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 16, No 1 (1972) Pokrywowe utwory pyłowe w Polsce środkowej (najmłodszy less) Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 18, No 3 (1974) Pokrywy dolnokarbońskich glin zwietrzelinowych w centralnej części Lubelszczyzny Abstract   PDF
Antoni M. Żelichowski, Marta Juskowiakowa, Lech Miłaczewski
 
Vol 50, No 1 (2006) Poland: junction of the main geological provinces of Europe Details   PDF
Marek Narkiewicz, Peter A. Ziegler
 
Vol 9, No 2 (1965) Pole normalne składowej pionowej Z magnetyzmu ziemskiego z obszaru Polski dla epoki 1957.5 Abstract   PDF
Konstanty Karaczun
 
Vol 24, No 3 (1980) Policykliczny poziom tufitowy w miocenie okolic Gliwic Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Maciej Pawlikowski
 
Vol 45, No 3 (2001) Polish scientists in studies of extraterrestrial matter; past, present, reminiscences Abstract   PDF
Andrzej Manecki
 
Vol 52, No 3 (2008) Pollen and diatom stratigraphy of the lacustrine-fluvial-swamp deposits from the profile at Domuraty, NE Poland Abstract   PDF
Hanna Winter, Galina Khursevich, Svetlana Fedenya
 
Vol 61, No 2 (2017) Pollen morphotype edmundi and its significance for palaeoclimate reconstructions of the Neogene Abstract   PDF
Barbara Słodkowska, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 55, No 2 (2011) Pollen-dominated European palynological assemblages from the Permian of NW Turkey (Asia Minor) palaeogeographical context and microfloral affinities Abstract   PDF
Ellen STOLLE
 
Vol 12, No 4 (1968) Polska kartografia wgłębna i drogi jej rozwoju Abstract   PDF
Zofia Leszkiewicz-Biedowa, Edward Rühle
 
Vol 45, No 1 (2001) Polycyclic aromatic hydrocarbons in brown coals from Poland Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 45, No 1 (2001) Polycyclic aromatic hydrocarbons in crude oils from Poland Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 45, No 1 (2001) Polycyclic aromatic hydrocarbons in hard coals from Poland Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 58, No 3 (2014) Polyphase dolomitization of the Wuchiapingian Zechstein Limestone (Ca1) isolated reefs (Wolsztyn Palaeo-Ridge, Fore-Sudetic Monocline, SW Poland) Abstract   PDF
Marek Jasionowski, Tadeusz Marek Peryt, Tomasz Durakiewicz
 
Vol 44, No 3 (2000) Pomeranian Caledonides (NW Poland), fifty years of controversies: a review and a new concept Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 6, No 2 (1962) Pomiary temperatury w otworze Magnuszew Abstract   PDF
Lucjan Roman
 
Vol 63, No 4 (2019) Pore pressure profiling in Siercza landslide colluvium in the Carpathian flysch using a Cone Penetration Test (CPTU) Abstract   PDF
Jacek Stanisz, Zenon Pilecki
 
Vol 52, No 2 (2008) Pore space studies on Wartanian glacial till (Central Poland) polluted with petrol and diesel oil, based on mercury porosimetry Abstract   PDF
Dorota Izdebska-Mucha
 
Vol 17, No 3 (1973) Porfiryny w ocenie genetycznego pokrewieństwa rop naftowych z obszaru syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF
Jadwiga Martyna Nowak
 
Vol 7, No 2 (1963) Porównanie górnego prekambru (ryfeju) przedgórza Karpat środkowych z serią zielonych łupków Dobrudży Abstract   PDF
Eugeniusz Głowacki, Piotr Karnkowski
 
Vol 7, No 4 (1963) Porównanie margli węglowieckich z marglami z okolic Comarnic (Rumunia) Abstract   PDF
Piotr Karnkowski, Henryk Jurkiewicz
 
Vol 27, No 4 (1983) Porównanie piaskowców dolnego i środkowego odcinka warstw lubelskich (westfal) w Lubelskim Zagłębiu Węglowy Abstract   PDF
Wacław Marian Kowalski
 
Vol 19, No 2 (1975) Porównanie polskiej petrograficznej klasyfikacji węgli brunatnych z próbami klasyfikacji międzynarodowej Abstract   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 3, No 4 (1959) Porównanie utworów czerwonego spągowca okolic Nowej Rudy i Świerzawy Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 12, No 4 (1968) Porównywanie diagramów spękań metodami statystycznymi Abstract   PDF
Marek Nieć, Jadwiga Szczepańska
 
Vol 38, No 4 (1994) Possibilities of recovery of dispersed metals occurring in black shale using microorganisms Abstract   PDF
Kazimierz Sztaba, Elżbieta Konopka
 
Vol 41, No 4 (1997) Possibility of sequence stratigraphic subdivision of the Zechstein in the Polish Basin Abstract   PDF
Ryszard Wagner, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 23, No 1 (1979) Postęp w badaniach geofizycznych Instytutu Geologicznego w latach siedemdziesiątych Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Stefan Młynarski
 
Vol 24, No 1 (1980) Postęp w badaniach utworów paleozoiku prowadzonych przez Instytut Geologiczny metodami geofizycznymi Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Stefan Młynarski, Jan Skorupa
 
Vol 14, No 4 (1970) Postęp w kartografii i badaniach regionalnych w okresie ostatnich czterech lat działalności Komisji Mapy Geologicznej Świata Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Roman Osika
 
Vol 24, No 1 (1980) Postęp w rozpoznawaniu budowy geologicznej Polski w wyniku prac Instytutu Geologicznego w latach 1969–1979 Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 61, No 2 (2017) Postglacial morpholineaments as an indicator of ice sheet dynamics during the Saale Glaciation in the Białystok Plateau and Sokółka Hills (NE Poland) Abstract   PDF
Joanna Rychel, Marcin Morawski
 
Vol 54, No 1 (2010) Postglacial palaeoenvironmental changesin the area surrounding Lake Udriku in North Estonia Abstract   PDF
Leeli Amon, Leili Saarse
 
Vol 55, No 3 (2011) Post-glacial vegetation and environment of the Labanoras Region, East Lithuania: implications for regional history Abstract   PDF
Andrejus Gaidamavičius, Miglė Stančikaitė, Dalia Kisielienė, Jonas Mažeika, Gražyna Gryguc
 
Vol 39, No 2 (1995) Post-Tremadoc Ordovician sediments of the Polish-Ukrainian boundary Abstract   PDF
Zdzisław Modliński, Maria Nehring-Lefeld, Viktor Sudovcev
 
Vol 12, No 1 (1968) Poszukiwania krzemieni w Polsce Abstract   PDF
Maria Ruśkiewicz
 
Vol 3, No 4 (1959) Poszukiwania złóż metali rzadkich metodą szlichową we wschodnim obrzeżeniu masywu Karkonoszy Abstract   PDF
Olech Juskowiak
 
Vol 44, No 1 (2000) Potential of kite aerial photography for Quaternary investigations in Poland Abstract   PDF
James S. Aber, Dariusz Gałązka
 
Vol 4, No 2 (1960) Poziom Goniatites crenistria z Glinna (Góry Sowie) Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 26, No 2 (1982) Poziom Goniatites granosus (wizen górny) w zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 21, No 4 (1977) Poziom interglacjalny wśród osadów zlodowacenia środkowopolskiego w Dolinie Dolnej Wisły Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 5, No 3 (1961) Poziom wapieni detrytycznych z Birczy w Karpatach przemyskich i jego znaczenie dla stratygrafii górnej kredy i paleocenu w regionie skibowym Abstract   PDF
Stefan Gucik
 
Vol 12, No 3 (1968) Poziomy amonitowe oksfordu górnego w Jurze Częstochowskiej Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 8, No 3 (1964) Poziomy faunistyczne warstw grodzieckich i florowskich wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Łucja Musiał, Maria Tabor
 
Vol 12, No 4 (1968) Poziomy morskie w obrębie serii iłów poznańskich Abstract   PDF
Stanisław Dyjor
 
Vol 34, No 2 (1990) Poziomy sporowe famenu i turnieju z otworu wiertniczego Kowala 1 Abstract   PDF
Elżbieta Turnau
 
Vol 13, No 4 (1969) Pozycia stratygraficzna „strefy Actinocamax plenus” w Sudetach Środkowych Abstract   PDF
Stanisław Radwański
 
Vol 16, No 3 (1972) Pozycja stratygraficzna margli terespolskich w wierceniu Dzwola na Roztoczu Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 13, No 4 (1969) Pozycja stratygraficzna odpowiedników warstw buhłowskich w zapadlisku przedkarpackim Abstract   PDF
Tadeusz Marian Kuciński
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Pozycja stratygraficzna osadów interglacjalnych w Adamóce koł Tarnogrodu (Kotlina Sandomierska) Abstract   PDF
Wanda Laskowska-Wysoczańska
 
Vol 4, No 4 (1960) Pozycja stratygraficzna osadów karbońskich w wierceniu "Borek Szlachecki" Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 3, No 4 (1959) Pozycja stratygraficzna utworów nawierconych w wierceniu strukturalnym "Gołonóg" Abstract   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 9, No 3 (1965) Położenie geologiczne kopalnych szczątków kostnych Elephas antiquus Falc. Et C o u t. w Warszawie Abstract   PDF
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka, Stefania Gadomska
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Południowo-zachodnia krawędź Fennosarmacji Abstract   PDF
Władysław Pożaryski
 
Vol 23, No 3 (1979) Prace nad systematyzowaniem stratygrafii górnej kredy Polski (poza Karpatami i Sudetami) Abstract   PDF
Andrzej Błaszkiewicz, Stefan Cieśliński
 
Vol 37, No 3 (1993) Pre-Cainozoic tectonics of the southern Baltic Sea Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 59, No 1 (2015) Precambrian and Lower Paleozoic of the Brunovistulicum (eastern part of the Upper Silesian Block, southern Poland) – the state of the art Abstract   PDF
Zbigniew Buła, Ryszard Habryn, Monika Jachowicz-Zdanowska, Jerzy Żaba
 
Vol 50, No 2 (2006) Predicting porosity through simulating quartz cementation of Middle Cambrian sandstones, West Lithuania Abstract   PDF
Saulius Sliaupa
 
Vol 31, No 1 (1987) Prędkości fal sejsmicznych w pokrywie osadowej platformy wschodnioeuropejskiej Abstract   PDF
Marek Grad
 
Vol 54, No 4 (2010) Preface Details   PDF
Grzegorz Czapowski, Andrzej Gasiewicz, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 43, No 4 (1999) Preface Details   PDF
Grzegorz Czapowski
 
Vol 44, No 4 (2000) Preface Details   PDF
Geological Quartely
 
Vol 42, No 1 (1998) Preface Details   PDF
Leszek Marks
 
Vol 31, No 4 (1987) Preface Abstract   PDF ()   PDF
Readakcja Geological Quarterly
 
Vol 26, No 1 (1982) Preface Details   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 24, No 1 (1980) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 24, No 2 (1980) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 31, No 1 (1987) Preface Details   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 22, No 1 (1978) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 22, No 2 (1978) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 22, No 3 (1978) Preface Details   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 20, No 1 (1976) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 23, No 1 (1979) Preface Details   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 38, No 3 (1994) PREFACE Details   PDF
Grzegorz Czapowski, Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 19, No 1 (1975) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 15, No 4 (1971) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 13, No 2 (1969) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 11, No 4 (1967) Preface Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 61, No 2 (2017) Preface Abstract   PDF
Barbara Słodkowska, Wojciech Granoszewski
 
Vol 61, No 3 (2017) Preface 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference October 20-21, 2016, Kraków, Poland Abstract   PDF
Anrzej Szydło, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 59, No 2 (2015) Preface: Engineering-geological assessment of soils by field and laboratory tests including geophysical investigations Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Marta Sokołowska
 
Vol 50, No 2 (2006) Preglacial to Holocene auriferous sediments from the East Sudetic Foreland: gold grades and exploration Abstract   PDF
Jan Wierchowiec
 
Vol 4, No 4 (1960) Preglacialny lapiez w Szaflarach na Podhalu Abstract   PDF
Zbigniew Wójcik
 
Vol 12, No 4 (1968) Prekambr w polskiej części Sudetów Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 26, No 2 (1982) Prekambryjska ewolucja platformy wschodnioeuropejskiej w Polsce Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 63, No 4 (2019) Preliminary long-term predictive modelling of groundwater resources in view of climate change – a case study from eastern Poland Abstract   PDF
Robert Duda, Justyna Stanek
 
Vol 43, No 3 (1999) Preliminary palaeomagnetic study of the High Tatra granites, Central Western Carpathians, Poland Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Aleksandra Gawęda
 
Vol 38, No 4 (1994) Preliminary report on REE content in metamorphic black schists from the Precambrian Hecla Hoek Succession, West Spitsbergen Abstract   PDF
Krzysztof Czajka, Maciej Manecki
 
Vol 35, No 4 (1991) Preliminary results of the geophysical interpretation (stripping method) in respect to the pre-Permian basement of southwestern Poland Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Andrzej Grobelny
 
Vol 41, No 3 (1997) Preliminary results of thermal alteration investigations of the Cambrian acritarchs in the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Zbigniew Szczepanik
 
Vol 43, No 1 (1999) Preliminary stratigraphy of organic sediments at Narew, northern Podlasie, eastern Poland Abstract   PDF
Mirosława Kupryjanowicz, Włodzimierz Kwiatkowski, Mirosław Stepaniuk, Robert Popielski
 
Vol 49, No 1 (2005) Pre-Ordovician polyphase tectonics of the Cambrian sequences in the Kielce Unit, Holy Cross Mts. (Central Poland) Abstract   PDF
Łukasz Gągała
 
Vol 3, No 4 (1959) Próba klasyfikacji genetycznej wydm z okolic Warszawy Abstract   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 7, No 4 (1963) Próba korelacji wiekowej warstw magurskich we wschodniej części płaszczowiny magurskiej z utworami grupy zewnętrznej Abstract   PDF
Jadwiga Blaicher, Wacław Sikora
 
Vol 22, No 2 (1978) Próba odtworzenia rozwoju roślinności w późnym glacjale i holocenie w okolicach Niechorza w Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Ewa Brykczyńska
 
Vol 10, No 1 (1966) Próba ustalenia budowy zapadliska przedkarpackiego w granicach Polsk Abstract   PDF
Zbigniew Obuchowicz
 
Vol 5, No 1 (1961) Próba zastosowania emulsji jądrowej do badań nad rozmieszczeniem uranu i toru w skałach magmowych na przykładzie granitoidów Abstract   PDF
Aleksander Jeliński, Józef Lis
 
Vol 56, No 4 (2012) Probable root structures and associated trace fossils from the Lower Pleistocene calcarenites of Favignana Island, southern Italy: dilemmas of interpretation Abstract   PDF
Alfred Uchman, Andrzej Ślączka, Pietro Renda
 
Vol 15, No 4 (1971) Próbka gruntu z księżycowego Morza Żyzności Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 12, No 2 (1968) Problem genezy granodiorytów zawidowskich oraz gnejsów granodiorytowych z okolic Grabiszyc i Leśnej (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF
January Szalamacha, Maria Szalamacha
 
Vol 4, No 1 (1960) Problem górnego turonu w kredzie dolnośląskiej Abstract   PDF
Zofia Radwańska
 
Vol 12, No 1 (1968) Problem granicy namur-westfal w północno-zachodniej części niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
Teresa Górecka
 
Vol 37, No 4 (1993) Problem of the Lublin Interglacial and stratigraphical subdivision of the Middle Polish Glaciations Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Problem powstania tarnobrzeskiego złoża siarki rodzimej w świetle badań petrograficznych Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 7, No 1 (1963) Problem retyku w zachodniej Polsce na tle profilu w Książu Wielkopolskim Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Janusz Kopik
 
Vol 20, No 4 (1976) Problem równoważnych modeli w geologicznej interpretacji danych grawimetrycznych Abstract   PDF
Aleksander Kozera
 
Vol 34, No 2 (1990) Problem wieku i zasięgu lodowców ostatniego zlodowacenia (Vistulian) w Tatrach Polskich Abstract   PDF
Leszek Lindner, Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 18, No 4 (1974) Problem wizenu w synklinie kieleckiej Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 13, No 4 (1969) Problem występowania i genezy pirytu w obrębie skał cechsztyńskich monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Andrzej Rydzewski
 
Vol 14, No 4 (1970) Problematyka młodszego trzeciorzędu Polski Details   PDF
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 23, No 1 (1979) Problematyka oceny i użytkowania . wód podziemnych w bilansie wodno-gospodarczym Abstract   PDF
Jan Mitręga, Bronisław Paczyński
 
Vol 37, No 2 (1993) Problems of modelling of Zn-Pb ores of the Mississippi Valley-type in the sediments of the Younger Paleozoic Abstract   PDF
Stefan Kurek
 
Vol 18, No 4 (1974) Problemy badań izotopowych polskich złóż siarki Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 31, No 1 (1987) Problemy formalnej litostratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 17, No 2 (1973) Problemy genezy i wieku koncentracji siarki Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 30, No 1 (1986) Problemy geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne pierwszej linii metra w Warszawie na odcinku Kabaty - Trasa Łazienkowska Abstract   PDF
Bronisław Paczyński, Marian Perek
 
Vol 23, No 1 (1979) Problemy geologiczno-inżynierskie przy dokumentowaniu złóż kopalin stałych Abstract   PDF
Barbara Jakubicz
 
Vol 6, No 4 (1962) Problemy hydrogeologiczne triasu regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Stefan Kotlicki
 
Vol 8, No 3 (1964) Problemy litologii i sedymentacji dolnego karbonu w Polsce Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 7, No 1 (1963) Problemy metalonośności wód wgłębnych z rejonu Bolesławia Abstract   PDF
Jadwiga Serafin
 
Vol 18, No 3 (1974) Problemy rudonośności osadów na tle diastrofizmu i wulkanizmu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Tymoteusz Wróblewski
 
Vol 11, No 1 (1967) Problemy sedymentologiczne osadowych rud żelaza Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 2 (1969) Problemy stratygraficzne i identyfikacyjne pokładów grupy 200 z kopalni Bolesław Śmiały Abstract   PDF
Krystyna Kruszewska
 
Vol 2, No 3 (1958) Problemy stratygraficzne w górnośląskim karbonie produktywnym w świetle badań mikrosporowych Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 2, No 3 (1958) Problemy stratygrafii najwyższego karbonu najniższego permu w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Stanisław Siedlecki
 
Vol 12, No 3 (1968) Problemy stratygrafii neoplejstocenu Litwy Abstract   PDF
Petras Vajtiekunas
 
Vol 8, No 3 (1964) Problemy stratygrafii piaskowca pstrego w północno-wschodniej części Niżu Polskiego Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 22, No 4 (1978) Problemy stratygrafii pogranicza jury środkowej i górnej Abstract   PDF
Małgorzata Giżejewska, Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 18, No 1 (1974) Problemy stratygrafii silezu w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 12, No 2 (1968) Problemy tektoniki i morfologii stropu mezozoiku między Bełchatowem a Działoszynem Abstract   PDF
Sebastian Biernat
 
Vol 14, No 2 (1970) Próby organizacji polskiej służby geologicznej przed utworzeniem Państwowego Instytutu Geologicznego. Abstract   PDF
Stanisław Czarniecki
 
Vol 25, No 2 (1981) Procesy diagenezy i epigenezy w skałach karbońskich północnej części podłoża monokliny przedsudeckiej na przykładzie profilu Września IG 1 Abstract   PDF
Stanisław Speczik, Janina Wiszniewska
 
Vol 21, No 2 (1977) Procesy neomorficzne w utworach onkolitowych wapienia cechsztyńskiego syneklizy pery bałtyckiej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Tomasz Stanisław Piątkowski
 
Vol 27, No 2 (1983) Procesy rzeźbotwórcze w okolicy Kazimierzy Wielkiej Abstract   PDF
Andrzej Walczowski
 
Vol 25, No 1 (1981) Prof. dr Antoni Łaszkiewicz - wybitny mineralog polski Abstract   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 20, No 3 (1976) Profesor dr Jan Czermiński jako geolog i organizator badań geologicznych Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 31, No 1 (1987) Profesor Roman Osika - Człowiek i Geolog Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 10, No 2 (1966) Profil geochemiczny uranu, selenu i renu W cechsztynie niecki leszczyńskiej Abstract   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 2, No 4 (1958) Profil górnego liasu i doggeru okolic Złotowa Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 7, No 4 (1963) Profil jury i kredy w Wierbce koło Pilicy Abstract   PDF
Stanisław Bukowy, Alina Siewniak
 
Vol 7, No 2 (1963) Profil kredy dolnej z Bełwina w Karpatach przemyskich Abstract   PDF
Stefan Gucik
 
Vol 17, No 4 (1973) Profil litologiczno-surowcowy astartu i kimerydu z rejonu Kutna Abstract   PDF
Krystyna Wyrwicka
 
Vol 4, No 1 (1960) Profil mikrofaunistyczny miocenu w Łękach Dolnych oraz próba jego rozpoziomowania Abstract   PDF
Wanda Porębska-Szotowa
 
Vol 21, No 3 (1977) Profil mikromagnetyczny przez Góry Świętokrzyskie Abstract   PDF
Adam Dąbrowski, Zdzisław Małkowski
 
Vol 19, No 3 (1975) Profil permu w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract
Zbigniew Kowalczewski, Ludwik Lenartowicz
 
Vol 17, No 4 (1973) Profile kredy środkowej w północnej części niecki miechowskiej Abstract   PDF
Maciej Hakenberg, Henryk Jurkiewicz, Jerzy Woiński
 
Vol 12, No 2 (1968) Próg Pompeckiego i jego paleogeograficzne znaczenie dla polskiej jury Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 17, No 1 (1973) Prognoza geologiczna zasobów mineralnych jako podstawa prognozy zabezpieczenia potrzeb mineralno-surowcowych kraju Abstract   PDF
Eugeniusz Wutcen, Stefania Dembowiecka
 
Vol 27, No 2 (1983) Prognoza wpływu stopnia piętrzącego "Wyszogród" na wody gruntowe Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 14, No 2 (1970) Program kompleksowych badań geologicznych Instytutu Geologicznego do 1985 r. Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 3, No 1 (1959) Projekt mapy tektonicznej Polski jako części mapy tektonicznej Europy Abstract   PDF
Stanisław Sokołowski, Jerzy Znosko
 
Vol 12, No 3 (1968) Projekt wydzieleń do Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 200 000 Abstract   PDF
Aurelia Makowska, Jan Malinowski, Andrzej Ślączka
 
Vol 54, No 1 (2010) Proliferation of abnormal palynoflora during the end-Devonian biotic crisis Abstract   PDF
Paweł Filipiak, Grzegorz Racki
 
Vol 9, No 1 (1965) Promieniotwórczość naturalna i wiek bezwzględny (K-Ar) skał krystalicznych z otworu Rzeszotary IG 2 Abstract   PDF
Jerzy Borucki, Marian Sałdan
 
Vol 21, No 4 (1977) Promieniste ooidy z wapienia cechsztyńskiego syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF
Tomasz Stanisław Piątkowski
 
Vol 25, No 1 (1981) Propozycja formalnego podziału litostratygraficznego czerwonego spągowca na Niżu Polskim Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 34, No 1 (1990) Propozycja nowelizacji stratygrafii czwartorzędu dla Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1: 50 000 w świetle głównych wyników badań stratygraficznych ostatnich 20 lat Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 59, No 1 (2015) Prospects for CO2 carbonation and storage in Upper Miocene sandstone of Sava Depression, Croatia Abstract   PDF
Ena Husanović, Karolina Novak, Tomislav Malvić, Josipa Velić, Kristina Novak Zelenika
 
1751 - 2000 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>