Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 3 (1970) Geofizyczne zależności określone dla parametrów skał izolujących w synklinorium mogilneńskim Abstract   PDF
Janusz Frydecki
 
Vol 50, No 4 (2006) Geoindicators of changing landscapes -- an example of karst development in North Lithuania Abstract   PDF
Jonas Satkunas, Julius Taminskas, Kazimieras Dilys
 
Vol 10, No 1 (1966) Geologia rejonu Przemyśla w świetle głębokich wierceń Abstract   PDF
Eugeniusz Głowacki, Henryk Jurkiewicz, Piotr Karnkowski
 
Vol 11, No 4 (1967) Geologia węgla w ZSRR w okresie pięćdziesięciu lat Władzy Radzieckiej Abstract   PDF
N. W. Łogwinienko
 
Vol 8, No 1 (1964) Geologia wgłębna wschodniej Polski na przekroju Fasty-Tyszowce Abstract   PDF
Borys Areń
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Geologia Żuław Wiślanych a zdjęcia satelitarne Abstract   PDF
Barbara Daniel-Danielska, Stanisław Kibitlewski, Andrzej Sadurski
 
Vol 57, No 4 (2013) Geologic History of Florida: Major Events That Formed the Sunshine State Albert C. Hine Details   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 39, No 1 (1995) Geologic setting and ore mineralization characteristics of the Myszków area (poland) Abstract   PDF
Kazimierz Piekarski
 
Vol 43, No 1 (1999) Geologic setting and palynologic examination of the Vistulian sediments at Koźmin near Turek, central Poland Abstract   PDF
Jacek Forysiak, Grażyna Miotk-Szpiganowicz, Joanna Petera
 
Vol 40, No 2 (1996) Geological and palaeobotanical setting of interglacial sediments at the Kaliłów site in southern Podlasie Abstract   PDF
Krzysztof Binka, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 58, No 3 (2014) Geological cartography in Poland in the 19th century Abstract   PDF
Stanisław Wołkowicz, Krystyna Wołkowicz
 
Vol 46, No 4 (2002) Geological development of the Nemunas River Delta and adjacent areas, West Lithuania Abstract   PDF
Albertas Bitinas, Aldona Damusytė, Miglė Stanšikaitė, Paulius Aleksa
 
Vol 29, No 1 (1985) Geological interpretation of selected remote sensing images of the Podhale Basin and neighbouring areas Abstract   PDF
Stanisław Kibitlewski
 
Vol 54, No 2 (2010) Geological section through the lower Paleozoic strata of the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 48, No 2 (2004) Geological setting of the Milejowice-Janowice diabase intrusion: insights into post-Caledonian magmatism in the Holy Cross Mts., Poland Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 37, No 2 (1993) Geological setting of the Silesian-Cracow Zn-Pb deposits Abstract   PDF
Ewa Górecka
 
Vol 58, No 4 (2014) Geological structure and evolution of the Pieniny Klippen Belt to the east of the Dunajec River – a new approach (Western Outer Carpathians, Poland) Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Marta Oszczypko-Clowes
 
Vol 41, No 3 (1997) Geological structure of the Trzebnica Hills in the light of new investigation Abstract   PDF
Jarosław Winnicki
 
Vol 40, No 4 (1996) Geological structure of the western part of the Polish Carpathians Abstract   PDF
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 29, No 1 (1985) Geological waters conditions and exploitation III problems Podhale of thermal regIOn Abstract   PDF
Wojciech Biedrzycki, Michał Malaga, Danuta Poprawa, Julian Sokołowski
 
Vol 41, No 3 (1997) Geologic-floristic setting of the Mazovian Interglacial sites in Wilczyn and Lipnica in southern Podlasie (eastern Poland) and their palaeogeographic connections Abstract   PDF
Krzysztof Bińka, Leszek Lindner, Jerzy Nitychoruk
 
Vol 26, No 1 (1982) Geologiczna interpretacja zdjęć satelitarnych i radarowych wschodniej części Karpat Abstract   PDF
Stanisław Doktór, Marek Graniczny
 
Vol 3, No 4 (1959) Geologiczne warunki występowania konkrecji fosforytowych w pstrych marglach węglowieckich (górna kreda) Karpat Środkowych Abstract   PDF
Jan Jasionowicz, Leszek Koszarski, Franciszka Szymakowska
 
Vol 4, No 3 (1960) Geologiczne warunki występowania łupków ogniotrwałych w pokładzie ,,209" w kopalni "Ziemowit” w Lędzinach Abstract   PDF
Ryszard Podio, Cazary Wieja
 
Vol 2, No 3 (1958) Geologiczne zasoby węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na tle mapy węglonośności Abstract   PDF
Janusz Kuchciński
 
Vol 28, No 2 (1984) Geologiczno-inżynierskie możliwości zakładania zbiorników na paliwa płynne w południowo-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 14, No 2 (1970) Geologiczno-inżynierskie własności utworów z osadników kopalń węgla kamiennego Abstract   PDF
Krystyna Kolasa
 
Vol 18, No 4 (1974) Geologiczno-surowcowe problemy kruszywa naturalnego w Polsce Abstract   PDF
Zdzisław Siliwończuk
 
Vol 46, No 1 (2002) Geology and palynology of Vistulian Glaciation deposits in closed basins near Jutrosin (southern Wielkopolska), Poland Abstract   PDF
Teresa Kuszell, Jarosław Winnicki
 
Vol 54, No 4 (2010) Geology and resources of salt deposits in Poland: the state of the art Abstract   PDF
Grzegorz Czapowski, Krzysztof Bukowski
 
Vol 54, No 2 (2010) Geology, ecology and petroleum of the lower Paleozoic strata in the Polish part of the Baltic region Details   PDF
Maciej J. Kotarba
 
Vol 58, No 3 (2014) Geology of evaporite-bearing formations - a tribute to Aleksander Garlicki Details   PDF
Krzysztof Bukowski, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 59, No 1 (2015) Geology of the volcano-sedimentary complex of the Kamyanyi Potik Unit on Chyvchyn Mount (Ukrainian Carpathians): preliminary results. Abstract   PDF
Oleh Hnylko, Michał Krobicki, Anna Feldman-Olszewska, Jolanta Iwańczuk
 
Vol 47, No 1 (2003) Geomatics in hydrogeology Abstract   PDF
Janusz Michalak
 
Vol 23, No 4 (1979) Geomechaniczne własności łupków łyszczykowych Pasma Kamienieckiego z rejonu Krobicy Abstract   PDF
Stanisław Frelkiewicz, Piotr Kijewski, Jan Lis
 
Vol 43, No 3 (1999) Geometric reconstruction of thrusts in the Sierra de los Organos Massif (western Cuba) Abstract   PDF
Krystyna Piotrowska, Jerzy Piotrowski
 
Vol 57, No 4 (2013) Geomicrobiology of Acid Mine Drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland) Abstract   PDF
Andrzej Borkowski
 
Vol 41, No 2 (1997) Geomorphologic and geologic setting of Quaternary deposits in the vicinity of Janów Podlaski (Eastern Poland) Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 55, No 3 (2011) Geomorphology, sedimentology and origin of the glacigenic Złota Góra hills near Konin (Central Poland) Abstract   PDF
Marek Widera
 
Vol 43, No 3 (1999) Geophysical features of the Slovak Western Carpathians: a review Abstract   PDF
Mirosław Bielik
 
Vol 46, No 3 (2002) Geotectonic significance of Carboniferous deposits NW of the Holy Cross Mts. (central Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 47, No 4 (2003) GIS based map of glaciotectonic phenomena in Denmark Abstract   PDF
Peter Roll Jakobsen
 
Vol 52, No 1 (2008) Givetian and early Frasnian conodonts from the Compte section (Middle-Upper Devonian, Spanish Central Pyrenees) Abstract   PDF
Jau-Chyn Liao, José I. Valenzuela-Ríos
 
Vol 42, No 3 (1998) Glacial and neotectonic constraints on the Quaternary evolution of the Fore-Sudetic reach of the Nysa Kłodzka River Abstract   PDF
Bogusław Przybylski
 
Vol 44, No 1 (2000) Glacial and periglacial data integration in a GIS: methodology used in the Serra da Estrela, Portugal Abstract   PDF
Goncalo Vieira
 
Vol 53, No 3 (2009) Glacial morphogenesis of uplands of the Warta Glaciation in Poland as a control on heavy metal distribution in deposits Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 44, No 1 (2000) Glacintectonics of Belarus Abstract   PDF
Alexander K. Karabanov
 
Vol 43, No 2 (1999) Glacioisostasy in northern Belarus: evidence and events Abstract   PDF
Irina E. Pavlovskaya
 
Vol 48, No 1 (2004) Glaciotectonic deformation patterns in Estonia Abstract   PDF
Maris Rattas, Volli Kalm
 
Vol 44, No 1 (2000) Glaciotectonic features in Lithuania Abstract   PDF
Paulius Aleksa, Albertas Bitinas
 
Vol 11, No 1 (1967) Glacitektonika wgłębnaWzgórz Dalkowskich Abstract   PDF
Józef Wroński
 
Vol 1, No 1 (1957) Glaukofanowa facja metamorficzna we wschodnim obrzeżeniu masywu jeleniogórskiego Abstract   PDF
Olech Juskowiak
 
Vol 31, No 1 (1987) Gleby kopalne jako jednostki klasyfikacji stratygraficznej czwartorzędu Abstract   PDF
Krystyna Konecka-Betley
 
Vol 5, No 1 (1961) Gliny pseudozwałowe w profilu czwartorzędu niektórych miejscowści Polski środkowej Abstract   PDF
Edmund Rudkowski
 
Vol 57, No 4 (2013) Globorotaliid intervals of the sub-evaporite Badenian (Middle Miocene) in the Upper Silesia Basin (Central Paratethys, Poland) Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 49, No 4 (2005) Gneiss protolith ages and tectonic boundaries in the NE part of the Bohemian Massif (Fore-Sudetic Block, SW Poland) Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza, Krystyna Klimas, Mark Fanning, Stanisław Madej
 
Vol 40, No 3 (1996) Gold mineralization within contact-metamorphic and shear zones in the "Złoty Jar" quarry the Złoty Stok As-Au deposit area (Sudetes) Abstract   PDF
Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 36, No 3 (1992) Goniatites from the Upper Visean (Kielce Syncline, the Holy Cross Mts, Poland) Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 28, No 1 (1984) Górnojurajskie ooidy o niewspółśrodkowych powłokach Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 10, No 2 (1966) Górnojurajskie osady bagienne w otworze wiertniczym Jarczów (Tomaszów Lubelski IG I) Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 12, No 3 (1968) Górnokredowe osady w Sudetach wpływ tektoniki na ich sedymentację Abstract   PDF
Stanisław Radwański
 
Vol 9, No 2 (1965) Górny malm na obszarze Kujaw Abstract   PDF
Jadwiga Dembowska
 
Vol 13, No 3 (1969) Górny portland (wołg) i berias (riazań) na Niżu Polskim Abstract   PDF
Sylwester Marek, Wanda Bielecka, Janina Sztejn
 
Vol 2, No 3 (1958) Górny wizen dolnokarbońskiej niecki•śródsudeckiej Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 9, No 1 (1965) Górny wizen (warstwy gułaczowskie) w synklinie piotrowskiej Abstract   PDF
Halina Żakowa, Jadwiga Pawłowska
 
Vol 4, No 2 (1960) Górny wizen z Konradowa koło Wałbrzycha Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 9, No 3 (1965) Granica jury środkowej i górnej na obszarze północnej Lubelszczyzny i Podlasia Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 3, No 3 (1959) Granica między cechsztynem a pstrym piaskowcem na obszarze monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Kłapciński
 
Vol 13, No 1 (1969) Granica między retykiem i liasem w Polsce pozakarpackiej na podstawie badań florystycznych Abstract   PDF
Teresa Marcinkieiwcz
 
Vol 2, No 3 (1958) Granica namuru i westfalu w karbonie produktywnym obszaru ostrawsko-karwińskiego Abstract   PDF
Soňa Dybová
 
Vol 18, No 4 (1974) Granice odbijające w świetle wyników pionowych profilowań sejsmicznych w północnej i środkowej części rowu lubelskiego Abstract   PDF
Andrzej Pepel
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Granice sejsmiczne w świetle wyników prac metodyczno-doświadczalnych uzyskanych w rejonie Bydgoszczy Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 14, No 2 (1970) Granitoidy w poddewońskim podłożu obszaru Bielsko – Andrychów Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Konrad Konior
 
Vol 52, No 1 (2008) Groundwater ages and altitudes of recharge areas in the Polish Tatra Mts. as determined from 3 H, d18 O and d2 H data Abstract   PDF
Andrzej Zuber, Jerzy J. Małecki, Marek Duliński
 
Vol 47, No 4 (2003) Groundwater conditions along the seawater/freshwater interface on a volcanic island and a depositional area in Japan Abstract   PDF
Atsunao Marui
 
Vol 58, No 4 (2014) Groundwater dependent ecosystems and man: conflicting groundwater uses Abstract   PDF
Przemysław Wachniew, Stanisław Witczak, Adam Postawa, Jarosław Kania, Anna Żurek, Kazimierz Różański, Marek Dulliński
 
Vol 45, No 1 (2001) Groundwater flow and nitrate migration in a Dutch-Belgian chalk catchment; observed and future concentrations Abstract   PDF
Maciej Kłonowski, Henny A. J. van Lanen, Roel Dijksma
 
Vol 47, No 3 (2003) Groundwater flow conditions in the coastal bedrock area of the Gulf of Finland Abstract   PDF
Esko Mälkki
 
Vol 63, No 1 (2019) Groundwater potentiality assessment in an arid zone using a statistical approach and multi-criteria evaluation, southwestern Tunisia Abstract   PDF
Mohamed Haythem Msaddek, Dhekra Souissi, Yahya Moumni, Ismail Chenini, Nacira Bouaziz, Mahmoud Dlala
 
Vol 61, No 1 (2017) Groundwater vulnerability based on four different assessment methods and their quantitative comparison in a typical North European Lowland river catchment (the Pliszka River catchment, western Poland) Abstract   PDF
Piotr Hermanowski, Tomasz Ignaszak
 
Vol 51, No 4 (2007) Growth in early species of the conodont Ancyrodella and implications for correlation of the Middle-Upper Devonian boundary Abstract   PDF
C. Giles Miller
 
Vol 61, No 3 (2017) Guettardiscyphia zitti sp. n. - a remarkable hexactinellid sponge from the Lower Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin Abstract   PDF
Radek Vodrážka
 
Vol 58, No 3 (2014) Gypsum domes and diapirs: common features in the Zechstein (Upper Permian) of Germany Abstract   PDF
Josef Paul
 
Vol 38, No 3 (1994) Gypsum-ghost limestones and selenitic gypsum relation of the Osiek-Baranów Sandomierski sulphur deposit Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 38, No 3 (1994) Gypsum-ghost limestones facies of the Polish sulphur deposits: an analog of selenitic gypsum facies? Abstract   PDF
Andrzej Gąsiewicz
 
Vol 10, No 3 (1966) Głębokie sondowania sejsmiczne i ich rola w kompleksie metod geofizycznych w badaniach budowy skorupy Ziemi Abstract   PDF
Jan Skorupa
 
Vol 8, No 3 (1964) Główna sudecka dyslokacja diagonalna i jej znaczenie dla stanowiska synklinoriów waryscjsko-laramijskich Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 18, No 4 (1974) Główne dyslokacje sudeckie i ich znaczenie w metalogenezie regionu dolnośląskiego Abstract   PDF
Jerzy Jerzmiański
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Główne etapy ewolucji geologicznej zachodniej Tetydy - zarys problematyki Abstract   PDF
Józef Wieczorek
 
Vol 12, No 2 (1968) Główne i poboczne składniki chemiczne w amerykańskich, francuskich i niemieckich wzorcowych próbach skał Abstract   PDF
Henryk Pendias
 
Vol 20, No 1 (1976) Główne kierunki badań hydrogeologicznych Instytutu Geologicznego dla ustalenia zasobów wód podziemnych w latach 1976–1985 Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 3, No 3 (1959) Główne problemy trzeciorzędu okolic Zaklikowa Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 37, No 1 (1993) Główne uskoki poprzeczne i ich znaczenie dla tektoniki antyklinorium klimontowskiego (Góry Swiętokrzyskie) Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Stanisław Orłowski
 
Vol 60, No 1 (2016) Habitat and hydrocarbon potential of the Kimmeridgian strata in the central part of the Polish Lowlands Abstract   PDF
Dariusz Więcław
 
Vol 54, No 2 (2010) Habitat and hydrocarbon potential of the lower Paleozoic source rocks in the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Dariusz Więcław, Maciej J. Kotarba, Paweł Kosakowski, Adam Kowalski, Izabella Grotek
 
Vol 56, No 1 (2012) Habitat and hydrocarbon potential of the Mesozoic strata in the Kraków–Rzeszów area (SE Poland) Abstract   PDF
Paweł Kosakowski, Dariusz Więcław, Maciej Jerzy Kotarba, Adam Kowalski
 
Vol 41, No 3 (1997) Heavy metals in recent alluvium of the Odra River Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Tomasz Gliwicz
 
Vol 40, No 3 (1996) Heavy metals in the Bystrzyca river flood plain Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska
 
Vol 57, No 3 (2013) Heavy minerals as detritus provenance indicators for the Jurassic pre-Callovian palaeokarst infill from the Czatkowice Quarry (Kraków–Wieluń Upland, Poland) Abstract   PDF
Dorota Salata
 
Vol 56, No 4 (2012) Heavy minerals from Oligocene sandstones of the Menilite Formation of the Skole Nappe, SE Poland: a tool for provenance specification Abstract   PDF
Dorota Salata, Alfred Uchman
 
Vol 60, No 3 (2016) Heavy minerals from sedimentary rocks of the Malcov Formation and their palaeogeographic implications for evolution of the Magura Basin (Western Carpathians, Slovakia) during the Late Eocene–Late Oligocene Abstract   PDF
Katarína Bónová, Ján Bóna, Martin Kováčik, Dušan Laurinc
 
Vol 51, No 2 (2007) Heavy minerals in the key Late Pleistocene loess-palaeosol section at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Roman Racinowski
 
Vol 58, No 3 (2014) Heterogeneity of folding in Zechstein (Upper Permian) salt formations in the Kłodawa Salt Structure, central Poland Abstract   PDF
Stanisław Burliga
 
Vol 60, No 2 (2016) Hettangian tetrapod burrows from the continental Steierdorf Formation at Anina, western Romania Abstract   PDF
Zoltan Csiki-Sava, Artur Kedzior, Grzegorz Pienkowski, Mihai Emilian Popa
 
Vol 62, No 1 (2018) High-resolution 3D geological model of the bauxite-bearing area Crvene Stijene (Jajce, Bosnia and Herzegovina) and its application in ongoing research and mining Abstract   PDF
Ivica Pavičić, Ivan Dragičević, Ivona Ivkić
 
Vol 59, No 1 (2015) High-resolution petrography of marls from Goleszów (Polish Outer Carpathians, Upper Jurassic, Vendryně Formation) Abstract   PDF
Katarzyna Górniak
 
Vol 51, No 2 (2007) High-resolution terrestrial archive of climatic oscillations during Oxygen Isotope Stages 5-2 in the loess-palaeosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Maria Łanczont, Andrey Bogutsky
 
Vol 25, No 3 (1981) Hipergeniczne przeobrażenia diabazów z obszaru łysogórskiego Gór Swiętokrzyskich Abstract   PDF
Bolesław J. Kowalski
 
Vol 14, No 4 (1970) Hipergeniczne przeobrażenia skał intruzji suwalskiej Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 16, No 2 (1972) Historia rozwoju geologicznego Kujaw Abstract   PDF
Sylwester Marek, Jerzy Znosko
 
Vol 31, No 4 (1987) Historia ruchów paleozoicznych w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Historia ruchów staroalpejskich w południowo-zachodniej Polsce Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 43, No 4 (1999) History of sedimentation of the Nida Gypsum deposits (Middle Miocene, Carpathian Foredeep, southern Poland) Abstract   PDF
Maciej Bąbel
 
Vol 57, No 4 (2013) Holocene tufa in the Slovak Karst: facies, sedimentary environments and depositional history Abstract   PDF
Michał Gradziński, Helena Hercman, Martyna Jaśkiewicz, Stanisław Szczurek
 
Vol 23, No 2 (1979) Holoceńska fauna mięczaków i martwica wapienna z Głowiny koło Dobrzynia nad Wisłą Abstract   PDF
Mikołaj Brykczyński, Sylwester Skompski
 
Vol 27, No 3 (1983) Holoceńska sukcesja roślinności w profilach Niechorze III i IVa (Pomorze Zachodnie) Abstract   PDF
Ewa Brykczyńska, Anna Iwona Więcławek
 
Vol 5, No 3 (1961) Holoceńskie osady eoliczne w dorzeczu dolnej Wyżnicy Abstract   PDF
Jan Morawski
 
Vol 49, No 1 (2005) Holocrinid columnals from the Upper Muschelkalk of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Mariusz Salamon
 
Vol 16, No 4 (1972) Holothurioidea i Ophiuroidea w dolnym wapieniu muszlowym z otworu wiertniczego Żebrak Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 45, No 2 (2001) Holy Cross Mts. area — crustal structure, geophysical data and general geology Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 15, No 4 (1971) Homogenizacja i dekrepitacja w badaniach temperatury powstawania minerałów i skał Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 60, No 2 (2016) Homotryblium-dominated Eocene dinoflagellate cyst assemblages from Middle Miocene (Badenian) glauconitic sands at Lipowiec (Roztocze, SE Poland) Abstract   PDF
Przemysław Gedl
 
Vol 58, No 2 (2014) How to resolve Pleistocene stratigraphic problems by different methods? A case study from eastern Poland Abstract   PDF
Sławomir Terpiłowski, Tomasz Zieliński, Jarosław Kusiak, Irena Agnieszka Pidek, Piotr Czubla, Anna Hrynowiecka, Anna Godlewska, Paweł Zieliński, Marzena Małek
 
Vol 54, No 2 (2010) Hydrocarbon generation and expulsion modelling of the lower Paleozoic source rocks in the Polish part of the Baltic region Abstract   PDF
Paweł Kosakowski, Magdalena Wróbel, Paweł Poprawa
 
Vol 54, No 2 (2010) Hydrocarbon generation/expulsion modelling of the lower Paleozoic potential source rocks in the Gryfice and Kolobrzeg blocks (NW Poland) Abstract   PDF
Paweł Kosakowski, Magdalena Wróbel, Paweł Poprawa
 
Vol 44, No 4 (2000) Hydrocarbon inclusions in vein quartz (the "Marmarosh diamonds") from the Krosno and Dukla zones of the Ukrainian Carpathians Abstract   PDF
Ihor Dudok, Katrzyna Jarmołowicz-Szulc
 
Vol 50, No 4 (2006) Hydrodynamic and hydrochemical conditions in the Wda and Mątawa River catchments (NW Poland) Abstract   PDF
Jolanta Kachnic, Marek Kachnic
 
Vol 51, No 1 (2007) Hydrodynamic modelling, environmental tracers and hydrochemistry of a confined sandy aquifer (Kędzierzyn-Głubczyce Subtrough, SW Poland) Abstract   PDF
Stanisław Witczak, Tadeusz Szklarczyk, Ewa Kmiecik, Jadwiga Szczepańska, Andrzej Zuber, Kazimierz Różański, Marek Duliński
 
Vol 56, No 4 (2012) Hydrogeochemical modelling of chloride mineral water from Rabka spa (Carpathian Mountains, Poland) Abstract   PDF
Lucyna Rajchel, Mariusz Czop
 
Vol 52, No 3 (2008) Hydrogeochemistry and vulnerability of groundwater in the moraine upland aquifers of the Gdańsk region (Northern Poland) Abstract   PDF
Małgorzata Pruszkowska, Grzegorz Malina
 
Vol 47, No 1 (2003) Hydrogeological structure of the Vistula River valley between Kamień and Puławy, eastern Poland Abstract   PDF
Stefan Krajewski, Małgorzata Woźnicka
 
Vol 27, No 4 (1983) Hydrogeologiczne cechy warstw krośnieńskich centralnej depresji karpackiej Abstract   PDF
Józef Chowaniec, Nestor Oszczypko, Krzysztof Witek
 
Vol 18, No 3 (1974) Hydrogeologiczne warunki odpływu podziemnego na Roztoczu Zachodnim Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 52, No 4 (2008) Hydrothermal veins linked with the Variscan structure of the Prague Synform (Barrandien, Czech Republic): resolving fluid-wall rock interaction Abstract   PDF
Michaela Halavínová, Rostislav Melichar, Marek Slobodník
 
Vol 36, No 3 (1992) Hypothetical structure of the Earth crust of the Variscides of south-western Poland - alternative models for the EU-3 transect Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 43, No 2 (1999) Ice sheet maximum limit of the Vistulian Glaciation in the mid-eastern Chełmno-Dobrzyń Lakeland, northern Poland Abstract   PDF
Wojciech Wysota
 
Vol 49, No 1 (2005) Ichnofabrics of the Upper Cretaceous fine-grained rocks from the Stołowe Mountains (Sudetes, SW Poland) Abstract   PDF
Joanna Rotnicka
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Ichnorodzaj Paleodictyon Meneghini z dolnego kambru Zbilutki (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Jolanta Pacześna
 
Vol 63, No 3 (2019) Ideal body analysis of the Pomerania Gravity Low (northern Poland) Abstract   PDF
Zdzisław Petecki
 
Vol 61, No 1 (2017) Identification of a circular structure in eastern Pomerania (northern Poland) – a hypothesis of its origin Abstract   PDF
Grzegorz Stanisław Uścinowicz
 
Vol 46, No 4 (2002) Identification of Miocene gas deposits from seismic data in the southeastern part of the Carpathian Foredeep Abstract   PDF
Kaja Pietsch, Jadwiga Jarzyna
 
Vol 58, No 1 (2014) Identification of tectonically active areas using DEM: a quantitative morphometric analysis of Mt. Medvednica, NW Croatia Abstract   PDF
Bojan Matos
 
Vol 63, No 2 (2019) Identification of the Oligocene-Miocene boundary in the Central Iran Basin (Qom Formation): Calcareous nannofossil evidences Abstract   PDF
Mohammad Parandavar, Fatemeh Hadavi
 
Vol 25, No 3 (1981) Identyfikacja· granic sejsmicznych refleksyjnych z wykorzystaniem pomiarów sejsmicznych w otworach wiertniczych w rejonie Terebinia Abstract   PDF
Joanna Bilowa
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Ilaste skały kaolinitowe (paratonsteiny) ze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF
Marian Wagner
 
Vol 37, No 1 (1993) Ilościowa analiza morfometrycznych i geometrycznych cech mikrostruktur glin zwałowych zlodowacenia Wisły Abstract   PDF
Jerzy Trzciński
 
Vol 61, No 2 (2017) Impact of climatic changes in the Late Pleistocene on migrations and extinction of mammals in Europe: four case studies Abstract   PDF
Mateusz Baca, Adam Nadachowski, Grzegorz Lipecki, Paweł Mackiewicz, Adrian Marciszak, Danijela Popović, Paweł Socha, Krzysztof Stefaniak, Piotr Wojtal
 
Vol 42, No 1 (1998) Impact of mine water disposal on concentration of barium and strontium in waters and sediments of the Odra River Abstract   PDF
Izabela Bojakowska, Gertruda Sokołowska, Monika Konieczyńska
 
Vol 40, No 2 (1996) Implications for early basin dynamics of the Mid-Polish Trough from deformational structures within salt deposits in central Poland Abstract   PDF
Stanisław Burliga
 
Vol 39, No 4 (1995) Importance of the recurrence of geological structure of river valleys in the E part of the Polish Lowland to the assessent of influence of anthropogenic pollution Abstract   PDF
Ewa Falkowska
 
Vol 63, No 3 (2019) In situ gamma-ray measurements of 40K, 232Th and 238U in high-grade metamorphic rocks from the Sowie Mountains (Sudetes, SW Poland) Abstract   PDF
Dariusz Malczewski, Jerzy Żaba
 
Vol 60, No 3 (2016) Inclusions in anhydrite crystals from blue halite veins in the Kłodawa Salt Dome (Zechstein, Poland) Abstract   PDF
Tomasz Tadeusz Toboła
 
Vol 61, No 2 (2017) Indications of HP events in the volcanosedimentary succession of the Orlica–Śnieżnik Dome, NE Bohemian Massif: data from a marble-amphibolite interface Abstract   PDF
Maksymilian Twyrdy, Andrzej Żelaźniewicz
 
Vol 43, No 2 (1999) Indicator stone counts on Elsterian and Saalian sediments from eastern Germany Abstract   PDF
Kerstin Hoffmann, Klaus-Dieter Meyer
 
Recently accepted papers Indium in polymetallic mineralisation at the Gierczyn mine, Karkonosze-Izera Massif, Poland: results of EPMA and LA-ICP-MS investigations Abstract   PDF
Krzysztof Foltyn, Viktor Bertrandsson Erlandsson, Gabriela Anna Kozub-Budzyń, Frank Melcher, Adam Piestrzyński
 
Vol 43, No 1 (1999) Influence of bedrock on the Quaternary deposits in the central Krajna Lakeland Abstract   PDF
Władysław Niewiarowski, Michał Pasierbski
 
Vol 53, No 3 (2009) Influence of palaeoclimate and the greenhouse effect on Hettangian clay mineral assemblages (Holy Cross Mts. area, Polish Basin) Abstract   PDF
Paweł Brański
 
Vol 63, No 4 (2019) Influence of primary composition and diagenetic mineralization on natural gamma-ray and density logs of Carboniferous sandstones of the Dęblin Formation Abstract   PDF
Sara Magdalena Wróblewska, Małgorzata Kozłowska
 
Vol 49, No 4 (2005) Influence of sedimentological composition on OSL dating of glaciofluvial deposits: examples from Estonia Abstract   PDF
Anto Raukas, Wojciech Stankowski
 
Vol 40, No 4 (1996) Influence of tectonic of the consolidated basement of the Carpathians on distribution of flysch masses in the Polish part of the Western Carpathians Abstract   PDF
Zbigniew Paul, Wojciech Ryłko, Adam Tomaś
 
Vol 58, No 3 (2014) Influence of tectonics on petrological characteristics of the anhydrite and anhydrite-halite intercalations in the Oldest Halite (Na1) (Zechstein, Upper Permian) of the Bądzów area (SW Poland) Abstract   PDF
Tomasz Tadeusz Toboła
 
Vol 60, No 2 (2016) Influential Polish publications in sedimentary geology 1996-2016 Abstract   PDF
Grzegorz Racki
 
Vol 60, No 1 (2016) Instability of the environment at the end of the Eemian Interglacial as illustrated by the isopollen maps for Poland Abstract   PDF
Mirosława Kupryjanowicz, Wojciech Granoszewski, Dorota Nalepka, Irena Agnieszka Pidek, Adam Walanus, Zofia Balwierz, Magdalena Fiłoc, Piotr Kołaczek, Aleksandra Majecka, Małgorzata Malkiewicz, Małgorzata Nita, Bożena Noryśkiewicz, Hanna Winter
 
Vol 9, No 4 (1965) Instytut Geologiczny w latach 1945-1965 Details   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 60, No 4 (2016) Integrated biostratigraphy and carbon isotope stratigraphy of the Upper Jurassic shallow water carbonates of the High-Tatric Unit (Mały Giewont area, Western Tatra Mountains, Poland) Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski, Jacek Grabowski, Andrzej Wilamowski
 
Vol 46, No 1 (2002) Integrated monitoring in small wooded catchments in Lithuania Abstract   PDF
Zenonas Gulbinas, Minijus Samuila
 
Vol 62, No 4 (2018) Integrated sedimentological and ichnological study of the Coniacian sedimentation in North Sudetic Basin, SW Poland Abstract   PDF
Stanisław Leszczyński
 
Vol 59, No 4 (2015) Integrated stratigraphy of the Campanian–Maastrichtian boundary succession of the Middle Vistula River section, central Poland; Part II Abstract   PDF
Ireneusz Walaszczyk
 
Vol 57, No 2 (2013) Integration of core, well logging and 2D seismic data to improve a reservoir rock model: a case study of gas accumulation in the NE Polish Carpathian Foredeep. Abstract   PDF
Ha Quang Man, Jadwiga Anna Jarzyna
 
Vol 10, No 2 (1966) Interglaciał eemski w Gołkowie koło Warszawy Abstract   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Interglacjalny zbiornik jeziorny Niewodowo II (Wysoczyzna Kolneńska - Polska NE) Abstract   PDF
Krzysztof Binka, Andrzej Musiał, Katarzyna Straszewska
 
Vol 26, No 1 (1982) Interglacjalny zbiornik jeziorny w Niewodowie na Wysoczyźnie Kolneńskiej Abstract   PDF
Andrzej Musiał, Katarzyna Straszewska, Maria Ziembińska-Tworzydło
 
Vol 16, No 3 (1972) Interglacjał eemski w Skierniewicach i jego znaczenie dla znajomości paleogeografii młodszego plejstocenu Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 21, No 3 (1977) Interglacjał wielki i osady starszych zlodowaceń•w Uciechowie na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Maria Walczak-Augustyniak
 
Vol 33, No 3/4 (1989) Interglacjał Zbójna na Suwalszczyźnie Abstract   PDF
Piotr Woźniak
 
Vol 31, No 4 (1987) Interklasty łupkowe i litoklasty węglanowe w łupkach miedzionośnych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Jerzy K. Błaszczyk
 
Vol 17, No 1 (1973) Interpretacja grawimetrycznej anomalii Tajno Abstract   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 19, No 2 (1975) Interpretacja matematyczna następstwa osadów sylurskich w profilu Kościerzyny Abstract   PDF
Krzysztof Jaworowski
 
Vol 16, No 2 (1972) Interpretacja statystyczna w zastosowaniu do badań geochemicznych Abstract   PDF
Andrzej Jaworski
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Interpretacja stref tektonicznych na przekrojach sejsmicznych w niecce północnosudeckiej Abstract   PDF
Tadeusz Krynicki
 
Vol 45, No 3 (2001) Inventory of Polish meteorites Abstract   PDF
Andrzej S. Pilski
 
Vol 33, No 2 (1989) Inżyniersko-geologiczna charakterystyka kredy jeziornej i gytii ze złóż środkowego Pomorza Abstract   PDF
Stanisłąw Rybicki, Urszula Żurek-Pysz
 
Vol 50, No 4 (2006) Irina E. Pavlovskaya (1959–2006) Details   PDF
Hanna Winter, Leszek Marks
 
Vol 46, No 1 (2002) Isolated theropod teeth from the Cretaceous strata of Khouribga, Morocco Abstract   PDF
Grzegorz Niedźwiedzki, Gerard Gierliński
 
Vol 55, No 4 (2011) Isotopic ages of selected magmatic rocks from King George Island (West Antarctica ) controlled by magnetostratigraphy Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Magdalena Pańczyk, Ian Williams
 
Vol 49, No 1 (2005) Isotopic and Cladocera records of climate changes of Early Eemian at Besiekierz (Central Poland) Abstract   PDF
Joanna Mirosław-Grabowska, Monika Niska
 
Vol 54, No 4 (2010) Isotopic composition of dolomite associated with Middle Miocene Badenian anhydrites in the Carpathian Foredeep Basin of SE Poland Abstract   PDF
Marek Jasionowski, Tadeusz M. Peryt
 
Vol 42, No 3 (1998) Isotopic composition of the crystallization water of gypsum in the Badenian of the northern Carpathian Foredeep: a case study from the cores Przybor6w 1 and Strzegom 143 Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk, Bożena Jasińska
 
Vol 56, No 3 (2012) Isotopic events in the Early/Middle Badenian (Miocene) of the Upper Silesia Basin (Central Paratethys) Abstract   PDF
Małgorzata Gonera, Krzysztof Bukowski
 
Vol 56, No 3 (2012) Isotopic Re-Os age of molybdenite from the Szklarska Poręba Huta Quarry (Karkonosze, SW Poland) Abstract   PDF
Wojciech Mayer, Robert A. Creaser, Ksenia Mochnacka, Teresa Oberc-Dziedzic, Adam Pieczka
 
Vol 15, No 3 (1971) Izochronowa kontrola i interpretacja wyników oznaczeń wieku bezwzględnego K-Ar Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch, Józef Lis
 
Vol 13, No 4 (1969) Iły trzeciorzędowe rejonu zielonogórskiego Abstract   PDF
Emil Maziarz, Stanisław Lewowicki
 
Vol 18, No 2 (1974) Jakościowa korelacja wyników badań sejsmicznych i grawimetrycznych w strefie Lutomiersk-Mogilno Abstract   PDF
Lidia Dziewińska
 
Vol 27, No 3 (1983) Jednostka hydrogeologiczna szczaw Gór Izerskich Abstract   PDF
Wojciech Ciężkowski
 
Vol 10, No 3 (1966) Jednostki geologiczne Polski i ich stanowisko w tektonice Europy Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 32, No 2 (1988) Jednostki stratygraficzne czwartorzędu Polski Abstract   PDF
Jan Burczyński
 
Vol 42, No 4 (1998) Jerzy Znosko - fifty years of the creative work Details   PDF
Ryszard Dadlez, Krzysztof Jaworowski, Sylwester Marek
 
Vol 21, No 3 (1977) Jeszcze w sprawie wieku cieszynitów Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 17, No 1 (1973) Jeziorny interglacjał eemski w Goczałkowie pod Strzegomiem Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 10, No 1 (1966) Jod i brom jako wskaźniki hydrochemiczne występowania węglowodorów w mezozoiku paleozoiku północnej Polski Abstract   PDF
Leszek Bojarski
 
Vol 44, No 4 (2000) Jointing in the Dukla Nappe (Outer Carpathians, Poland): an attempt at palaeostress reconstruction Abstract   PDF
Leonard Mastella, Witold Zuchiewicz
 
Vol 44, No 3 (2000) Joints and mineral veins during structural evolution: case study from the Outer Carpathians (Poland) Abstract   PDF
Anna Świerczewska, Antoni K. Tokarski Tokarski, Vratislav Hurai Hurai
 
Vol 12, No 1 (1968) Jura górna i kreda dolna okolic Zacharza (NE skrzydło niecki łódzkiej) Abstract   PDF
Andrzej Witkowski
 
Vol 22, No 4 (1978) Jura i kreda w rejonie Bydgoszczy Abstract   PDF
Irena Dmoch
 
Vol 25, No 4 (1981) Jurajska pokrywa Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF ()
Teresa Niemczycka
 
Vol 12, No 3 (1968) Jurajskie solanki termalne Polski północnej i zachodniej Abstract   PDF
Joanna Bojarska, Leszek Bojarski
 
Vol 61, No 1 (2017) Jurassic red nodular limestone from NE Slovakia used as the Ľubovňa “marble” during the Renaissance in Slovakia and Poland Abstract   PDF
Daniel Pivko
 
Vol 56, No 4 (2012) Jurassic syn-rift and Cretaceous syn-orogenic, coarse-grained deposits related to opening and closure of the Vahic (South Penninic) Ocean in the Western Carpathians – an overview Abstract   PDF
Dusan Plasienka
 
Vol 60, No 2 (2016) Jurassic unconformities in the High-Tatric succession, Tatra Mountains, Poland Abstract   PDF
Anna Jezierska, Piotr Łuczyński
 
Vol 45, No 3 (2001) K/Ar dating and stable isotope analysis of the Baszkówka and Mt. Tazerzait L5 chondrites Abstract   PDF
Stanisław Hałas, Artur Wójtowicz
 
Vol 57, No 3 (2013) K/Ar geochronology of igneous amphibole phenocrysts in Miocene to Pliocene volcaniclastics, Styrian Basin, Austria Abstract   PDF
Hans-Peter Bojar, Ana-Voica Bojar, Stanislaw Hałas, Artur Wójtowicz
 
Vol 3, No 2 (1959) Kalcyt z Doliny Białego Abstract   PDF
Antoni Łaszkiewicz
 
Vol 16, No 4 (1972) Kalcyty w utworach krasowych rejonu częstochowskiego Abstract   PDF
Monika Błaszak, Donat Stępień
 
Vol 21, No 3 (1977) Kambr górny wschodniej części obniżenia perybałtyckiego Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Kambr na Pomorzu i przyległym akwenie Bałtyku Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 16, No 3 (1972) Kambr subholmiowy w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 54, No 1 (2010) Kaolinite peaks in early Toarcian profiles from the Polish Basin –an inferred record of global warming Abstract   PDF
Paweł Brański
 
Vol 12, No 2 (1968) Karbon na obrzeżu wyniesienia Sławatycz Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 28, No 2 (1984) Karbońskie wapienie i zlepieńce zachodniej części struktury bardzkiej Abstract   PDF
Maria Chorowska, Krzysztof Radlicz
 
Vol 7, No 1 (1963) Karfosyderyt z Koronowa nad Brdą Abstract   PDF
Stanisław Romuald Krażewski
 
Vol 15, No 3 (1971) Kasyteryt i inne minerały ciężkie w aluwiach potoku Brusznik Abstract   PDF
Magdalena Jęczmyk
 
Vol 9, No 2 (1965) Kelowej północno-zachodniej części•Polski na tle powiązań mikrofauny z facją Abstract   PDF
Wanda Bielecka
 
Vol 61, No 4 (2017) Keuper magnetostratigraphy in the southern Mesozoic margin of the Holy Cross Mts. (southeastern edge of the German Basin) Abstract   PDF
Krystian Wójcik, Dorota Kołbuk, Katarzyna Sobień, Olga Rosowiecka, Joanna Roszkowska-Remin, Jerzy Nawrocki, Andrzej Szymkowiak
 
Vol 29, No 2 (1985) Kierunki nasunięć lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego w świetle składu petrograficznego moren między Kotliną Jeleniogórską a blokiem Gór Sowich Abstract   PDF
Jan Wójcik
 
Vol 15, No 3 (1971) Kierunki rozwoju badań geologiczno-inżynierskich w świetle nowej techniki Abstract   PDF
Mieczysław Wąs
 
Vol 5, No 1 (1961) Kierunki transportu materiału klastycznego w górnym karbonie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Ryszard Gradziński, Andrzej Radomski, Rafał Unrug
 
Vol 20, No 2 (1976) Kierunki transportu materiału we fliszu podhalańskim na podstawie danych z dorzecza potoku Leśnica Abstract   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 4, No 1 (1960) Kierunkowość form krasowych w dewonie w okolicy Kowali (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Jan Czermiński
 
Vol 1, No 2 (1957) Kilka szczątków roślinnych z tortonu Górnego Śląska Abstract   PDF
Jadwiga Raniecka-Bobrowska
 
Vol 31, No 4 (1987) Kilka uwag o badaniach tektogenezy kaledońskiej i waryscyjskiej w Polsce Abstract   PDF
Józef Oberc
 
Vol 6, No 1 (1962) Kilka uwag o oligocenie w Polsce zachodniej Abstract   PDF
Stanisława Gortyńska
 
Vol 9, No 4 (1965) Kilka uwag o piaskowcach fliszu podhalańskiego Abstract   PDF
Jan Bromowicz, Zdzisław Rowiński
 
Vol 12, No 4 (1968) Kilka uwag o sedymentologicznych podstawach stratygrafii cechsztynu Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Kilka uwag o zespołach otwornic towarzyszących wapieniom jasielskim w polskich Karpatach Zewnętrznych Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 16, No 4 (1972) Kilka ważniejszych nowych gatunków otwornic małżoraczków z osadów triasu Polski Abstract   PDF
Olga Styk
 
Vol 7, No 1 (1963) Kimeryd i bonon z wierceń w Zarzęcinie Abstract   PDF
Jan Kutek, Andrzej Witkowski
 
Vol 13, No 2 (1969) Klasyfikacja form kemowych na tle typów i dynamicznych etapów deglacjacji Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Klasyfikacja morfologiczna, terminologia i geneza foliacji Abstract   PDF
Zbigniew Cymerman
 
Vol 8, No 2 (1964) Kliny mrozowe w osadach zlodowacenia północno­polskiego koło Płocka Abstract   PDF
Władysław Słowański
 
Vol 42, No 4 (1998) Klonów Beds (uppermost Silurian-?lowermost Devonian) and the problem of Caledonian deformations in the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Krzysztof Jaworowski, Maria Kuleta
 
Vol 5, No 1 (1961) Kolumnowa oddzielność porwaków piaskowca w bazalcie z okolicy Wlenia Abstract   PDF
Stanisław Wagner
 
Vol 6, No 1 (1962) Kompleksometryczna półmikroanaliza spinelu z Gierczyna Abstract   PDF
Wojciech Narębski
 
Vol 20, No 1 (1976) Kompleksowa interpretacja wyników badań geofizycznych dla strefy Gopło-Pabianice ze szczególnym uwzględnieniem utworów cechsztynu i podłoża Abstract   PDF
Jan Skorupa, Lidia Dziewińska
 
Vol 1, No 2 (1957) Komunikat o wierceniu Płońsk 1 Abstract   PDF
Józef Stemulak
 
Vol 1, No 1 (1957) Komunikat wstępny o stratygrafii malmu w okolicy Kamienia Pomorskiego Abstract   PDF
Zofia Dąbrowska
 
Vol 18, No 2 (1974) Konkrecie barytowe w iłach serii poznańskiej ze Stabłowic pod Wrocławiem Abstract   PDF
Włodzimierz Kowalski, Kazimierz Szplila, Ryszard Wyrwicki
 
Vol 3, No 1 (1959) Konkrecie fosforytowe w osadach turonu okolic Krakowa Abstract   PDF
Stefan Alexandrowicz, Wanda Wrochniak-Stopka
 
Vol 11, No 3 (1967) Konkrecje związane z kanalikami U-kształtnymi robaków w spągowych warstwach aalenu świętokrzyskiego Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 23, No 3 (1979) Konodonty dolnego famenu z profilu Maciejowic Abstract   PDF
Maria Nehring
 
Vol 31, No 2/3 (1987) Konodonty ordowickie obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Maria Nehring-Lefeld
 
751 - 1000 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>