Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 1 (1969) Konodonty ordowickie z otworu Kętrzyn Abstract   PDF
Maria Nehring
 
Vol 16, No 1 (1972) Konodonty ordowickie z otworu wiertniczego Jezioro Okrągłe Abstract   PDF
Maria Nehring
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Konodonty z poziomu amorphognathoides (sylur) wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Maria Nehring-Lefeld
 
Vol 1, No 1 (1957) Kontakt adinolowy z Barda Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 28, No 1 (1984) Kontakt granitu karkonoskiego z łupkami Wysokiego Grzbietu (Sudety) Abstract   PDF
Jerzy Kanasiewicz
 
Vol 5, No 1 (1961) Kontakt serii reglowej z eocenem na Krokwi w okolicy Zakopanego Abstract   PDF
Halina Starczewska-Koziołowa
 
Vol 2, No 4 (1958) Kontakt skały wulkanicznej w Kamionnej koło Bochni Abstract   PDF
Marian Książkiewicz
 
Vol 12, No 4 (1968) Kontakt starszego paleozoiku Gór Kaczawskich z gneisami izerskimi między Kościelnikami Średnimi Olszyną Lubańską Abstract   PDF
Krystyna Kuralowa
 
Vol 6, No 3 (1962) Kontakt triasu i jury w otworze wiertniczym Eugeniów koło Gowarczowa Abstract   PDF
Zbigniew Kozydra
 
Vol 48, No 4 (2004) Konzentrat-Lagerstätte-type carbonate concretions from the uppermost Bajocian (Middle Jurassic) of the Częstochowa area, South-Cental Poland Abstract   PDF
Michał Zatoń, Leszek Marynowski
 
Vol 31, No 4 (1987) Kopalne doliny rzeczne i kopalne aluwia w badaniach inżyniersko-geologicznych Abstract   PDF
Edmund Falkowski, Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 25, No 1 (1981) Kopalne formy dolinne w okolicy Łęcznej i ich znaczenie dla paleogeografii dorzecza Wieprza Abstract   PDF
Marian Harasimiuk, Andrzej Henkiel
 
Vol 6, No 1 (1962) Kopalne formy krasowe z kamieniołomu w Rejowcu Abstract   PDF
Jan Rzechowski
 
Vol 19, No 4 (1975) Kopalny zespół quasi-sargassowy z warstw menilitowych jednostki skolskiej Karpat polskich. Abstract   PDF
Anna Jerzmiańska, Janusz Kotlarczyk
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Korelacja i rozwój sedymentacji górnego dewonu między Dębnikiem a Zawierciem Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Korelacja lamin w chronohoryzontach wapienia jasielskiego i z wapenia z Zagórza (Karpaty Zewnętrzne) Abstract   PDF
Grzegorz Haczewski
 
Vol 27, No 1 (1983) Korelacja pokładów węgla w Centralnym Rejonie Węglowym Lubelskiego Zagłębia Węglowego na podstawie badań geochemicznych Abstract   PDF
Stefan Cebulak, Anna Różkowska
 
Vol 17, No 2 (1973) Korelacja profilów dolnego i środkowego pstrego piaskowca w zachodniej Polsce Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 26, No 2 (1982) Korelacja profilów plejstocenu w prawej krawędzi doliny Wisły (zachodnia część Kotliny Płockiej) Abstract   PDF
Mikołaj Brykczyński
 
Vol 9, No 3 (1965) Korelacja profilu stratygraficznego lessów NRD, Polski i europejskiej części Związku Radzieckiego Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 19, No 1 (1975) Korelacja wyników badań sejsmicznych i grawimetrycznych dla obszaru lubelskiego Abstract   PDF
Elżbieta Kaniewska
 
Vol 25, No 3 (1981) Korelacje geochemiczne w wapieniu cechsztyńskim rejonu Wrześni Abstract   PDF
Halina Ważny
 
Vol 20, No 3 (1976) Kras a geneza złóż siarki w Polsce Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 21, No 4 (1977) Kras a geneza złóż siarki w Polsce Abstract   PDF
Marek Nieć
 
Vol 21, No 4 (1977) Kras a geneza złóż siarki w Polsce Abstract   PDF
Tadeusz Osmólski
 
Vol 8, No 1 (1964) Kras podmorenowy Doliny Pańszczycy w Tatrach Abstract   PDF
Jerzy Głazek
 
Vol 18, No 4 (1974) Kras w osadach tortonu okolic Piaseczna koło Tarnobrzega Abstract   PDF
Tomasz Piątkowski
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Kreda górna i paleocen dolny okolic Lublina Abstract   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 23, No 2 (1979) Kreda górna polskiej części Bałtyku Abstract   PDF
Maria Jaskowiak-Schoeneichowa, Władysław Pożaryski
 
Vol 16, No 2 (1972) Kreda górna w niecce mogileńsko-łódzkiej Abstract   PDF
Maria Jaskowiak-Schoeneichowa
 
Vol 15, No 1 (1971) Kreda północnosudecka a wschodniobrandenburska Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 5, No 4 (1961) Kredowy i jurajski rów lubelski Abstract   PDF
Stanisław Pawłowski
 
Vol 24, No 1 (1980) Krótki rys badań osadów kambru w Polsce Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 18, No 4 (1974) Kruszywo naturalne i skały węglanowe w Polsce na tle ich zmienności Abstract   PDF
Stefan Kozłowski, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 17, No 3 (1973) Kry lodowcowe wyciśnięte glacitektonicznie na terenie SE Mazowsza i S Podlasia (komunikat wstępny) Abstract   PDF
Hanna Ruszczyńska –Szenajch
 
Vol 21, No 2 (1977) Krystalinik Tatr oraz skały podłoża krystalicznego Polski południowej w świetle badań petrofizycznych Abstract   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 17, No 3 (1973) Krystalochemiczne własności minerałów ilastych z karbonu produktywnego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Józef Ryszka
 
Vol 23, No 3 (1979) Kryteria podziału lito stratygraficznego triasowej serii dolomitowej na obszarze śląsko-krakowskim Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 35, No 3 (1991) Kształtowanie się zwierciadła wód gruntowych na warszawskim odcinku Wisły Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 38, No 4 (1994) Kupferschiefer mineralization in the light of organic geochemistry and coal petrology studies Abstract   PDF
Stanisław Speczik
 
Vol 8, No 3 (1964) Kwasy huminowe w węglu brunatnym z rejonu Władysławów-Chylin Abstract   PDF
Zofia Załuska-Nowek
 
Vol 47, No 2 (2003) Laboratory measurements of the stiffness of normally consolidated till polluted by benzene with bender element tests Abstract   PDF
Marek Barański
 
Vol 47, No 1 (2003) Laboratory methods of estimating the retardation factor of migrating mineral nitrogen compounds in shallow groundwater Abstract   PDF
Józef Mikołajków
 
Vol 12, No 3 (1968) Lądek Zdrój i jego wody mineralne Abstract   PDF
Janusz Gierwielaniec
 
Vol 10, No 3 (1966) Laminacja pozioma, przekątna i konwolutna w ludlowie z wiercenia Lębork Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 6, No 3 (1962) Lamprofiry okolic Daleszyc związane z nimi przejawy mineralizacji Abstract   PDF
Zbigniew Rubinowski
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Lamprofiry z okolic Zawiercia Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Marek Muszyński, Adam Pieczka
 
Vol 44, No 1 (2000) Landsat mapping of ice-marginal features on the Taymyr Peninsula, Siberia - image interpretation versus geological reality Abstract   PDF
J. Helena Alexanderson
 
Vol 53, No 3 (2009) Landslide processes in a flysch massif - case study of the Kawiory landslide, Beskid Niski Mts. (Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Lesław Zabuski, Antoni Wójcik, Eugeniusz Gil, Teresa Mrozek, Wojciech Rączkowski
 
Vol 60, No 3 (2016) Landslide susceptibility and risk assessment in a non-mountainous region – a case study of Koronowo, northern Poland Abstract   PDF
Teresa Mrozek, Izabela Laskowicz, Lesław Zabuski, Marek Kulczykowski, Waldemar Świdziński
 
Vol 60, No 3 (2016) Landslide susceptibility mapping in the Beskid Niski Mts., Western Carpathians (Dukla commune, Poland) Abstract   PDF
Błażej Bronowski, Ryszard Chybiorz, Dominik Jura
 
Vol 60, No 3 (2016) Landslides on river banks in the western part of Podhale (Central Carpathians) Abstract   PDF
Józef Kukulak, Karol Augustowski
 
Vol 62, No 2 (2018) Large cruzianid trace fossils in the Ordovician of the peri-Baltic area: the case of the Bukówka Formation (Holy Cross Mountains, Poland) Abstract   PDF
Michał Stachacz, Weronika Łaska, Alfred Uchman
 
Vol 54, No 4 (2010) Large gypsum nodules in the Paleogene and Neogene evaporites of Spain: distribution and palaeogeographic significance Abstract   PDF
Federico Ortí, Laura Rosell, Elisabet Playá, Javier García-Veigas
 
Vol 43, No 3 (1999) Large-scale erosional channels in the Lower Cambrian sandstones, Gieraszowice environs (Kielce Block, Holy Cross Mts.) Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski, Andrzej Przybycin, Katarzyna Skurek-Skurczyńska
 
Vol 55, No 3 (2011) Last Glacial Maximum climatic conditions in the Polish part of the High Tatra Mountains (Western Carpathians) Abstract   PDF
Michał Makos, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 59, No 4 (2015) Last stage of Variscan granitoid magmatism in the Strzelin Massif (SW Poland): petrology and age of the biotite-muscovite granites Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza, Christian Pin
 
Vol 61, No 4 (2017) Late Albian calcareous dinocysts and calcitarchs record linked to environmental changes during the final phase of OAE 1d – a case study from the Tatra Mountains, Central Western Carpathians Abstract   PDF
Agnieszka Ciurej, Krzysztof Bąk, Marta Bąk
 
Vol 59, No 1 (2015) Late Cretaceous - Early Palaeogene sandy-to-gravelly debris flows and their sediments in the Silesian Basin of the Alpine Tethys (Western Outer Carpathians, Istebna Formation) Abstract   PDF
Piotr Strzeboński
 
Vol 46, No 3 (2002) Late Cretaceous inversion and salt tectonics in the Koszalin-Chojnice and Drawno-Czlopa-Szamotuly zones, Pomeranian sector of the Mid-Polish Trough Abstract   PDF
Krzysztof Leszczyński
 
Vol 48, No 4 (2004) Late Devonian facies variety in Iran: volcanism as a possible trigger of the environmental perturbation near the Frasnian-Famennian boundary Abstract   PDF
Mohammad Hosein Mahmudy Ghara, Ryo Matsumoto, Yoshitaka Kakuwa, Paul G. Milroy
 
Vol 45, No 4 (2001) Late Devonian magmatism in the Pripyat Palaeorift: a geodynamic model Abstract   PDF
Roman Y. Aizberg, Valery N. Beskopylny, Tatiana A. Starchik, Tamara K. Tsekoyeva
 
Vol 57, No 2 (2013) Late Glacial and Holocene vegetation and climate history of an alpine wetland on the Qinghai-Tibetan Plateau Abstract   PDF
Demei Liu, Guichen Chen, Zhongping Lai, Haicheng Weis, Guoying Zhou, Min Peng
 
Vol 36, No 2 (1992) Late glacial at the turn of the San Glaciation and the Ferdynandów Interglacial in the open mine "Bełchatów" Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Krystyna Konecka-Betley, Leszek Sowiński
 
Vol 63, No 4 (2019) Late Jurassic facies succession of the Kleszczów Graben area (southern border of the Łódź Depression, peri-Tethyan shelf, central Poland) Abstract   PDF
Piotr Olchowy, Marcin Krajewski, Ireneusz Felisiak
 
Vol 49, No 1 (2005) Late Jurassic-earliest Cretaceous evolution of the epicontinental sedimentary basin of southeastern Poland and Western Ukraine Abstract   PDF
Jacek Gutowski, Igor V. Popadyuk, Barbara Olszewska
 
Vol 50, No 1 (2006) Late Jurassic-Miocene evolution of the Outer Carpathian fold-and-thrust belt and its foredeep basin (Western Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 61, No 3 (2017) Late Miocene fluvial distributary system in the northern Danube Basin (Pannonian Basin System): depositional processes, stratigraphic architecture and controlling factors of the Piešťany Member (Volkovce Formation) Abstract   PDF
Michal Šujan, Michal Kováč, Jozef Hók, Martin Šujan, Régis Braucher, Samuel Rybár, Arjan de Leeuw
 
Vol 46, No 3 (2002) Late Palaeozoic-Mesozoic development of the Skrzynno Fault (northeastern border of the Holy Cross Mts.) Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 61, No 2 (2017) Late Pleistocene and Holocene environmental evolution of the Wkra River Valley near Bielawy Gołuskie (central Poland) recorded in palaeo-oxbow lake deposits Abstract   PDF
Monika Niska, Jerzy Jonczak, Joanna Gadziszewska
 
Vol 52, No 4 (2008) Late Proterozoic to Early Palaeozoic platform deposits of Southern Moravia (Czech Republic) Abstract   PDF
Radek Mikulás, Helena Gilíková, Milada Vavrdová
 
Vol 59, No 3 (2015) Late Silurian deformation in the Łysogóry Region of the Holy Cross Mountains revisited: restoration of a progressive Caledonian unconformity in the Klonów Anticline and its implications for the kinematics of the Holy Cross Fault (central Poland) Abstract   PDF
Lukasz Gągała
 
Vol 56, No 2 (2012) Late stage Variscan magmatism in the Strzelin Massif (SW Poland): SHRIMP zircon ages of tonalite and Bt-Ms granite of the Gęsiniec intrusion Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza
 
Vol 53, No 3 (2009) Late Svecofennian sedimentary basins in the crystalline basement of NE Poland and adjacent area of Lithuania: ages, major sources of detritus, and correlations Abstract   PDF
Ewa Krzemiska, Janina Wiszniewska, Grazina Skridlaite, Ian S. Williams
 
Vol 50, No 3 (2006) Late Wenlock biostratigraphy and the Pristiograptus virbalensis group (Graptolithina) in Lithuania and the Holy Cross Mountains Abstract   PDF
Sigitas Radzevičius
 
Vol 49, No 2 (2005) Lateglacial-Middle Holocene stable isotope records in two coeval stalagmites from the Bihor Mountains, NW Romania Abstract   PDF
Tudor Tămaş, Bogdan P. Onac, Ana-Voica Bojar
 
Vol 57, No 4 (2013) Latest Triassic climate humidification and kaolinite formation (Western Carpathians, Tatric Unit of the Tatra Mts.) Abstract   PDF
Otília Lintnerová, Jozef Michalik, Peter Uhlík, Ján Soták, Zuzana Weissová
 
Vol 38, No 1 (1994) Lead distribution in coal and coaly shales in the Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Henryk Parzentny
 
Vol 37, No 2 (1993) Lead-isotopic characteristics of the Silesian-Cracow Zn-Pb ores (southern Poland) Abstract   PDF
Stanley E. Church, R. B. Vaughn
 
Vol 23, No 1 (1979) Leon Syroczyński i początki kartografii surowców mineralnych w Polsce Abstract   PDF
Stanisław Czarniecki
 
Vol 14, No 1 (1970) Lepidopteris ottonis retyku południowej części monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 17, No 1 (1973) Lessy w strefie glacjalnej zlodowacenia północnopolskiego Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 12, No 3 (1968) Lias i retyk na Mazurach Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 4, No 1 (1960) Lias między Gowarczowem a Mroczkowem Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 1, No 2 (1957) Liasowe megaspory z Praszki, Zawiercia i Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 18, No 1 (1974) Liliowce górnojurajskie Polski pozakarpackiej Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 51, No 4 (2007) Limitations on the application of the Devonian standard conodont zonation Abstract   PDF
Pierre Bultynck
 
Vol 63, No 4 (2019) Liquid limit of selected postglacial soils from west-central Poland Abstract   PDF
Dorota Anna Krawczyk, Michalina Flieger-Szymańska, Dariusz Wanatowski
 
Vol 39, No 3 (1995) Lithodynamic processes along the Lake Jamno Spit Abstract   PDF
Elżbieta Zawadzka-Kahlau
 
Vol 46, No 3 (2002) Lithofacies and palaeoenvironmental interpretation of the Early Jurassic Höör Sandstone, Southern Sweden Abstract   PDF
Grzegorz Pieńkowski
 
Vol 60, No 2 (2016) Lithofacies and terrestrial sedimentary environments in AMS measurements: case study from Neogene of Oravica River section, Čimhová, Slovakia. Abstract   PDF
Maciej Łoziński, Piotr Ziółkowski, Anna Wysocka
 
Vol 62, No 1 (2018) Lithologically-related rare earth element variations the Mio-Pliocene Poznań Formation (Poland) Abstract   PDF
Jacek Retka
 
Vol 53, No 2 (2009) Lithology and biostratigraphy of the Holocene succession of Lake Kuzi, Vidzeme Heights (Central Latvia) Abstract   PDF
Mihkel Kangur, Tiiu Koff, Jaan-Mati Punning, Marko Vainu, Egert Vandel
 
Vol 50, No 4 (2006) Lithology and diagenesis of the poorly consolidated Cambrian siliciclastic sediments in the northern Baltic Sedimentary Basin Abstract   PDF
Valle Raidla, Kalle Kirsimäe, Liidia Bityukova, Argo Joeleht, Alla Shogenova, Saulius Sliaupa
 
Vol 50, No 3 (2006) Lithology and palaeomagnetic record of Late Weichselian varved clays from NW Russia Abstract   PDF
Vladimir Bakhmutov, Vasili Kolka, Vladimir Yevzerov
 
Vol 39, No 1 (1995) Lithology and stratigraphy of Pleistocene loess-like deposits in the Załubińcze section (Nowy Sącz Basin - Outer Carpathians) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Antoni Wójcik
 
Vol 37, No 3 (1993) Lithology of soils in the Supraśl River valley (E Poland) and their ability to hold pollution Abstract   PDF
Elżbieta Myslińska, Ewa Falkowska, Ewa Hoffmann, Adam Stępień
 
Vol 43, No 1 (1999) Lithology of the Late Pleistocene sands for stratigraphic and palaeogeographic correlation in Muszaki area, southwestern Mazury Lakeland Abstract   PDF
Wojciech Morawski, Krystyna Kenig
 
Vol 46, No 3 (2002) Lithospheric structure across the Trans-European Suture Zone in NW Poland based on gravity data interpretation Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Zdzisław Petecki
 
Vol 50, No 1 (2006) Lithospheric structure of the TESZ in Poland based on modern seismic experiments Abstract   PDF
Aleksander Guterch, Marek Grad
 
Vol 50, No 1 (2006) Lithospheric structure of the western part of the East European Craton investigated by deep seismic profiles Abstract   PDF
Marek Grad, Tomasz Janik, Aleksander Guterch, Piotr Środa, Wojciech Czuba
 
Vol 48, No 4 (2004) Lithostratigraphy and genesis of Quaternary strata between Lanckorona and Myślenice in the Western Outer Carpathians Abstract   PDF
Dariusz Grabowski
 
Vol 43, No 1 (1999) Lithostratigraphy of loesses and silty sediments in the Western Roztocze, southeastern Poland Abstract   PDF
Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 23, No 4 (1979) Lito- i biostratygraficzna granica jury środkowej i górnej na południowym Podlasiu Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 24, No 2 (1980) Litologia i skład mineralny osadów z dna Basenu Gdańskiego Abstract   PDF
Leszek Stoch, Krzysztof Gorlich, Feliks B. Pieczka
 
Vol 21, No 3 (1977) Litologia i stratygrafia osadów najwyższego mastrychtu w okolicy Lublina i Chełma Abstract   PDF
Jan Stanisław Popiel
 
Vol 32, No 2 (1988) Litologia i właściwości ceramiczne zasiarczonych skał ilastych neokomu z Olszewic (niecka tomaszowska) Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Litologia i własności surowcowe baranowskich glin kamionkowych Abstract   PDF
Ryszard Wyrwicki, Krzysztof Szamałek
 
Vol 27, No 3 (1983) Litologia osadów powierzchniowych południowej części Basenu Bornholmskiego Abstract   PDF
Zbigniew Śliwiński, Szymon Uścinowicz
 
Vol 33, No 2 (1989) Litologia osadów siarczanowych miocenu w rejonie staszowskim Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 31, No 4 (1987) Litostratygrafia czerwonego spągowca w Wielkopolsce Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 34, No 3 (1990) Litostratygrafia dewońskiej serii stromatoporoidowo-koralowcowej w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Marek Narkiewicz, Grzegorz Racki, Tomasz Wrzołek
 
Vol 26, No 2 (1982) Litostratygrafia pstrego piaskowca na Pomorzu Zachodnim Abstract   PDF
Anna Szyperko-Teller
 
Vol 24, No 2 (1980) Litostratygrafia pstrego piaskowca w Polsce i projekt jej usystematyzowania Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 59, No 2 (2015) Load velocity influence on changes of soil consolidation and permeability parameters in CL-type tests Abstract   PDF
Paweł Dobak, Tomasz Szczepański, Sebastian Kowalczyk
 
Vol 47, No 1 (2003) Loading velocity in consolidation analysis Abstract   PDF
Paweł Dobak
 
Vol 56, No 2 (2012) Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene Abstract   PDF
Kamil Zágoršek, Slavomír Nehyba, Pavla Tomanová Petrová, Šárka Hladilová, Maria Aleksandra Bittner, Nela Doláková, Juraj Hrabovský, Vladimíra Jašková
 
Vol 40, No 2 (1996) Loess magnetism in the Odonów section (S Poland) Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Anna E. Siennicka-Chmielewska
 
Vol 43, No 1 (1999) Loess-like deposits in Harbutowice, southern Wielickie Foreland Abstract   PDF
Dariusz Grabowski
 
Vol 45, No 1 (2001) Loess-like silts in the Beskid Mały and Beskid Makowski Mountains, Western Outer Carpathians Abstract   PDF
Krzysztof Grzybowski
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Lokalne dodatnie anomalie siły ciężkości w północno-zachodniej Polsce, związane z rynnami plejstoceńskimi Abstract   PDF
Adam Dąbrowski, Józef Edward Mojski
 
Vol 46, No 2 (2002) Lower Cambrian trace fossils from the Holy Cross Mountains, Poland Abstract   PDF
Stanisław ORŁOWSKI, Anna ŻYLIŃSKA
 
Vol 34, No 3 (1990) Lower Cretaceous foraminifera assemblages in Middle Poland Abstract   PDF
Janina Sztein
 
Vol 42, No 4 (1998) Lower Devonian Lingulata from the well Ursynów l (E Poland) Abstract   PDF
Gertruda Biernat, Lech Teller
 
Vol 44, No 4 (2000) Lower Silesia; Tertiary; basalts; chemical composition; serpentinization; iddingsitization; uralitization; carbonatization Abstract   PDF
Salomeja Buceviciute, Vidas Mikulenas Mikulenas
 
Vol 39, No 3 (1995) Lower Turonian radiolarians (Polycystina) from borehole Władysławowo IG 1 (Baltic region) Abstract   PDF
Hanna Górka
 
Vol 29, No 1 (1985) Low-resistivity element ill the Carpathians Abstract   PDF
Jerzy Woźnicki
 
Vol 62, No 3 (2018) Luminescence dating of the Volochysk section – a key Podolian loess site (Ukraine) Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz, Maria Łanczont, Przemysław Mroczek, Andriy Bogucki, Karol Standzikowski, Piotr Moska, Jarosław Kusiak, Andrzej Bluszcz
 
Vol 18, No 1 (1974) Magmowe skały zasadowe środkowej części Pomorza Zachodniego Abstract   PDF
Henryk Penidias, Wacław Ryka
 
Vol 18, No 4 (1974) Magmowe skały żyłowe w rejonie Chocianowa na boku przedsudeckim Abstract   PDF
Jerzy Jerzmiański, Tadeusz Depciuch, Henryk Pendias
 
Vol 58, No 2 (2014) Magnetostratigraphy of the Buntsandstein (Lower Triassic) in the Gorzów Wielkopolski IG 1 borehole, eastern German Basin in Poland: evidence of substantial diachronism of palynostratigraphic macrospore zones Abstract   PDF
Anna Becker, Jerzy Nawrocki
 
Vol 59, No 4 (2015) Magnetostratigraphy of the Campanian/Maastrichtian boundary succession from the Middle Vistula River section, Central Poland Abstract   PDF
Tomasz Plasota, Jerzy Nawrocki, Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 60, No 4 (2016) Magnetostratigraphy of the Oligocene Lower Krosno Beds from the Hulskie section (Outer Carpathians in Poland). Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Tomasz Malata, Olga Rosowiecka
 
Vol 48, No 2 (2004) Main climatic changes in the Quaternary of Poland, Belarus and Ukraine Abstract   PDF
Leszek Lindner, Petro Gozhik, Barbara Marciniak, Leszek Marks, Yadviga Yelovicheva
 
Vol 62, No 4 (2018) Main determinants of the grain size distribution of overbank deposits in Poland – an overview of literature on models of sedimentation Abstract   PDF
Jacek Szmańda
 
Vol 42, No 1 (1998) Main stratigraphical units of the Pleistocene in southeastern Poland and the northwestern Ukraine, and their correlation in Western and mid-eastern Europe Abstract   PDF
Leszek Lindner, Józef Wojtanowicz, Andrey B. Bogutsky
 
Vol 54, No 4 (2010) Major and minor elemental trends of gypsum-ghost limestones of the Osiek-Baranów Sandomierski native sulphur deposit (northern Carpathian Foredeep, Poland): implications for limestones genesis Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 39, No 4 (1995) Making use of the low velocity zone (LVZ) in hydrogeology and engineering geology Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 34, No 2 (1990) Makro- i mikrofauna oraz petrografia famenu z otworu wiertniczego Kowala 1 Abstract   PDF
Halina Żakowa, Krzysztof Radlicz
 
Vol 32, No 2 (1988) Makrofauna z osadów kredowych otworu wiertniczego Węgliniec IG 1 Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 56, No 1 (2012) Malacofauna of the Holsteinian lake deposits at Hrud II (Eastern Poland) and its palaeoecological significance Abstract   PDF
Marcin Szymanek
 
Vol 57, No 3 (2013) Malacological characteristic of the Weichselian Upper Pleniglacial (MIS-2) loess profile in Tłumaczów (SW Poland) Abstract   PDF
Witold Paweł Alexandrowicz, Dariusz Ciszek, Magdalena Gołas-Siarzewska
 
Vol 1, No 2 (1957) Malm i kreda dolna w okolicach Kcyni Abstract   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 6, No 1 (1962) Malm okolic Poznania Abstract   PDF
Zofia Dąbrowska, Wanda Bielecka
 
Vol 4, No 2 (1960) Malm w wierceniu Piekary Abstract   PDF
Zofia Dąbrowska
 
Vol 38, No 3 (1994) Management of the native sulphur deposits in the Carpathian Foredeep during the period 1953-1993 Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Anna Dziedzic, Antoni Pizon
 
Vol 37, No 2 (1993) Manifestations of hydrotectonics in Zn-Pb mineralization at Trzebionka mine (Silesian-Cracow zinc-lead ore district, Poland) Abstract   PDF
Wojciech Jaroszewski
 
Vol 33, No 1 (1989) Mapa geologiczna dna Bałtyku w skali 1:200 000 Abstract   PDF
Józef Edward Mojski, Szymon Uścinowicz, Joanna Żachowicz
 
Vol 33, No 1 (1989) Mapa geologiczna Polski w skali 1:200 000 Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 21, No 3 (1977) Mapa hydrochemiczna Niżu Środkowoeuropejskiego na obszarze NRD i Polski Abstract   PDF
Cyryl Kolago, Leszek Bojarski
 
Vol 33, No 1 (1989) Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 Abstract   PDF
Jan Malinowski, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 9, No 3 (1965) Mapa mineralogeniczna Polski Abstract   PDF
Roman Osika
 
Vol 35, No 3 (1991) Mapa rozkładu gęstości skał występujących nad poziomem morza w Polsce Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Jerzy Twarogowski
 
Vol 9, No 1 (1965) Mapa średnich gęstości warstwowych utworów występujących w Polsce nad poziomem morza Abstract   PDF
Adam Dąbrowski, Zofia Kaczkowska
 
Vol 32, No 1 (1988) Mapy paleomiąższości i facji oraz mapy paleotektoniczne epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce Abstract   PDF
Sylwester Marek
 
Vol 32, No 1 (1988) Mapy paleotektoniczne czerwonego spągowca w Polsce Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 63, No 4 (2019) Marble from Neolithic quarries at the Bílý Kámen Hill near Sázava (Central Bohemia, Czech Republic) and its petrographic-geochemical characterization Abstract   PDF
Antonín Přichystal, Pavel Burgert, Petr Gadas
 
Vol 5, No 3 (1961) Margle globigerynowe z rejonu fałdu Podzamcza Abstract   PDF
Jan Jasionowicz
 
Vol 54, No 2 (2010) Marine ecogeology in semi-closed basin: case study on a threat of geogenic pollution of the southern Baltic Sea (Polish Exclusive Economic Zone) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski, Ryszard Wagner, Zdzislaw Modliski, Jędrzej Pokorski, Jakub Sokołowski, Andrzej Sokołowski
 
Vol 62, No 1 (2018) Marine palynology and environmental interpretation of the Lower Cretaceous (Barremian?–Aptian) rock units in the Koppeh-Dagh Basin, NE Iran Abstract   PDF
Mohammad Sharifi, Ebrahim Ghasemi-Nejad, Mehdi Sarfi, Mohsen Yazdi-Moghadam, Mostafa Tarjani-Salehani, Maryam Akhtari
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Materiały okruchowe w kredzie środkowej z osłony mezozoicznej Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Maria Harapińska-Depciuch
 
Vol 43, No 1 (1999) Maximum limit of the Vistulian Glaciation in the vicinity of Nidzica, southwestern Mazury Lakeland Abstract   PDF
Wojciech Morawski
 
Vol 39, No 1 (1995) Mazovian (Holsteinian) lake sediments at Woskrzenice near Biała Podlaska Abstract   PDF
Krzysztof Bińka, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 40, No 2 (1996) Mazovian Interglacial at Cząstkowo near Stężyca - the first site in Pomerania Abstract   PDF
Aurelia Makowska, Bożena Noryśkiewicz, Leszek Jurys
 
Vol 20, No 1 (1976) Mało znane miejsca występowania kości mamuta i nosorożca w Polsce środkowej i wschodniej Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 36, No 2 (1992) Małżoraczki środkowego miocenu (badenu) z otworu Broniszowice (SW Polska) Abstract   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka
 
Vol 11, No 1 (1967) Małżoraczki z górnego syluru Polski Abstract   PDF
Emilia Witwicka
 
Vol 59, No 2 (2015) Measurement of soil shear wave velocity using in situ and laboratory seismic methods – some methodological aspects Abstract   PDF
Tomasz Godlewski, Tomasz Szczepański
 
Vol 44, No 2 (2000) Measurements and interpretation of well logs in the Jeziórko sulphur deposit, Tarnobrzeg, Poland Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Maria Bała
 
Vol 22, No 4 (1978) Medullopteris dżosiufucus sp. n. i jego zasięg stratygraficzny Abstract   PDF
Anna Kotasowa
 
Vol 59, No 1 (2015) Mélanges and broken formations at the boundary zone of the Magura and Silesian nappes (Gorlice area, Polish Outer Carpathians) - a result of sedimentary and tectonic processes Abstract   PDF
Krzysztof Starzec, Ewa Malata, Aneta Wronka, Luiza Malina
 
Vol 14, No 3 (1970) Melanteryt w rdzeniach wiertniczych z okolic Strzegomia Abstract   PDF
Józef Kornas, Stefan Kural
 
Vol 56, No 4 (2012) Mesozoic and Cenozoic of the Polish Carpathians – and beyond Details   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 48, No 3 (2004) Mesozoic remagnetization of Upper Devonian carbonates from the Česis and Skaistgirys quarries (Baltic states) Abstract   PDF
Valentas Katinas, Jerzy Nawrocki
 
Vol 47, No 3 (2003) Mesozoic thickness pattern in the Mid-Polish Trough Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 16, No 4 (1972) Metale ciężkie w glebach Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 38, No 4 (1994) Metallogenic evolution of organogenic metamorphics in NW Bulgaria: genetic types of gold and gold-polymetallic mineralizations Abstract   PDF
N. N. Obretenov, Nikola Vardev
 
Vol 11, No 3 (1967) Metamorficzne podłoże dewonu w Gościnie k. Kołobrzegu Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 17, No 4 (1973) Metamorficzne skały kaledońskiego podłoża w okolicy Zawiercia Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Metamorfik wschodniej części bloku przedsudeckiego w okolicy Niedźwiedzia koło Ziębic Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman, Jerzy Jerzmański
 
Vol 42, No 1 (1998) Metamorphic rocks in the basement of the Carpathians between Bielsko-Biała and Cracow Abstract   PDF
Władysław Moryc, Wiesław Heflik
 
Vol 19, No 3 (1975) Metanowość złóż węgla kamiennego w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract
Andrzej Różkowski, Marek Sosnowski
 
Vol 38, No 3 (1994) Metasomatism of Badenian sulphates of the Carpathian Foredeep and its palaeogeographic conditions Abstract   PDF
Bolesław Kubica
 
Vol 63, No 2 (2019) Methodology and potential of image analysis and unconventional use of GIS tools in determining grain size distribution and fractal dimension: a case study of fault rocks in the Western Tatra Mts. (Western Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Maciej Kania
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Metoda interpretacyjna danych paleomagnetycznych i zastosowanie jej do podziału i korelacji stratygraficznej osadów plejstocenu Abstract   PDF
Maciej Tkacz
 
Vol 8, No 1 (1964) Metoda jednopunktowego wyznaczania granicy płynności Abstract   PDF
Ryszard Szmoniewski, Stanisława Szmoniewska
 
Vol 16, No 3 (1972) Metoda pulsacyjna określania własności hydrogeologicznych ciśnieniowych horyzontów wód podziemnych Abstract   PDF
Bohdan Nielubowicz, Kazimierz Urbańczyk, Andrzej Kunstman
 
Vol 6, No 2 (1962) Metoda sporządzania Przeglądowej Mapy Hydrogeologicznej Polski Abstract   PDF
Cyryl Kolago
 
Vol 35, No 2 (1991) Metodyczne zasady interpretacji wahań zwierciadła wód podziemnych niecki lubelsko-radomskiej Abstract   PDF
Jan Malinowski, Elżbieta Przytuła
 
Vol 16, No 4 (1972) Metodyka badań mezoskopowych zjawisk tektonicznych w wyrobiskach górniczych Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 19, No 1 (1975) Metodyka i wyniki kompleksowych badań geofizycznych i geologicznych podłoża krystalicznego wschodniej części bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Andrzej Grocholski, Robert Kucharski
 
Vol 14, No 1 (1970) Metodyka interpretacji regionalnych zdjęć geofizycznych przy pomocy elektronicznych maszyn cyfrowych Abstract   PDF
Oksana Litwinienko
 
Vol 16, No 1 (1972) Mezoskopowe parakinematyczne struktury w łupkach łyszczykowych okolic Czerniawy Zdroju Abstract   PDF
Józef Koszela
 
Vol 25, No 4 (1981) Miąższość i zasięg osadów albu w obszarze lubelskim Abstract   PDF
Włodzimierz Pietruszka, Jan Wilgat
 
Vol 19, No 4 (1975) Miąższościowo-procentowa metoda litokorelacji Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 58, No 1 (2014) Microfabric diversity and grain shape analysis of fault rocks from the selected areas of the Western Tatra Mountains Abstract   PDF
Maciej Kania
 
Vol 60, No 4 (2016) Microfacies, foraminifers and carbon and oxygen isotopes in a basinal section of the Zechstein Limestone (Wuchiapingian): Bonikowo 2 borehole, western Poland Abstract   PDF
Danuta Peryt, Tadeusz Marek Peryt, Stanisław Hałas, Paweł Raczyński
 
Vol 27, No 1 (1983) Microfacies types of coal seams in Upper Silesian Coal Basin Abstract   PDF
Krystyna Kruszewska
 
Vol 43, No 4 (1999) Microfossils from the high-grade metamorphic rocks in the Gory Sowie Mts. (Sudetes area) and their stratigraphical importance Abstract   PDF
Tadeusz Gunia
 
Vol 63, No 4 (2019) Microhardness analysis of halite from different salt-bearing formations Abstract   PDF
Tomasz Tadeusz Toboła, Katarzyna Cyran, Marek Rembiś
 
Vol 46, No 2 (2002) Microorganisms in selected sulphuric springs of the Polish Carpathians Abstract   PDF
Lucyna RAJCHEL, Jacek RAJCHEL, Konrad WOŁOWSKI
 
Vol 42, No 1 (1998) Microscopic identification and classification of organic matter of the Upper Carboniferous Anthracosia Shales, Intra-Sudetic Depression, southwestern Poland Abstract   PDF
Grzegorz J. Nowak
 
Vol 59, No 4 (2015) Microstructures of shear zones from selected domains of the Western Tatra Mountains Abstract   PDF
Maciej Kania
 
Vol 49, No 3 (2005) Mid-Cretaceous spicule-rich turbidites in the Silesian Nappe of the Polish Outer Carpathians: radiolarian and foraminiferal biostratigraphy Abstract   PDF
Marta Bąk, Krzysztof Bąk, Agnieszka Ciurej
 
Vol 38, No 4 (1994) Middle Eocene calcareous nannofossils from the Roztocze region (SE Poland) - their biostratigraphic and palaeogeographic significance Abstract   PDF
Elżbieta Gaździcka
 
Vol 38, No 4 (1994) Middle Eocene in the Sołokija Graben on Roztocze Upland Abstract   PDF
Jan Buraczyński, Zdzisław Krzowski
 
Vol 56, No 2 (2012) Middle Miocene zeolite-bearing turbidites, Abrămuţ Basin (Pannonian Basin), NW Romania Abstract   PDF
Ana-Voica Bojar, Victor Barbu, Hans-Peter Bojar
 
Vol 46, No 4 (2002) Middle Ordovician bryozoa from the Podlasie-Brest Depression (Belarussian part): suborders Ceramoporina, Esthonioporina, Amplexoporina, Halloporina Abstract   PDF
Victor Pushkin
 
Vol 57, No 3 (2013) Middle Turonian trace fossils from the Bystrzyca and Długopole sandstones in the Nysa Kłodzka Graben (Sudetes, SW Poland) Abstract   PDF
Alina Chrząstek
 
Vol 30, No 2 (1986) Mięczaki plejstoceńskie z Horodła nad Bugiem Abstract   PDF
Leopold Dolecki, Sylwester Skompski
 
Vol 27, No 1 (1983) Mięczaki z interglacjału eemskiego w Żmigrodzie nad Baryczą Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 12, No 2 (1968) Miedziankit z Miedzianki koło Chęcin Abstract   PDF
Eugenia Gajda
 
Vol 10, No 4 (1966) Mieszane zespoły hieroglifowe ze śladami rozmywania wcześniejszymi od śladów przedmiotów Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 49, No 3 (2005) Migration of palaeofluids in the contact zone between the Dukla and Silesian units, Western Carpathians — evidence from fluid inclusions and stable isotopes in quartz and calcite Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Ihor Dudok
 
Vol 28, No 2 (1984) Mikrofacje osadów węglanowych arenitu w północno-wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 14, No 3 (1970) Mikrofauna cechsztyńska obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Stanisława Woszczyńska
 
Vol 5, No 3 (1961) Mikrofauna cechsztyńska z otworu Mielnik Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska-Bieńkowa
 
Vol 13, No 1 (1969) Mikrofauna dolnokredowa na wale kujawskim w świetle nowych badań Abstract   PDF
Janina Sztejn
 
Vol 4, No 2 (1960) Mikrofauna górnojurajska w otworze wiertniczym Piekary Abstract   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 10, No 2 (1966) Mikrofauna malmu południowej części syneklizy perybałtyckiej Abstract   PDF
Wanda Bielecka, Olga Styk
 
Vol 5, No 3 (1961) Mikrofauna margli globigerynowych z rejonu fałdu Podzamcza Abstract   PDF
Jadwiga Blaicher
 
Vol 2, No 1 (1958) Mikrofauna mioceńska przedgórza karpackiego Abstract   PDF
Ewa Łuczkowska
 
Vol 17, No 1 (1973) Mikrofauna osadów dolnego dewonu z otworu wiertniczego Krowie Bagno IG I Abstract   PDF
Maria Nehring
 
Vol 5, No 4 (1961) Mikrofauna osadów górnojurajskich w rejonie Wojszyc Abstract   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 2, No 2 (1958) Mikrofauna serii magurskiej okolic Grybowa Abstract   PDF
Jadwiga Blaicher
 
Vol 12, No 2 (1968) Mikrofauna w osadach morskich dolnej kredy niecki brzeżnej Abstract   PDF
Janina Sztejn
 
Vol 4, No 2 (1960) Mikrofauna z warstw krośnieńskich w Leszczawie Górnej na południe od Przemyśla Abstract   PDF
Stefan Gucik, Janina Morgiel
 
Vol 7, No 2 (1963) Mikrofauna z warstw krośnieńskich z Liskowatego koło Ustrzyk Dolnych Abstract   PDF
Janina Morgiel, Wacław Sikora
 
Vol 10, No 2 (1966) Mikroflora w utworach eokambru i dolnego kambru wschodniej Polski Abstract   PDF
Ludmiła Jagielska
 
Vol 13, No 3 (1969) Mikroflora z utworów poziomu Goniatites granosus w synklinie gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz, Halina Żakowa
 
Vol 4, No 4 (1960) Mikropaleontologiczna charakterystyka liasu dolnego doggeru Polski Abstract   PDF
Janusz Kopik
 
Vol 15, No 2 (1971) Mikroskamieniałości z osadów dewonu z otworu wiertniczego Jamno IG 1 Abstract   PDF
Maria Nehring
 
Vol 6, No 3 (1962) Mikrospory starszego paleozoiku z otworu Uszkowce 1 Abstract   PDF
Ludmiła Jagielska
 
Vol 25, No 4 (1981) Mikrostruktury stromatolitów i onkoidów z wapienia cechsztyńskiego Polski północno-zachodniej Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Ryszard Wagner
 
Vol 57, No 3 (2013) Mineral chemistry and thermobarometry of plutonic, metamorphic and anatectic rocks from the Tueyserkan area (Hamedan, Iran) Abstract   PDF
Ali A. Sepahi, Kazem Borzoei, Seddigheh Salami
 
Vol 39, No 1 (1995) Mineral resources of the Suwałki region Abstract   PDF
Janina Wiszniewska
 
Vol 18, No 2 (1974) Mineralizacia galenowo-sfalerytowa piaskowców dolnego triasu z rejonu Koziegłów Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Marian Stępniewski, Longin Wielgomas
 
Vol 15, No 2 (1971) Mineralizacja fluorytowa na wschodnich zboczach Śnieżnika Kłodzkiego Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 28, No 1 (1984) Mineralizacja kruszcowa w kamieniołomie marmuru dolomitycznego w Rędzinach (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz
 
Vol 14, No 4 (1970) Mineralizacja kruszcowa w okolicach Czernej k. Krzeszowic Abstract   PDF
Marek Zakrzewski
 
Vol 29, No 2 (1985) Mineralizacja kruszcowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa - Rędzin Abstract   PDF
Krystyna Wołkowicz, Stanisław Wołkowicz
 
Vol 3, No 4 (1959) Mineralizacja miedzią w Monastercu koło leska (Karpaty Środkowe) Abstract   PDF
Maria Kita, Bazyli Ostrowicki
 
Vol 12, No 1 (1968) Mineralizacja osadów doggeru na przykładzie otworu Głogowiec Abstract   PDF
Anna Teofilak Maliszewska
 
Vol 23, No 3 (1979) Mineralizacja polimetaliczna spągowych osadów cechsztynu w rejonie Węglińca - Żar Abstract   PDF
Sławomir Oszczepalski
 
Vol 27, No 2 (1983) Mineralizacja syenitów ełckich w strefach przeobrażeń metasomatyczno-hydrotermalnych (NE Polska) Abstract   PDF
Elżbieta Bareja, Stanisław Kubicki
 
Vol 3, No 2 (1959) Mineralizacja wapieni triasowych w Zawadzie (Górny Śląsk) i jej związek z utworami liasu Abstract   PDF
Adam Calikowski
 
Recently accepted papers Mineralogical and geochemical characteristics of the Cu-Ag mineralization from the Kyaukse Sabe Taung deposit, western margin of the Shan Plateau, Myanmar Abstract   PDF
Aung Myo Thu, Adam Piestrzynski, Krzysztof Foltyn
 
Vol 63, No 4 (2019) Mineralogical and geochemical studies of secondary mineral assemblages related to deterioration of building materials Abstract   PDF
Mariola Marszałek, Krzysztof Dudek, Adam Gaweł, Jerzy Czerny
 
Vol 55, No 1 (2011) Mineralogical and oxygen isotope composition of inorganic dust-fall in Wrocław (SW Poland) urban area – test of a new monitoring tool Abstract   PDF
Maciej GÓRKA, Mariusz-Orion JĘDRYSEK, Dominika LEWICKA-SZCZEBAK, Janusz KRAJNIAK
 
Vol 62, No 2 (2018) Mineralogical, geochemical and stable isotope studies of kaolin deposit in north-west Gonabad district (eastern Iran) Abstract   PDF
Sedigheh Zirjanizadeh, Fernando Rocha, Somayeh Samiee
 
1001 - 1250 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>