Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 20, No 2 (1976) Mineralogiczno-petrograficzne podstawy wydzieleń kompleksów osadów trzeciorzędowych Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Genowefa Kociszewska-Musiał, Tadeusz Musiał
 
Vol 62, No 4 (2018) Mineralogy and geochemistry of the Tonmittelsalz (z3TM) and Tonbrockensalz (z4TS) as “zuber” equivalents in the German Zechstein (Upper Permian) Abstract   PDF
Julia Onneken, Michael Schramm, Jörg Hammer
 
Vol 62, No 4 (2018) Mineralogy and organic geochemistry of phyllite from the Dewon–Pokrzywna deposit, the Opava Mountains (SW Poland) Abstract   PDF
Natalia Sawicka, Janusz Janeczek, Monika Fabiańska, Krzysztof Bahranowski, Tomasz Krzykawski, Aniela Matuszewska
 
Vol 52, No 1 (2008) Mineralogy of Miocene phosphatic nodules in SE Sicily (Italy) Abstract   PDF
Giuseppe Cultrone, Giorgio Anfuso, Eduardo Sebastián
 
Vol 45, No 3 (2001) Mineralogy of the Baszkówka chondrite (L5 S1): new data on silicates, opaques and minor minerals Abstract   PDF
Jerzy Borucki, Marian Stępniewski
 
Vol 56, No 4 (2012) Mineralogy of the ceramic slags from the Bronze Age funerary site at Lăpuş (NW Romania) Abstract   PDF
Volker Hoeck, Corina Ionescu, Carola Metzner-Nebelsick, Louis D. Nebelsick
 
Vol 32, No 2 (1988) Minerały ciężkie pokryw zwietrzelinowych rejonu Opolna Zdroju - Markocic Abstract   PDF
Magdalena Jęczmyk
 
Vol 14, No 1 (1970) Minerały ciężkie w aluwiach górnej Kwisy Abstract   PDF
Magdalena Jęczmyk, Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 13, No 2 (1969) Minerały ciężkie w glinach zwałowych Polski środkowej Abstract   PDF
Roman Racinowski, Jan Rzechowski
 
Vol 3, No 4 (1959) Minerały ciężkie w utworach karbońskich z Bolesławia koło Olkusza Abstract   PDF
Maria Krysowska
 
Vol 13, No 3 (1969) Minerały ciężkie w utworach trzeciorzędowych czwartorzędowych zagłębia żytawskiego Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 19, No 2 (1975) Minerały ilaste miocenu morskiego z profilu Kobylniki (zapadlisko przedkarpackie) Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 24, No 2 (1980) Minerały ilaste osadów neogenu niecki orawsko-nowotarskiej Abstract   PDF
Andrzej Wiewióra, Ryszard Wagner
 
Vol 16, No 3 (1972) Minerały ilaste osadów serii poznańskiej z profilu Mastki Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 20, No 4 (1976) Minerały ilaste osadów serii poznańskiej z profilu Rogaczewo Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki, Andrzej Wiewióra
 
Vol 18, No 3 (1974) Minerały ilaste poziomu iłów płomienistych serii poznańskiej Abstract   PDF
Andrzej Wiewióra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 21, No 2 (1977) Minerały ilaste triasu górnego okolic Kluczborka Abstract   PDF
Andrzej Wiewióra, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 2, No 2 (1958) Minerały solne Inowrocławia Abstract   PDF
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 25, No 2 (1981) Minerały uranu w górnokarbońskich utworach rejonu Nowej Rudy Abstract   PDF
Elżbieta Bareja
 
Vol 28, No 2 (1984) Minerały w utworach triasu syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF
Elżbieta Bareja
 
Vol 17, No 2 (1973) Minerały wtórne w anortozytach i norytach intruzji suwalskiej Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 16, No 4 (1972) Minerały z rozsypisk chromitowych w okolicy Uliczna na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski
 
Vol 4, No 3 (1960) Minerały żył pegmatytowych okolic Szklarskiej Poręby (Karkonosze) Abstract   PDF
Eugenia Gajda
 
Vol 14, No 4 (1970) Miocen Kotliny Sądeckiej w świetle wyników badań geologicznych i palinologicznych Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Leon Stuchlik
 
Vol 33, No 2 (1989) Miocen w Trzebuni kolo Myślenic (Polskie Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 7, No 2 (1963) Miocen w widłach rzek Wisły i Nidy oraz jego siarkonośność Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 38, No 3 (1994) Miocene and its basement in sulphur-bearing areas of marginal part of the Carpathian Foredeep - a summary Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 38, No 3 (1994) Miocene deposits of the Carpathian Foredeep (according to results of oil and gas prospecting) Abstract   PDF
Piotr Karnkowski
 
Vol 10, No 4 (1966) Mioceński poziom buliminowy w rejonie Pilzno – Dębica Abstract   PDF
Eugeniusz Głowacki, Stanisław Krygowski
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Miocenskie ślimaki lądowe we wschodniej części odkrywki KWB Bełchatów Abstract   PDF
Ewa Stworzewicz, Adam Szynkiewicz
 
Vol 62, No 1 (2018) Miospore evidence for the Carboniferous age of rocks from the Świebodzice Unit (Sudetes, SW Poland) Abstract   PDF
Kamil Pluta, Anna Górecka-Nowak
 
Vol 38, No 1 (1994) Miospores, megaspores and Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper in the uppermost Triassic deposits from Poland Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz, Teresa Orłowska-Zwolińska
 
Vol 22, No 2 (1978) Model hydrogeologiczny Centralnego i Północnego Okręgu Węglowego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Teresa Rudzińska
 
Vol 30, No 2 (1986) Model magnetyczny podłoża krystalicznego wzdłuż profilu Parczew-Chełm Abstract   PDF
Marek Haber
 
Vol 37, No 4 (1993) Modelling of mechanical behaviour of some layered soils Abstract   PDF
Ryszard Kaczyński, Stanisław J. Matysiak
 
Vol 60, No 4 (2016) Modelling of small river deltas: the dependence of morphology on grain size and discharge Abstract   PDF
Piotr Witek, Leszek Czechowski, Katarzyna Misiura
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Mollusc and ostracod fauna of selected sites of the Mazovian Interglacial in Poland Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 58, No 2 (2014) Molluscan assemblages in Late Holocene tufa cones in the Pieniny Mountains (southern Poland) Abstract   PDF
Witold Paweł Alexandrowicz
 
Vol 51, No 2 (2007) Molluscs in Eemian-Vistulian deposits of the Kolodiiv section, Ukraine (East Carpathian Foreland) and their palaeoecological interpretation Abstract   PDF
Witold Paweł Alexandrowicz, Roman Dmytruk
 
Vol 38, No 1 (1994) Molybdenum in stream sediment on the area of occurrence of the Dukla Folds and their margin Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Jerzy Borucki
 
Vol 60, No 1 (2016) Monazite stability and the maintenance of Th-U-total Pb ages during post-magmatic processes in granitoids and host metasedimentary rocks: A case study from the Sudetes (SW Poland) Abstract   PDF
Bartosz Budzyń, Mirosław Jastrzębski
 
Vol 59, No 4 (2015) Monazite Th-U-total Pb geochronology and P-T thermodynamic modelling in a revision of the HP-HT metamorphic record in granulites from Stary Gierałtów (NE Orlica-Śnieżnik Dome, SW Poland) Abstract   PDF
Bartosz Budzyń, Mirosław Jastrzębski, Gabriela A. Kozub-Budzyń, Patrik Konečný
 
Vol 53, No 1 (2009) More evidence on Neoproterozoic terranes in Southern Poland and southeastern Romania Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Zbigniew Buła, Mark Fanning, Antoneta Seghedi, Jerzy Żaba
 
Vol 18, No 3 (1974) Morfologia złoża siarki – próba analizy matematycznej Abstract   PDF
Jerzy Górecki, Marek Nieć
 
Vol 10, No 2 (1966) Morfometria żwirów z glin zwałowych Polski wschodniej Abstract   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Morphological development of the Beskid Niski Mts and Quaternary palaeogeograhy of the Polish Flysch Carpathians Abstract   PDF
Witold Zuchiewicz
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Morphology of Quaternary substrate in the Warsaw area and its surroundings Abstract   PDF
Wojciech Morawski, Zdzisława Sarnacka
 
Vol 39, No 1 (1995) Morphology of the consolidated basement of the Polish Carpathians in the light of magnetotelluric data Abstract   PDF
Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 61, No 3 (2017) Morphotectonic implication of the Paleoproterozoic Mid-Lithuanian Suture Zone Abstract   PDF
Saulius Šliaupa, Jonas Satkūnas, Gediminas Motuza, Rasa Šliaupienė
 
Vol 51, No 2 (2007) Mousterian artifacts from the unique Vistulian loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Oleksandr Sytnyk, Andrey Bogutsky, Maria Łanczont
 
Vol 8, No 4 (1964) Możliwości oznaczania trytu w próbkach wody w zastosowaniu do badań hydrogeologicznych Abstract   PDF
Tadeusz Florkowski
 
Vol 23, No 3 (1979) Możliwości sformalizowania podziału lito stratygraficznego środkowego i górnego triasu epikontynentalnego w Polsce Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 24, No 4 (1980) Możliwości sformalizowania podziału lito stratygraficznego środkowego i górnego triasu Wyżyny Śląsko-Krakowskiej Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 20, No 1 (1976) Możliwości wykorzystania wód mineralnych w Zielonogórskiem Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 43, No 1 (1999) Mrongovian and Brokian, new stratigraphical units of the Middle Pleistocene in northeastern Poland Abstract   PDF
Stanisław Lisicki, Hanna Winter
 
Vol 48, No 3 (2004) Multidisciplinary Event Approaches to the Devonian Stratigraphic Record Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Marek Narkiewicz
 
Vol 52, No 1 (2008) Multilayered structure of the Dzukija and Dainava tills and their correlation in South Lithuania Abstract   PDF
Valentinas Baltrunas, Bronislavas Karmaza, Violeta Pukelytė
 
Vol 40, No 1 (1996) Multiple remagnetizations in the Devonian carbonates in the northwestern part of the Kielce region (Holy Cross Mts., southern part) Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Jerzy Nawrocki
 
Vol 37, No 3 (1993) Mutual stratigraphical location of the Ferdynandów and the Mazovian Interglacial sediments in the Bełchatów open min Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Leszek Sowiński, Aurelia Makowska
 
Vol 56, No 3 (2012) Mykolaiv Sands in Opole Minor and beyond: sedimentary features and biotic content of Middle Miocene (Badenian) sand shoals of Western Ukraine Abstract   PDF
Anna Wysocka, Andrzej Radwański, Marcin Górka
 
Vol 11, No 3 (1967) Młode ruchy tektoniczne przedgórza Karpat w okolicy Krakowa i ich wpływ na ewolucję dolin Wisły i Raby Abstract   PDF
Stefan Połtanowicz
 
Vol 9, No 1 (1965) Młodoplejstoceńska flora z Ustronia nad górną Wisłą Abstract   PDF
Kazimierz Szczepanek
 
Vol 23, No 1 (1979) Młodoplejstoceńskie i postglacjalne stanowiska flor kopalnych w Koninie Abstract   PDF
Zofia Borówko-Dłużakowa
 
Vol 17, No 4 (1973) Młodszy prekambr i sylur rejonu Myszkowa Abstract   PDF
Kazimierz Łydka
 
Vol 4, No 1 (1960) Nagromadzenia dolnonamurskich okruchów i otoczaków węglowych w piaskowcach warstw łaziskich otworu "Płaza 203" Abstract   PDF
Zdzisław Dembowski, Aleksander Jachowicz
 
Vol 11, No 3 (1967) Najnowsze profile podłoża cechsztynu w północno-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 14, No 1 (1970) Najstarsze skamieniałości dolnego kambru Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Halina Żakowa, Ludmiła Jagielska
 
Vol 25, No 3 (1981) Najstarsze skały Gór Świętokrzyskich odsłonięte na Górze Słońce Abstract   PDF
Piotr Filonowicz, Zbigniew Kowalczewski, Maria Kuleta, Andrzej Romanek
 
Vol 13, No 2 (1969) Najstarszy „interstadiał” ostatniego piętra zimnego w Polsce (amersfoort) Abstract   PDF
Jan Dylik
 
Vol 38, No 3 (1994) Nannoplankton stratigraphy of the Miocene deposits in Tarnobrzeg area (northeastern part of the Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 26, No 1 (1982) Następstwo deformacji serii metamorfiku Śnieżnika w okolicy Kątów Bystrzyckich Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 28, No 2 (1984) Naturalna degradacja wysadu solnego w Inowrocławiu Abstract   PDF
Katarzyna Poborska-Młynarska
 
Vol 16, No 4 (1972) Naturalna promieniotwórczość biotytów z granitoidów strzegomskich i strzelińskich Abstract   PDF
Maria Wichrowska, Zenon Wichrowski, Irena Żejmo
 
Recently accepted papers Neoarchean to Paleoproterozoic fragments in the Brunovistulia terrane, S Poland: a component of the Columbia Supercontinent? Abstract   PDF
Andrzej Ryszard Żelaźniewicz, C. Mark Fanning
 
Vol 20, No 3 (1976) Neogen niecki orawsko-nowotarskiej Abstract   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 38, No 3 (1994) Neogene coal-forming sedimentation in the Carpathian Foredeep, southern Poland Abstract   PDF
Jarek Robert Kasiński, Marcin Piwocki
 
Vol 41, No 1 (1997) Neogene of the Polish Lowlands - lithostratigraphy and pollen-spore zones Abstract   PDF
Marcin Piwocki, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 59, No 1 (2015) Neogene terrestrial sedimentary environments of the Orava-Nowy Targ basin: case study of the Oravica section near Čimhová, Slovakia Abstract   PDF
Maciej Łoziński, Anna Wysocka, Mirosław Ludwiniak
 
Vol 53, No 4 (2009) Neoichnology of an Arctic fluvial point bar, North Slope, Alaska (USA) Abstract   PDF
Anthony J. Martin
 
Vol 27, No 2 (1983) Neokom obszaru warszawsko-radomskiego Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 46, No 1 (2002) Neoproterozoic flood basalts of the upper beds of the Volhynian Series (East European Craton) Abstract   PDF
Anna Białowolska, Nonna Bakun-Czubarow, Yuriy Fedoryshyn
 
Vol 56, No 4 (2012) Neptunian dykes in the Middle Miocene reefs of western Ukraine: preliminary results Abstract   PDF
Marek Jasionowski, Danuta Peryt, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 57, No 3 (2013) New 40Ar-39Ar age constrains for magmatic and hydrothermal activity in the Holy Cross Mts. (southern Poland) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Sylwester Salwa, Magdalena Pańczyk
 
Vol 53, No 3 (2009) New approach to garnet redistribution during aeolian transport Abstract   PDF
Lenka Lisá, David Buriánek, Pavel Uher
 
Vol 57, No 2 (2013) New approach to hydrogeological modelling and source data collecting in a small mountainous hard rock basin - experiences from the Sudety Mts. (SW Poland) Abstract   PDF
Marek Wcisło, Tomasz Olichwer
 
Vol 43, No 1 (1999) New approach to stratigraphy of palaeolake and glacial sediments of the younger Middle Pleistocene in mid-eastern Poland Abstract   PDF
Leszek Lindner, Leszek Marks
 
Vol 63, No 3 (2019) New biostratigraphic evidence (calcareous nannofossils, ostracods, foraminifers, ammonites, inoceramids) on the Middle Coniacian in the eastern Bohemian Cretaceous Basin Abstract   PDF
Andrea Svobodova, Tomáš Kočí, Martina Kočová Veselská, Bruno Ferré, Martin Košťák, Stanislav Čech, Markéta Chroustová
 
Vol 60, No 4 (2016) New data about Matonia braunii (Göppert) Harris from the Early Jurassic of Poland and its ecology. Abstract   PDF
Maria Barbacka, Grzegorz Pacyna, Grzegorz Pieńkowski, Jadwiga Ziaja
 
Vol 36, No 2 (1992) New data about the Upper Cretaceous from eastern part of the Southern Baltic Sea Abstract   PDF
Radosław Pikies
 
Vol 45, No 2 (2001) New data on Caledonian, Alpine-style folding in the Holy Cross Mts., Poland Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 35, No 2 (1991) New data on geology of the Kamieniec Shale Formation (Lower Cambrian, Holy Cross Mts.) Abstract   PDF
Właodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski, Bogusław Waksmundzki
 
Vol 39, No 3 (1995) New data on geology of the Middle Cambrian rocks in the Klimontów Anticlinorium (Holy Cross Mts.) Abstract   PDF
Stanisław Orłowski, Włodzimierz Mizerski
 
Vol 50, No 2 (2006) New data on heavy minerals from the Upper Cretaceous-Paleogene flysch of the Beskid Śląski Mts. (Polish Carpathians) Abstract   PDF
Justyna Grzebyk, Stanisław Leszczyński
 
Vol 42, No 2 (1998) New data on interglacial sediments at Zakrucze near Małogoszcz, the Holy Cross Region Abstract   PDF
Leszek Lindner, Anna Rzętkowska-Orowiecka
 
Vol 47, No 2 (2003) New data on Middle Triassic echinoderms from the Sudetes Mountains Abstract   PDF
Mariusz Salamon, Robert Niedźwiedzki, Reinhard Walter
 
Vol 60, No 2 (2016) New data on pre-Eocene karst in the Tatra Mountains, Central Carpathians, Poland Abstract   PDF
Renata Jach, Michał Gradziński, Helena Hercman
 
Vol 62, No 2 (2018) New data on the age of the sedimentary infill of the Orava-Nowy Targ Basin – a case study of the Bystry Stream succession (Middle/Upper Miocene, Western Carpathians) Abstract   PDF
Anna Wysocka, Maciej Łoziński, Michał Śmigielski, Urszula Czarniecka, Maciej Bojanowski
 
Vol 53, No 3 (2009) New data on the late Badenian-Sarmatian deposits of the Nowy Sącz Basin (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) and their palaeogeographical implications Abstract   PDF
Marta Oszczypko-Clowes, Nestor Oszczypko, Antoni Wójcik
 
Vol 41, No 2 (1997) New data on the Late Pleistocene deposits at Wadowice in the Carpathian Foothills Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski, Krzysztof Bińka
 
Vol 56, No 2 (2012) New finds of Rusophycus from the lower Cambrian Ociesęki Sandstone Formation (Holy Cross Mountains, Poland) Abstract   PDF
Michał Stachacz
 
Vol 48, No 2 (2004) New finds of vertebrate footprints from the Lower Permian of Wambierzyce, Poland Abstract   PDF
Tadeusz Ptaszyński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 36, No 1 (1992) New foraminifera of the Campanian and Maastrichtian in the Lublin Region (Eastern Poland) Abstract   PDF
Eugenia Gawor-Biedowa
 
Vol 53, No 4 (2009) New ichnotaxa based on tooth impressions on dinosaur and whale bones Abstract   PDF
Aase Roland Jacobsen, Richard G. Bromley
 
Vol 56, No 1 (2012) New investigations into Early Vistulian site at Białowice (Zielona Góra area, SW Poland) Abstract   PDF
Teresa Kuszell, Kamilla Klaczak, Ewa Bartczak
 
Vol 48, No 4 (2004) New Late Vendian palaeogeography of Baltica and the TESZ Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Andrey Bogutsky, Valentas Katinas
 
Vol 61, No 2 (2017) New luminescence ages reveal Early to Middle Weichselian deposits in central Latvia Abstract   PDF
Kristaps Lamsters, Edyta Kalińska-Nartiša, Vitālijs Zelčs, Helena Alexanderson
 
Vol 57, No 1 (2013) New magnetic anomalies of the Outer Carpathians in NE Slovakia and their relationship to the Carpathian Conductivity Zone Abstract   PDF
Ludovit Kucharič, Vladimír Bezák, Peter Kubeš, Vlastimil Konečný, Ján Vozár
 
Vol 45, No 2 (2001) New ornithischian dinosaur footprints in the Jurassic of Poland Abstract   PDF
Gerard Gierliński, Elżbieta Gaździcka, Grzegorz Niedźwiedzki, Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 61, No 2 (2017) New palaeoclimate reconstructions based on multidisciplinary investigation in the Ferdynandów 2011 stratotype site (eastern Poland) Abstract   PDF
Renata Stachowicz-Rybka, Irena Agnieszka Pidek, Marcin Żarski
 
Vol 39, No 1 (1995) New palaeomagnetic data from the Lower Sub-Tatric radiolarites, Upper Jurassic (Western Tatra Mts.) Abstract   PDF
Jacek Grabowski
 
Vol 52, No 4 (2008) New palaeomagnetic data from the Palaeozoic carbonates of the Moravo-Silesian Zone (Czech Republic): evidence for a timing and origin of the late Variscan remagnetization Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Ondřej Bábek, Jerzy Nawrocki, Čestmir Tomek
 
Vol 52, No 1 (2008) New palaeomagnetic results from the Polish part of the Pieniny Klippen Belt, Carpathians -- evidence for the palaeogeographic position of the Czorsztyn Ridge in the Mesozoic Abstract   PDF
Jacek Grabowski, Michał Krobicki, Katarzyna Sobień
 
Vol 42, No 1 (1998) New palyno- and lithostratigraphic interpretation of the Cenozoic lake sediments in the section Goleń, Mazury Lakeland Abstract   PDF
Hanna Winter, Stanisław Lisicki
 
Vol 53, No 4 (2009) New perspectives on morphological variation in tridactyl footprints: clues to widespread convergence in developmental dynamics Abstract   PDF
Martin G. Lockley
 
Vol 42, No 4 (1998) New petrological data on carbonate mineralogy in the Middle Jurassic siliciclastic deposits of the Kujawy region (Polish Lowlands) Abstract   PDF
Anna Maliszewska
 
Vol 49, No 1 (2005) New saurischian dinosaur footprints from the Lower Jurassic of Poland Abstract   Untitled ()   PDF
Gerard Gierliński, Grzegorz Niedźwiedzki
 
Vol 42, No 4 (1998) New sauropod tracks from the Lower Jurassic of Poland Abstract   PDF
Gerard Gierliński, Gerard Sawicki
 
Vol 54, No 1 (2010) New stratigraphic and isotope data on the Kimmeridgian–Volgian boundarybeds of the Subpolar Urals, Western Siberia Abstract   PDF
Mikhail A. Rogov, Gregory D. Price
 
Vol 43, No 4 (1999) New tabulate coral from the Tournaisian of the Dębnik Anticline, Poland Abstract   PDF
Aleksander Nowiński, Mikołaj Zapalski
 
Vol 51, No 4 (2007) New upper Givetian to basal Frasnian conodont faunas from the Tafilalt (Anti-Atlas, Southern Morocco) Abstract   PDF
Zhor Sarah Aboussalam, Ralph Thomas Becker
 
Vol 46, No 2 (2002) Newly discovered Early Miocene deposits in the Nowy Sącz area (Magura Nappe, Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Nestor OSZCZYPKO, Marta A. OSZCZYPKO-CLOWES
 
Vol 24, No 3 (1980) Niekruszcowe składniki żył mineralnych w skałach staropaleozoicznego podłoża okolicy Zawiercia-Wolbromia Abstract   PDF
Marek Muszyński, Andrzej Skowroński
 
Vol 3, No 2 (1959) Niektóre minerały i zjawiska kontaktowe z Podzamka koło Kłodzka Abstract   PDF
Olech Juskowiak
 
Vol 18, No 1 (1974) Niektóre Mollusca z wapieni z serii wapiennej i wapienno-iłowcowej górnego wizenu (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 17, No 3 (1973) Niektóre parametry fizyczne osadów czerwonego spągowca monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Andrzej Miesztalski
 
Vol 24, No 3 (1980) Niektóre problemy chemizmu wulkanitów dolnośląskich Abstract   PDF
Kazimierz Dziedzic
 
Vol 29, No 2 (1985) Niektóre Productidina (Brachiopoda) z wizenu górnego Gałęzic Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 12, No 1 (1968) Niektóre wyniki badań nad zwi•zkiem pomiędzy składem petrograficznym węgli brunatnych z Turowa a ich własnościami brykietowniczymi Abstract   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 19, No 1 (1975) Niektóre właściwości budowy i ropo-gazonośności osadów permskich płyty środkowoeuropejskiej Abstract   PDF
Fabian Gurari
 
Vol 17, No 3 (1973) Niektóre zespoły otwornic górnego eocenu z centralnej części jednostki dukielskiej w Karpatach Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 3, No 3 (1959) Niektóre ziarna pyłku rodziny Taxodiaceae w trzeciorzędowym węglu brunatnym Polski Abstract   PDF
Julia Doktorowicz-Hrebnicka
 
Vol 3, No 4 (1959) Niektóre ziarna pyłku rodziny Taxodioceae w trzeciorzędowym węglu brunatnym Polski Część II: Obserwacje materiału kopalnego w porównaniu z materiałem współczesnym Abstract   PDF
Julia Doktorowicz-Hrebnicka
 
Vol 57, No 2 (2013) Niemcza diorites and moznodiorites (Sudetes, SW Poland): a record of changing geotectonic setting at ca. 340 Ma Abstract   PDF
Anna Pietranik, Craig Storey, Jakub Kierczak
 
Vol 14, No 4 (1970) Nikiel w glebach nad skałami ultrazasadowymi i zasadowymi w rejonie Woliborza, Sobótki i Przedborowej Abstract   PDF
Mirostawa Ciemniewska
 
Vol 45, No 3 (2001) Noble gases in Baszkówka and Mt. Tazerzait Abstract   PDF
Peter Scherer, Ludolf Schultz
 
Vol 16, No 2 (1972) Nomogram do wyznaczania i przeliczeń rzeczywistych i pozornych kątów upadu oraz do wyznaczania kątów biegu warstw Abstract   PDF
Daniel Danilewski
 
Vol 4, No 3 (1960) Notatka o mikroflorze karbońskiej z otworu "Żebrak" Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz, Zofia Żołdani
 
Vol 9, No 3 (1965) Nowa fauna górnego dewonu okolic Krakowa Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 2, No 1 (1958) Nowa flora eoceńska w Tatrach Abstract   PDF
Władysław Szafer
 
Vol 18, No 1 (1974) Nowa interpretacja budowy tektonicznej struktury Rybaki Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 13, No 2 (1969) Nowa propozycja klasyfikacji surowców mineralnych Polski Abstract   PDF
Zofia Fibich, Stefan Kozłowski
 
Vol 27, No 2 (1983) Nowa wersja podziału hydrogeologicznego Polski Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 12, No 2 (1968) Nowe dane do stratygrafii kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu nad dolną Wisłą (Fordon i Gdańsk) Abstract   PDF
Zygmunt Kurlenda
 
Vol 33, No 2 (1989) Nowe dane na temat stratygrafii pogranicza jury i kredy w Polsce centralnej (Kujawy) Abstract   PDF
Sylwester Marek, Maria Rajska, Janina Sztejn
 
Vol 33, No 2 (1989) Nowe dane o budowie geologicznej Mierzei Wiślanej Abstract   PDF
Anna Tomczak, Józef Edward Mojski, Jarmila Krzymińska, Mirosława Michałowska, Radosław Pikies, Joanna Zachowicz
 
Vol 11, No 1 (1967) Nowe dane o faunie warstw ostrawskich (namur A) w rejonie Katowic Abstract   PDF
Łucja Musiał
 
Vol 15, No 2 (1971) Nowe dane o florze górnego wizenu i namuru A z wierceń Maczki IG 1 i Wełnowiec IG 1 Abstract   PDF
Teresa Migier
 
Vol 14, No 4 (1970) Nowe dane o florze kopalnej Turowa na podstawie analizy nabłonkowej Abstract   PDF
Krystyna Juchiewicz
 
Vol 27, No 3 (1983) Nowe dane o górnej jurze Wyżyny Wieluńskiej i okolic Burzenina oraz jej znaczemu surowcowym Abstract   PDF
Andrzej Wierzbowski, Bronisław Andrzej Matyja, Danuta Ślusarczyk-Radwan
 
Vol 36, No 3 (1992) Nowe dane o karbonie synkliny kieleckiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Halina Żakowa, Jan Malec
 
Vol 28, No 2 (1984) Nowe dane o karbonie w okolicy Bolechowic i Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Halina Żakowa, Roman Chlebowski
 
Vol 13, No 4 (1969) Nowe dane o karbonie w zachodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 12, No 1 (1968) Nowe dane o kredzie górnej zachodniej części niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Milewicz, Maciej Podemski, Emilia Witwicka
 
Vol 2, No 4 (1958) Nowe dane o lamprofirach spod Iwanisk w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 9, No 3 (1965) Nowe dane o mikroflorze eokambru i najniższego kambru antyklinorium klimontowskiego Abstract   PDF
Ludmiła Jagielska
 
Vol 15, No 3 (1971) Nowe dane o paleozoicznych skałach magmowych okolic Olsztyna Abstract   PDF
Marta Juskowiak, Olech Juskowiak
 
Vol 13, No 2 (1969) Nowe dane o paleozoiku w podłożu Niecki Nidziańskiej Abstract   PDF
Henryk Jurkiewicz, Halina Żakowa
 
Vol 16, No 1 (1972) Nowe dane o permie wschodniej części syneklizy pery bałtyckiej Abstract   PDF
Florian Stolarczyk
 
Vol 21, No 1 (1977) Nowe dane o polimetalicznej mineralizacji żył kwarcowych w złożu pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Adam Piestrzyński, Witold Salamon
 
Vol 3, No 3 (1959) Nowe dane o rozwoju warstw krośnieńskich w synklinie Bobowej oraz na południe od Tarnawy-Wielopola Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 30, No 2 (1986) Nowe dane o skałach kambru i dolnego ordowiku z okolic Wiśniówki w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Maria Kuleta, Ryszard Lisik, Małgorzata Moczydłowska
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Nowe dane o stratygrafii serii magurskiej w okolicy Grybowa Abstract   PDF
Wacław Sikora
 
Vol 2, No 4 (1958) Nowe dane o stratygrafii utworów albu, cenomanu dolnego turonu okolic Burzenina nad Wartą Abstract   PDF
Stefan Cieśliński
 
Vol 22, No 4 (1978) Nowe dane o strefie Kurdwanów – Zawichost i tektonice obszaru od Buska po Nidę i Wisłę Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski, Zofia Krysiak, Michał Stefan Wilczyński
 
Vol 2, No 4 (1958) Nowe dane o triasie środkowym na obszarze północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 7, No 3 (1963) Nowe gatunki mikrospor w karbonie górnośląskim i ich znaczenie dla stratygrafii Abstract   PDF
Kry Kruszewska
 
Vol 4, No 3 (1960) Nowe horyzonty tufowe w starszym paleogenie Karpat fliszowych Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Tadeusz Wiesser
 
Vol 2, No 4 (1958) Nowe minerały kruszcowe w okolicy Baligrodu Abstract   PDF
Bazyli Ostrowicki
 
Vol 17, No 2 (1973) Nowe obszary perspektywiczne występowania trzeciorzędowych piasków formierskich Abstract   PDF
Monika Błaszak, Sylwester Skompski
 
Vol 13, No 4 (1969) Nowe podczwartorzędowe wychodnie lamprofirów w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Tarnowska
 
Vol 16, No 1 (1972) Nowe poglądy w petrografii węgla Abstract   PDF
Kazimiera Hamberger
 
Vol 1, No 2 (1957) Nowe spostrzeżenia dotyczące diabazu z Barda (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 31, No 1 (1987) Nowe stanowiska czwartorzędowych bezkręgowców w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Genowefa Kociszewska-Musiał
 
Vol 21, No 1 (1977) Nowe stanowiska osadów górnoeoceńskich na obszarze północnej Lubelszczyzny Abstract   PDF
Janusz Uberna, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 2, No 4 (1958) Nowe stanowiska skamieniałości w warstwach godulskich Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 20, No 1 (1976) Nowe stanowisko famenu w Podgórzu koło Iwanisk we wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Władysław Dominik Dowgiałło
 
Vol 4, No 3 (1960) Nowe stanowisko fauny górnowizeńskiej z Wałbrzycha Miasta Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 29, No 1 (1985) Nowe stanowisko fauny numulitowej serii podśląskiej w Porębie k. Myślenic Abstract   PDF
Jadwiga Burtan
 
Vol 34, No 3 (1990) Nowe stanowisko gleb kopalnych w Stężycy na tle budowy geologicznej Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 33, No 2 (1989) Nowe stanowisko interglacjału eemskiego w okolicach Dęblina Abstract   PDF
Marcin Żarski
 
Vol 26, No 2 (1982) Nowe stanowisko interglacjału mazowieckiego w Krępie koło Kocka Abstract   PDF
Paweł Jesionkiewicz
 
Vol 25, No 4 (1981) Nowe stanowisko najwyższego wizenu w SW części Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 5, No 2 (1961) Nowe stanowisko Paladin mucronatus McCoy w warstwach brzeżnych (namur A) Abstract   PDF
Karol Bojkowski
 
Vol 34, No 3 (1990) Nowe stanowisko plejstoceńskich osadów morza krastudzkiego na Dolnym Powiślu Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 35, No 4 (1991) Nowe stanowisko z epikontynentalnymi utworami kredy dolnej w rejonie Dębicy Abstract   PDF
Stanisława Kijakowa, Władysław Moryc
 
Vol 27, No 2 (1983) Nowe znaleziska paleozoicznych węglanowych skał egzotycznych we fliszu polskich Karpat zewnętrznych Abstract   PDF
Jadwiga Burtan, Jan Golonka, Anna Tomaś, Roman Zająć
 
Vol 37, No 1 (1993) Nowy horyzont tonsteinowy w warstwach porębskich (namur A) Górnośląkiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Włodzimierz Łapot
 
Vol 13, No 1 (1969) Nowy obraz stosunków litofacjalnych w zagłębiu cechsztyńskim w Polsce Abstract   PDF
Józef Poborski
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Nowy, plejstoceński poziom morski oraz ślady morza holsztyńskiego na Dolnym Powiślu Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 4, No 4 (1960) Nowy podział liasu świętokrzyskiego Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 9, No 3 (1965) Nowy podział stratygraficzny cechsztynu synkliny gałęzicko-kowalskiej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Hubert Szaniawski
 
Vol 5, No 1 (1961) Nowy podział stratygraficzny liasu w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Zbigniew Mossoczy
 
Vol 5, No 2 (1961) Nowy pogląd na stratygrafię neokomu w Rogoźnie Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 5, No 2 (1961) Nowy przyczynek do znajomości osadów interglacjalnych Żoliborza Abstract   PDF
Sylwester Skompski, Władysław Słowański
 
Vol 5, No 3 (1961) Nowy punkt z utworami "paleocenu" z jednostki skolskiej w Kamienicy Dolnej i Gorzejowej Abstract   PDF
Franciszka Szymakowska
 
Vol 5, No 3 (1961) Nowy płat magurski Sowiny Abstract   PDF
Jan Jasionowicz
 
Vol 59, No 3 (2015) Numerical modelling of sedimentary structures in rivers on Earth and Titan Abstract   PDF
Katarzyna Misiura, Leszek Czechowski
 
Vol 29, No 1 (1985) Numulity z Poręby k. Myślenic (polskie Karpaty Zachodnie) Abstract   PDF
Andrzej Kulka
 
Vol 23, No 2 (1979) O aulakogenie środkowopolskim Abstract   PDF
Władysław Pożaryski, Wojciech Brochwicz-Lewiński
 
Vol 2, No 2 (1958) O beidelitowych iłach tortońskich podkarpackiej formacji solnej Abstract   PDF
Anna Langier Kuźniarowa
 
Vol 16, No 3 (1972) O budowie geologicznej Ublinka Abstract   PDF
Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 5, No 2 (1961) O budowie geologicznej utworów podmioceńskich przedgórza Karpat środkowych Abstract   PDF
Piotr Karnkowski, Eugeniusz Głowacki
 
Vol 8, No 1 (1964) O budowie i stratygrafii krystaliniku północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 7, No 4 (1963) O budowie paleozoicznego podłoża w brzeżnej części Karpat obszaru Cieszyn - Andrychów Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 7, No 3 (1963) O dolomityzacji w jurze w zachodniej części przedgórza Karpat środkowych Abstract   PDF
Eugeniusz Głowacki
 
Vol 11, No 3 (1967) O eifelskich tentakulitach z Gór Świętokrzyskich i Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej Abstract   PDF
Barbara Hajłasz
 
Vol 1, No 3-4 (1957) O facji graptolitowej karadoku Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 3, No 4 (1959) O facji inoceramowej warstw istebniańskich Pogórza Wiśnicko-Rożnowskiego Abstract   PDF
Kamila Skoczylas-Ciszewska, Marian Kamieński
 
Vol 11, No 3 (1967) O gatunku Endemoceras (Lyticoceras) Noricum (Roem.) z kredy dolnej niecki tomaszowskiej Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 10, No 1 (1966) O genezie zespołów amfibolitowych z Łukowa Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 21, No 1 (1977) O górnym eocenie w Polsce Abstract   PDF
Krystyna Pożaryska, Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 32, No 2 (1988) O granicy późnego glacjału i holocenu w profilu Widugiery na Suwalszczyźnie Abstract   PDF
Kazimierz Kraużlis, Krzysztof Michał Krupiński
 
Vol 21, No 4 (1977) O gruboklastycznym osadzie permskim w zachodnim obrzeżeniu niecki śródsudeckiej Abstract   PDF
January Szałamacha, Teresa Górecka, Zbigniew Parka
 
Vol 12, No 3 (1968) O ilości górnoplejstoceńskich zlodowaceń w północno-zachodniej części Równiny Rosyjskiej Abstract   PDF
Nina Stiepanowna Czebotariewa
 
Vol 1, No 1 (1957) O intruzji diabazowej w zachodniej części niecki bardziańskiej Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 8, No 2 (1964) O jakości interglacjalnych łupków bitumicznych z Barkowic Mokrych•koło Sulejowa Abstract   PDF
Jerzy Badak, Julian Grudzień, Ewa Zabiegaj
 
Vol 14, No 1 (1970) O jurze środkowej między Krośniewicami i Płockiem Abstract   PDF
Anna Ryll
 
Vol 4, No 1 (1960) O kilku morskich małżach z serii gielniowskiej liasu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Janusz Kopik
 
Vol 8, No 3 (1964) O konieczności wykonania głębszych wierceń w części apikalnej mrzygłodzkiego batolitu Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 6, No 2 (1962) O kulmie z okolic Toszka Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 26, No 1 (1982) O metodzie prognozowania cech petrograficznych węgli w pokładzie na podstawie punktowych stwierdzeń Abstract   PDF
Krystyna Kruszewska
 
Vol 10, No 4 (1966) O mikrofaunistycznej granicy eocenu i oligocenu na Kujawachm Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 8, No 2 (1964) O możliwości paralelizacji pokładów węgla brunatnego na podstawie wyników analizy sporowo-pyłkowej Abstract   PDF
Maria Ziembińska
 
Vol 5, No 3 (1961) O możliwości wykorzystania piaskowców warstw gezowych z okolic Wieliczki Abstract   PDF
Maria Kita-Badak, Jerzy Badak, Lesław Bober
 
Vol 7, No 2 (1963) O możliwości wykorzystania piaskowców warstw istebniańskich z okolic Dobczyc Abstract   PDF
Maria Kita-Badak
 
Vol 26, No 2 (1982) O możliwości wykorzystania piaskowców węglowieckich do produkcji pisaków budowlanych i drogowych Abstract   PDF
Stanisław Jucha, Czesław Peszat, Jacek Rutkowski
 
Vol 27, No 4 (1983) O możliwości występowania karbonatytów facji subwulkanicznej w rejonie niecki żytawskiej (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 14, No 2 (1970) O możliwości występowania złóż bituminów w zachodniej części jednostki dukielskiej w polskich Karpatach Wschodnich Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
Vol 28, No 2 (1984) O następstwach składowania popiołów dymnicowych w pożwirowych wyrobiskach na tarasie Dunajca Abstract   PDF
Antoni S. Kleczkowski, Andrzej Szczepański, Stanisław Witczak, Jadwiga Szczepańska, Andrzej Haładus
 
Vol 20, No 3 (1976) O niektórych gatunkach z rodzaju Bolboforma (Protozoa?) w miocenie Polski Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 33, No 2 (1989) O niektórych interpretacjach tektonicznych Gór Świętokrzyskich (Replika) Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 5, No 4 (1961) O niektórych problematykach z fliszu Karpat polskich Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 4, No 3 (1960) O niektórych problematykach z fliszu Karpat Polskich Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 16, No 3 (1972) O niektórych procesach i zjawiskach geologicznych na Księżycu Abstract   PDF
Krystyna Nawara
 
Vol 16, No 4 (1972) O niektórych spornych problemach w geologii Sudetów Abstract   PDF
Henryk Teisseyre
 
Vol 6, No 4 (1962) O niektórych zagadnieniach dotyczących paleobotaniki i stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF
Andrzej Środoń
 
Vol 4, No 1 (1960) O nowych występowaniach dykitu w Polsce Abstract   PDF
Hubert Gruszczyk, Jan Kubisz
 
Vol 3, No 4 (1959) O nowym gatunku ślimaka z wapieni astartu Sulejowa Abstract   PDF
Leon Karczewski
 
Vol 17, No 1 (1973) O nowym stanowisku paleocenu w Iławie (woj. olsztyńskie) Abstract   PDF
Michał Marzec
 
Vol 9, No 3 (1965) O nowym znalezisku glonów z rodzaju Acicularia Abstract   PDF
Krzysztof Radlicz
 
Vol 20, No 2 (1976) O odkryciu utworów starszego paleozoiku we wschodniej części synklinorium kielecko-łagowskiego Abstract   PDF
Ryszard Michniak, Irena Olkowicz-Paprocka
 
Vol 3, No 3 (1959) O otwornicach bononu środkowego z Brzostówki koło Tomaszowa Mazowieckiego Abstract   PDF
Janusz Błaszczyk
 
Vol 12, No 3 (1968) O otwornicach w iłach warwowych ze Strawczynka koło Kielc Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 26, No 3/4 (1982) O petrografii i genezie gytii ze złoża węgla Bełchatów Abstract   PDF
Jarosława Szwed-Lorenz, Jochen Rascher
 
Vol 12, No 3 (1968) O piaskowcu pstrym rowu Lwówka na tle regionów przyległych Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 19, No 3 (1975) O pierwszych wynikach badań geologicznych Merkurego Abstract
Krystyna Nawara
 
Vol 27, No 4 (1983) O pionowej inwersji hydro geochemicznej w basenach osadowych Abstract   PDF
Witold Weil
 
Vol 6, No 4 (1962) O pochodzeniu materiału doggerskiego na wyniesieniu łukowsko-wisznickim Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 4, No 1 (1960) O porfirycie z Huty Starej koło Siewierza Abstract   PDF
Wacław Ryka, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 2, No 4 (1958) O pozycji geologicznej okruszcowania w okolicy Baligrodu Abstract   PDF
Andrzej Ślączka
 
1251 - 1500 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>