Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 52, No 2 (2008) Calculation of a stripped gravity map with a high degree of accuracy: a case study of Liptovská Kotlina Basin (Northern Slovakia) Abstract   PDF
Eva Szalaiová, Miroslav Bielik, Irina Makarenko, Olga Legostaeva, Jozef Hók, Vitalij Starostenko, Martin Sujan, Ján Sefara
 
Vol 63, No 3 (2019) Calculation of salt basin depth using fluid inclusions in halite from the Ordovician Ordos Basin in China Abstract   PDF
Аnatolіy R. Galamay, Fanwei Meng, Krzysztof Bukowski, Aleksandr Lyubchak, Yongsheng Zhang, Pei Ni
 
Vol 56, No 4 (2012) Calibration of the Benthic Foraminiferal Oxygen Index in the Marmara Sea Abstract   PDF
Michael A. Kaminski
 
Vol 59, No 3 (2015) Calpionellid biostratigraphy across the Jurassic/Cretaceous boundary in San José de Iturbide, Nuevo León, northeastern Mexico Abstract   PDF
Rafael Lopez, Ricardo Barragán Manzo, Daniela Reháková
 
Vol 56, No 2 (2012) Carbon isotope stratigraphy of the basal Zechstein (Lopingian) strata in Northern Poland and its global correlation Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt, Tomasz Durakiewicz, Maciej J. Kotarba, Sławomir Oszczepalski, Danuta Peryt
 
Vol 49, No 2 (2005) Carbon-13 in a-cellulose of oak latewood (Jędrzejów, Southern Poland) during the Maunder Minimum Abstract   PDF
Anna Pazdur, Sylwia Korput, Mariusz Fogtman, Małgorzata Szczepanek, Stanisław Hałas, Marek Krąpiec, Elżbieta Szychowska-Krąpiec
 
Vol 60, No 4 (2016) Carbonate-clastic sediments of the Dudziniec Formation in the Kościeliska Valley (High-Tatric series, Tatra Mountains, Poland): role of syndepositional tectonic activity in facies development during the Early and Middle Jurassic Abstract   PDF
Anna Jezierska, Piotr Łuczyński, Alicja Staśkiewicz
 
Vol 35, No 3 (1991) Cardium edule Linne i C. glaucum Bruguiere w osadach eemskich i holoceńskich Mierzei Wiślanej Abstract   PDF
Jarmila Krzymińska, Maciej Wołowicz
 
Vol 44, No 2 (2000) Carpathian Foredeep; Neogene; neotectonics; mesostructural analysis; teledetection; synsedimentary faults; strike-slip; faults; tectonic breccias Abstract   PDF
Zofia Krysiak
 
Vol 21, No 1 (1977) Cassubia - a new generic name for Pomerania Lendzion, 1975 Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion
 
Vol 37, No 2 (1993) Cathodoluminescence study of the ore-bearing and related dolostones in the Triassic of the Silesian-Cracow district Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 10, No 1 (1966) Cechsztyn rowu Wlenia Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 25, No 1 (1981) Cechsztyn w otoczeniu bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 15, No 3 (1971) Cechsztyn w rejonie Gubina Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 21, No 4 (1977) Cechsztyn w rejonie Wrocławia Abstract   PDF
Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 34, No 1 (1990) Cechsztyn w zachodniej części polskiego akwenu Bałtyku Abstract   PDF
Ryszard Wagner
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Cechy powierzchni ziarn kwarcu z jurajskich wapieni pienińskiego pasa skałkowego Abstract   PDF
Tomasz Zydorowicz
 
Vol 25, No 2 (1981) Cechy teksturalne osadów czwartorzędowych rejonu Gozdnicy Abstract   PDF
Dominik Jura, Janusz Trzepierczyński
 
Vol 23, No 1 (1979) Cel i zadania kartografii surowców mineralnych Abstract   PDF
Stefan Kozłowski
 
Vol 40, No 4 (1996) Cenomanian Radiolaria from Spława, Polish Carpathians Abstract   PDF
Hanna Górka
 
Vol 54, No 1 (2010) Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (discussion) Details   PDF
Piotr Krzywiec
 
Vol 54, No 1 (2010) Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platfom (reply) Details   PDF
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Peter A. Ziegler
 
Vol 53, No 1 (2009) Cenozoic dynamic evolution of the Polish Platform Abstract   PDF
Marek Jarosiński, Paweł Poprawa, Peter A. Ziegler
 
Vol 62, No 1 (2018) Changes in quantitative parameters of active wind dunes on the south-east Baltic Sea coast during the last decade (Curonian Spit, Lithuania) Abstract   PDF
Regina Morkūnaitė, Artūras Bautrėnas, Algimantas Česnulevičius, Nikita Dobrotin, Aldona Baubinienė, Margarita Jankauskaitė, Audrius Kalesnikas, Neringa Mačiulevičiūtė-Turlienė
 
Vol 43, No 2 (1999) Channelized subglacial drainage under soft-bedded ice sheets: evidence from small N-channels in Central European Lowland Abstract   PDF
Jan A. Piotrowski
 
Vol 49, No 4 (2005) Characteristic of till formation during the Baltija (Pomeranian) Stage of the Nemunas (Weichselian) Glaciation in Lithuania Abstract   PDF
Valentinas Baltrūnas, Bronislavas Karmaza, Kastytis Dundulis, Saulius Gadeikis, Vytautas Račkauskas, Petras Šinkūnas
 
Vol 60, No 1 (2016) Characteristics and origin of deformation structures within lignite seams – a case study from Polish opencast mines Abstract   PDF
Marek Widera
 
Vol 59, No 4 (2015) Characteristics of diagenesis, isotopic relations and reservoir properties of the Middle Miocene sandstones in the Carpathian Foredeep (Poland and Ukraine) Abstract   PDF
Katarzyna Jarmołowicz-Szulc, Aleksandra Kozłowska, Marta Kuberska
 
Vol 17, No 1 (1973) Charakter gazów metanowych i prawidłowości ich rozmieszczenia w pokładach węgla Lwowsko-Wołyńskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Benedykt Kuszniruk, Aleksander Iwanow
 
Vol 12, No 4 (1968) Charakter tektoniki glacjalnej w iłach poznańskich kopalni węgla brunatnego „Adamów”. Abstract   PDF
Stanisław Rybicki
 
Vol 21, No 2 (1977) Charakter wód mineralnych w przystropowej strefie ich występowania na obszarze Polski północno -wschodniej Abstract   PDF
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewska
 
Vol 11, No 1 (1967) Charakterystyka chemiczna węglowodorów bituminów labilnych z utworów syluru Abstract   PDF
Barbara Gondek
 
Vol 9, No 2 (1965) Charakterystyka chemizmu osadów górnej kredy w Polsce (bez Karpat) Abstract   PDF
Elżbieta Czajor
 
Vol 19, No 2 (1975) Charakterystyka chemizmu wód piętra trzeciorzędowego w rejonie złoża siarki Grzybów - Solec Stary Abstract   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 7, No 3 (1963) Charakterystyka czwartorzędowych łupków bitumicznych z Białynina koło Rawy Mazowieckiej Abstract   PDF
Jerzy Badak, Julian Grudzień
 
Vol 17, No 2 (1973) Charakterystyka florystyczna warstw porębskich (namur A) okolic Katowic i Chorzowa Abstract   PDF
Teresa Migier
 
Vol 20, No 4 (1976) Charakterystyka geochemiczna kwaśnych skał magmowych nadbałtyckiej części Pomorza Abstract   PDF
Henryk Pendias
 
Vol 11, No 3 (1967) Charakterystyka geochemiczna utworów triasu z rejonu Polski północno-zachodniej Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias
 
Vol 31, No 4 (1987) Charakterystyka geologiczna podłoża permu obszaru przedsudeckiego Abstract   Untitled ()   PDF
Krystyna Wierzchowska-Kicułowa
 
Vol 29, No 2 (1985) Charakterystyka geologiczno-surowcowa kelowejskich skał ilastych kry lodowcowej w rejonie Gołaszyna k. Łukowa Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Krzysztof Szamałek
 
Vol 21, No 1 (1977) Charakterystyka geologiczno-surowcowa poziomów tarasowych pradoliny Noteci-Warty Abstract   PDF
Zdzisław Śliwończuk
 
Vol 24, No 4 (1980) Charakterystyka hydrogeologiczna źródeł Gór Stołowych Abstract   PDF
Stefan Kowalski
 
Vol 19, No 4 (1975) Charakterystyka krystalochemiczna glaukonitu ze skał ordowiku obniżenia podlaskiego na tle litologii i genezy Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska, Bożena Łącka, Andrzej Wiewióra
 
Vol 12, No 4 (1968) Charakterystyka litologiczna i drobne struktury łupków miedzionośnych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 20, No 3 (1976) Charakterystyka litologiczna osadów powierzchniowych Ławicy Odrzanej Abstract   PDF
Zofia Jurowska, Ryszard Kotliński
 
Vol 13, No 4 (1969) Charakterystyka mikropaleontologiczna warstw buhłowskich w ZSRR i ich odpowiedników w Polsce Abstract   PDF
Ewa Łuczakowska
 
Vol 4, No 4 (1960) Charakterystyka mikropaleontologiczna wezulu i batonu Niżu Polskiego Abstract   PDF
Olga Pazdrowa
 
Vol 27, No 1 (1983) Charakterystyka mineralogiczna dolnotriasowych surowców ilastych ze Skoków (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Krzysztof Szamałek
 
Vol 20, No 4 (1976) Charakterystyka mineralogiczna i właściwości termiczne pstrych łupków ilastych z Międzybrodzia koło Sanoka Abstract   PDF
Leszek Stoch, Krzysztof Bahranowski
 
Vol 17, No 1 (1973) Charakterystyka mineralogiczna iłów nadkładowych złoża siarki w Jeziórku Abstract   PDF
Leszek Stoch, Edeltrauda Helios Rybicka
 
Vol 21, No 2 (1977) Charakterystyka mineralogiczna iłów nadkładowych złoża siarki w Machowie koło Tarnobrzega Abstract   PDF
Leszek Stoch, Krzysztof Bahranowski, Zdzisław Gątarz
 
Vol 19, No 2 (1975) Charakterystyka mineralogiczna iłów z kopalni Olkusz Abstract   PDF
Lubomira Zawiślak, Krystyna Kruszewska
 
Vol 10, No 2 (1966) Charakterystyka mineralogiczna piasków wydmowych Wyżyny Lubelskiej Abstract   PDF
Jan Morawski
 
Vol 16, No 4 (1972) Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna kaolinu z Bolesławie (Dolny Śląsk) Abstract   PDF
Leszek Stoch, Wanda Sikora
 
Vol 22, No 2 (1978) Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna serii pstrych łupków fliszu karpackiego oraz niektóre problemy ich sedymentacji i diagenezy Abstract   PDF
Stanisław Traczyk
 
Vol 25, No 4 (1981) Charakterystyka osadów kredy na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Aleksandra Krassowska
 
Vol 17, No 3 (1973) Charakterystyka osadów piaskowca trzcinowego na Niżu Polskim Abstract   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 19, No 3 (1975) Charakterystyka palinologiczna osadów preglacjalnych z Ponurzycy (rejon Otwocka) Abstract   PDF
Leon Stuchlik
 
Vol 1, No 1 (1957) Charakterystyka petrograficzna albitofirów, porfirów i diabazów z Mrzygłodu w okolicy Zawiercia Abstract   PDF
Tadeusz Wieser
 
Vol 18, No 2 (1974) Charakterystyka petrograficzna dolomitów kruszconośnych okolic Gołuchowic Abstract   PDF
Mirosława Ciemniewska, Anna Ziętek-Kruszewska
 
Vol 12, No 3 (1968) Charakterystyka petrograficzna fosforytonośnych iłów ornatowych z Regulic i obszarów przyległych Abstract   PDF
Antoni Morawiecki
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Charakterystyka petrograficzna i geochemiczna law bazaltoidowych rejonu Bogatyni Abstract   PDF
Andrzej Szymkowiak, Marek Panasiuk
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Charakterystyka petrograficzna melanokratycznej skały bazaltowej z Różanej (Góry Kaczawskie) Abstract   PDF
Czesław Juroszek
 
Vol 5, No 4 (1961) Charakterystyka petrograficzna ordowiku z Mójczy koło Kielc i porównanie z równowiekowymi osadami innych obszarów Polski Abstract   PDF
Maria Turnau-Morawska
 
Vol 7, No 2 (1963) Charakterystyka petrograficzna piaskowców magurskich z Beskidu Średniego Abstract   PDF
Tadeusz Wieser
 
Vol 19, No 1 (1975) Charakterystyka petrograficzna podłoża krystalicznego bloku przedsudeckiego na południe od Wrocławia Abstract   PDF
Barbara Utzig
 
Vol 8, No 3 (1964) Charakterystyka petrograficzna skał ilastych okolic Szczecina Abstract   PDF
Wanda Szewczyk
 
Vol 23, No 4 (1979) Charakterystyka petrograficzna utworów karbonu południowej części niecki warszawskiej Abstract   PDF
Małgorzata Połońska
 
Vol 4, No 2 (1960) Charakterystyka petrograficzno-mineralogiczna utworów najwyższego karbonu w Płazie koło Chrzanowa Abstract   PDF
Maria Krysowska, Teofila Piłat, Wanda Wrochniak-Stopka
 
Vol 21, No 3 (1977) Charakterystyka starokimeryjskich i laramijskich struktur blokowych monokliny przedsudeckiej Abstract   PDF
Zbigniew Deczkowski, Irena Gajewska
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Charakterystyka stopnia zasolenia wód zlewni górnej Wisły Abstract   PDF
Bogumił Gajowiec, Jacek Różkowski
 
Vol 21, No 2 (1977) Charakterystyka szczelinowatości tektonicznej w roponośnej serii piaskowców kwarcytowych kambru środkowego rejonu Żarnowca Abstract   PDF
Wojciech Strzetelski
 
Vol 22, No 4 (1978) Charakterystyka utworów paleozoicznych (karbon, dewon) na podstawie otworu wiertniczego w Rudzie Strawczyńskiej Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska, Stanisław Pawłowski
 
Vol 21, No 3 (1977) Charakterystyka utworów sylurskich syneklizy perybałtyckiej na podstawie badań geofizyki wiertniczej Abstract   PDF
Thomas Topulos
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Charakterystyka węgli w południowo-zachodniej części GZW na podstawie zdolności odbicia światła witrynitu Abstract   PDF
Elżbieta Swadowska
 
Vol 22, No 3 (1978) Charakterystyka własności zbiornikowych osadów jurajskich na przedgórzu Karpat środkowych Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Adam Tomaś
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Charakterystyka zasolenia wybranych pokładów węgla w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym na podstawie badan roztworów porowych Abstract   PDF
Janusz Herzig, Jadwiga Szczepańska, Stanisław Witczak
 
Vol 6, No 3 (1962) Charakterystyka zlepieńców cechsztyńskich synkliny gołęzicko-bolechowickiej Abstract   PDF
Aleksandra Kostecka
 
Vol 22, No 4 (1978) Charakterystyka zmienności litologiczno-facjalnych wizenu w NE części LZW Abstract   PDF
Michał Laskowski
 
Vol 9, No 1 (1965) Charakterystyka żyły kwarcowej w Rozdrożu Izerskim Abstract   PDF
Stanisław Lewowicki
 
Vol 9, No 1 (1965) Charakterystyka łupków uranonośnych serii menilitowej w Karpatach środkowych Abstract   PDF
Maria Kita-Badak, Jerzy Badak, Marian Sałdan
 
Vol 55, No 1 (2011) Charnockitic rocks in the crystalline basement of Western Lithuania: implications on their origin and correlation with the Askersund suite in SE Sweden Abstract   PDF
Gediminas MOTUZA, Vykintas MOTUZA
 
Vol 44, No 4 (2000) Chemical and mineralogical alteration in the Rutki-Ligota basalts: Tertiary Volcanic Formation, Lower Silesia Abstract   PDF
Zdzisław Adamczyk, Tomasz Mączyński, Józef Komraus
 
Vol 51, No 3 (2007) Chemical composition and alteration of Cr-spinels from Meliata and Penninic serpentinized peridotites (Western Carpathians and Eastern Alps) Abstract   PDF
Tomás Mikuš, Ján Spišiak
 
Vol 44, No 4 (2000) Chemical composition of soil and lake sediments - an indicator of geological processes in Lithuania Abstract   PDF
Virgilija Gregorauskiene, Valentinas Kadunas
 
Vol 17, No 4 (1973) Chemiczne wskaźniki hipergenicznego przeobrażenia skał Abstract   PDF
Alina Kabata-Pendias, Henryk Pendias
 
Vol 4, No 1 (1960) Chemiczno-mineralna budowa nieorganicznej substancji mineralnej w węglu brunatnym z Konina Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 3, No 4 (1959) Chemiczno-mineralna budowa nieorganicznej substancji mineralnej w węglu brunatnym z Konina Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 5, No 4 (1961) Chemiczno-mineralna budowa nieorganicznej substancji mineralnej w węglu kamiennym Abstract   PDF
Jan Kuhl
 
Vol 7, No 3 (1963) Chemizm odpływowych wód górnośląskich Abstract   PDF
Rudolf Czapliński
 
Vol 16, No 1 (1972) Chemizm roztworów porowych gruntów spoistych o różnej genezie Abstract   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 16, No 2 (1972) Chemizm wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych na obszarze Polski (bez Karpat) Abstract   PDF
Aleksandra Macioszczyk, Jarosław Pich, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 24, No 3 (1980) Chemizm wód porowych morskich iłów trzeciorzędowych występujących na terenie Polski i NRD Abstract   PDF
Jadwiga Szczepańska, Roland Hahne
 
Vol 13, No 3 (1969) Chemizm wód trzeciorzędowych rejonu Machowa Abstract   PDF
Anna Majka Smuszkiewicz
 
Vol 27, No 3 (1983) Chimaerothyris dombrowiensis (Gurich) Z dolnego eiflu Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Jolanta Studencka
 
Vol 56, No 2 (2012) Chlorite of hydrothermal origin formed in the Strzelin and Borów granites (Fore-Sudetic Block, Poland) Abstract   PDF
Justyna Małgorzata Ciesielczuk
 
Vol 20, No 1 (1976) Chlorofeit (saponit żelazisty) z Wisznie koło Włodawy Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 19, No 1 (1975) Chloryt towarzyszący kasyterytowi w łupkach chlorytowo-łyszczykowych w Krobicy k. Świeradowa Abstract   PDF
Maria Szałamacha
 
Vol 61, No 1 (2017) Chromian spinels from the Magura Unit (Western Carpathians, Eastern Slovakia) – their petrogenetic and palaeogeographic implications Abstract   PDF
Katarina Bonova, Jan Spisiak, Jan Bona, Martin Kovacik
 
Vol 63, No 1 (2019) Chronology of the last ice sheet decay on the southern Baltic area based on dating of glaciofluvial and ice-dammed lake deposits Abstract   PDF
Szymon Uścinowicz
 
Vol 51, No 1 (2007) Chronostratigraphic significance of an early Valanginian (Cretaceous) calpionellid association (Hochkogel section, Upper Austria, Northern Calcareous Alps) Abstract   PDF
Alexander Lukeneder, Daniela Reháková
 
Vol 17, No 1 (1973) Ciepłe wody podziemne w utworach kredowych okolic Łodzi Abstract   PDF
Zbigniew Dadak
 
Vol 2, No 4 (1958) Ciężar właściwy iłów Abstract   PDF
Wincenty Fortunat
 
Vol 47, No 1 (2003) Circulation in present-day karst systems sourcing the vaucluse springs in the Polish Tatra Mts., based on tracer methods and limnimetric observations Abstract   PDF
Grzegorz Barczyk
 
Vol 43, No 2 (1999) Classification and areal distribution of glaciotectonic features in Estonia Abstract   PDF
Maris Rattas, Volli Kalm
 
Vol 47, No 1 (2003) Classification of organic soils for engineering geology Abstract   PDF
Elżbieta Myślińska
 
Vol 38, No 1 (1994) Clastic dikes in uppermost Tertiary sediments of the Kleszczów Graben and their significance to reconstruction of Quaternary diastrophism Abstract   PDF
Andrzej Hałuszczak
 
Vol 57, No 3 (2013) Clay minerals in cave sediments and terra rossa soils in the Montagnola Senese karst massif (Italy) Abstract   PDF
Francesco Iacoviello, Ivan Martini
 
Vol 58, No 2 (2014) Climatic disaster at the Triassic-Jurassic boundary - a clay minerals and major elements record from the Polish Basin Abstract   PDF
Paweł Brański
 
Vol 38, No 1 (1994) Climatic variation in the pre-glacial part of the Toruń Glaciation in the Lower Vistula Region and the Elbląg Elevation (preliminary report) Abstract   PDF
Aurelia Makowska
 
Vol 50, No 2 (2006) Clinopyroxene from an alkali pyroxenite xenolith, Loučná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif: crystal chemistry and structure Abstract   PDF
Jaromír Ulrych, Daniel Nižňanský, Franz Pertlik, Gerald Giester, Andreas Ertl, Franz Brandstätter
 
Vol 63, No 4 (2019) CO2 sorption properties of selected lithotypes of lignite from Polish deposits Abstract   PDF
Barbara Bielowicz, Paweł Baran
 
Vol 57, No 2 (2013) CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States Abstract   PDF
Saulius Šliaupa, Richard Lojka, Zuzana Tasáryová, Vladimir Kolejka, Vit Hladík, Julia Kotulová, Ludovit Kucharič, Vladimir Fejdi, Adam Wójcicki, Radosław Tarkowski, Barbara Uliasz-Misiak, Rasa Šliaupienė, Inara Nulle, Raisa Pomeranceva, Olga Ivanova, Alla Shogenova, Khasbulat Shogenov
 
Vol 60, No 3 (2016) Coal-bearing capacity of the Petřkovice Member (Ostrava Formation, Serpukhovian, Mississippian) of the Upper Silesian Basin (Czech Republic and Poland) Abstract   PDF
Lada Hýlová, Jakub Jirásek, Martin Sivek, Janusz Jureczka
 
Vol 59, No 2 (2015) Coal-bearing submarine slump sediments from Oligocene–Miocene transition of the Eastern Carpathians (Bieszczady Mountains, SE Poland) Abstract   PDF
Krzysztof Bąk, Anna Wolska, Magdalena Zielińska, Marta Bąk
 
Vol 58, No 3 (2014) Coalified bitumens from the Kłodawa Salt Structure (central Poland) as evidence on migration of hydrothermal fluids in Zechstein (Upper Permian) deposits Abstract   PDF
Marian Wagner, Stanisław Burliga
 
Vol 62, No 3 (2018) Coastal dune dynamics along the northern Curonian Spit, Lithuania: toward an integrated database Abstract   PDF
Albertas Bitinas, Nikita Dobrotin, Ilya V. Buynevich, Anatoly Molodkov, Aldona Damušytė, Donatas Pupienis
 
Vol 62, No 1 (2018) Coiling direction in Middle Miocene globorotaliids (Foraminiferida) – a case study in the Paratethys (Upper Silesia Basin, Poland) Abstract   PDF
Małgorzata Gonera
 
Vol 59, No 2 (2015) Collapse settlement of dump soils revealed by studies on soil samples of modelled lithology and lump-size distribution Abstract   PDF
Henryk Woźniak
 
Vol 58, No 3 (2014) Colourful speleothems in the Wieliczka Salt Mine Abstract   PDF
Zbigniew Sawłowicz, Jerzy Przybyło, Konrad Boroń
 
Vol 45, No 3 (2001) Comparative analysis of the Baszkówka and Mt. Tazerzait chondrites: genetic conclusions based on astrophysical data and the mineralogical and petrological data Abstract   PDF
Andrzej S. Pilski, Tadeusz A. Przylibski, Paweł P. Zagożdżon
 
Vol 45, No 3 (2001) Comparative Mössbauer studies of the Baszkówka ordinary chondrite and some other meteorites Abstract   Untitled
Jolanta Gałązka-Friedman, Erika R. Bauminger, Israel Nowik, Nonna Bakun-Czubarow, Marian Stępniewski, Jacek Siemiątkowski
 
Vol 57, No 1 (2013) Comparative oxygen and carbon isotopic records of Miocene and recent lacustrine unionid bivalves from Poland Abstract   PDF
Błażej Błażejowski, Grzegorz Racki, Piotr Gieszcz, Krzysztof Małkowski, Adrian Kin, Katarzyna Krzywiecka
 
Vol 52, No 4 (2008) Comparative study on the Late Cenozoic red clay deposits from China and Central Europe (Hungary) Abstract   PDF
János Kovács, György Varga, József Dezso
 
Vol 45, No 1 (2001) Comparison of computer image analysis with mercury porosimetry in sandstone porosity measurement Abstract   PDF
Małgorzata Labus
 
Vol 46, No 1 (2002) Comparison of diatom successions from Mazovian (Poland) and Alexandrian (Belarus) lacustrine interglacial deposits Abstract   PDF
Barbara Marciniak, Galina Khursevich
 
Vol 54, No 3 (2010) Complementary data on the palynostratigraphy of the Carboniferous succession of SW Poland Abstract   PDF
Anna Górecka-Nowak
 
Vol 38, No 4 (1994) Composition and origin of the Kupferschiefer bed Abstract   PDF
Karl Hans Wedepohl
 
Vol 48, No 2 (2004) Composition and source of polycyclic aromatic compounds in deposited dust from selected sites around the Upper Silesia, Poland Abstract   PDF
Leszek Marynowski, Marta Pięta, Janusz Janeczek
 
Vol 49, No 3 (2005) Compositional Data Analysis as a tool for interpretation of rock porosity parameters Abstract   PDF
Małgorzata Labus
 
Vol 34, No 4 (1990) Comprehensive lithostratigraphic, geochemical and petrophysical investigations core sample Late Quaternary deposits from Gdańsk Basin Abstract   PDF
Aleksander I. Blazhchishin, Teresa Szczepańska, Wolfgang Jager, Gunter Bublitz, Valentin K. Lukashev
 
Vol 52, No 2 (2008) Conditions of sedimentation in the Weichselian glaciomarginal zone of northeastern Germany Abstract   PDF
Maria Górska-Zabielska
 
Vol 59, No 2 (2015) Cone penetration test in assessment of soil stiffness Abstract   PDF
Wojciech Tschuschke, Maciej Kordian Kumor, Magdalena Walczak, Marcin Tschuschke
 
Vol 51, No 4 (2007) Conodont biostratigraphy of shallow marine Givetian deposits from the Radom-Lublin area, SE Poland Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz, Pierre Bultynck
 
Vol 51, No 4 (2007) Conodont biostratigraphy of the Frasnian-Famennian boundary in the Esfahan and Tabas areas, Central Iran Abstract   PDF
Hossein Gholamalian
 
Vol 43, No 3 (1999) Conodont biostratigraphy of the Muschelkalk (Middle Triassic) in the central part of the Polish Lowlands Abstract   PDF
Katarzyna Narkiewicz
 
Vol 39, No 2 (1995) Conodont stratigraphy of the Upper Devonian in the Janczyce I borehole section, eastern Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Hanna Matyja, Marek Narkiewicz
 
Vol 51, No 4 (2007) Conodont-based graphic correlation of upper Givetian-Frasnian sections of the Eastern Anti-Atlas (Morocco) Abstract   PDF
Sofie Gouwy, Joanna Haydukiewicz, Pierre Bultynck
 
Vol 49, No 4 (2005) Conodonts and foraminifera from the "Raibl Beds" (Carnian) of the Karavanke Mountains, Slovenia: stratigraphical and palaeobiological implications Abstract   PDF
Tea Kolar-Jurkovsek, Andrzej Gaździcki, Bogdan Jurkovsek
 
Vol 63, No 2 (2019) Constraints on ore formation conditions at the Mazra’eh Shadi epithermal deposit, NE Tabriz, Iran: evidences from geochemistry, sulphur isotope, quartz textures and fluid inclusion studies Abstract   PDF
Kaikhosrov Radmard, Hassan Zamanian, Mohammad Reza Hosseinzadeh, Ahmad Ahmadi Khalaji
 
Vol 36, No 4 (1992) Contens of volume 36 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 38, No 4 (1994) Contens of volume 38 (1994) Details   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 42, No 4 (1998) Contens of volume 42 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 44, No 4 (2000) Contens of volume 44 (2000) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 47, No 2 (2003) Content of dissolved oxygen and carbon dioxide in rainwaters and groundwaters within the forest reserve of the Kampinos National Park and the urban area of Warsaw, Poland Abstract   PDF
Dorota Pawlicka
 
Vol 35, No 1 (1991) Contents of volume 34 (1990) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 37, No 4 (1993) Contents of volume 37 (1993) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 39, No 4 (1995) Contents of volume 39 (1995) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 40, No 4 (1996) Contents of Volume 40 (1996) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 41, No 4 (1997) Contents of volume 41 (1997) Abstract   PDF
Geological Quartely
 
Vol 43, No 4 (1999) Contents of volume 43 (1999) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 45, No 4 (2001) Contents of volume 45 (2001) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 47, No 4 (2003) Contents of volume 47 (2003) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 49, No 4 (2005) Contents of volume 49 (2005) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 51, No 4 (2007) Contents of volume 51 (2007) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 53, No 4 (2009) Contents of volume 53 (2009) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 55, No 4 (2011) Contents of volume 55 (2011) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 57, No 4 (2013) Contents of volume 57 (2013) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 58, No 4 (2014) Contents of volume 58 (2014) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 59, No 4 (2015) Contents of volume 59 (2015) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 60, No 4 (2016) Contents of volume 60 (2016) Abstract   PDF
G Q
 
Vol 61, No 4 (2017) Contents of volume 61 (2017) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 62, No 4 (2018) Contents of volume 62 (2018) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 63, No 4 (2019) Contents of volume 63 (2019) Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 41, No 1 (1997) Contents of volumes 1-40 Abstract   PDF
Geological Quarterly
 
Vol 29, No 1 (1985) Contribution to the knowledge of the foraminifers of the Frydek type facies in the Polish Outer Carpathians Abstract   PDF
Janina Liszkowska, Joanna Janina Morgiel
 
Vol 58, No 3 (2014) Controls on basal Zechstein (Wuchiapingian) evaporite deposition in SW Poland Abstract   PDF
Kazimierz Dyjaczyński, Tadeusz Marek Peryt
 
Vol 60, No 4 (2016) Controls on the distribution of rare earth elements in the Kupferschiefer series of SW Poland Abstract   PDF
Sławomir Oszczepalski, Andrzej Chmielewski, Stanisław Z. Mikulski
 
Vol 57, No 4 (2013) Conventional and high-resolution heavy mineral analyses applied to flysch deposits: comparative provenance studies of the Ropianka (Upper Cretaceous–Paleocene) and Menilite (Oligocene) formations (Skole Nappe, Polish Carpathians) Abstract   PDF
Dorota Salata, Alfred Uchman
 
Vol 63, No 2 (2019) Copper sulphosalts in early metallurgy (2600–1900 BC) – chemical-mineralogical investigation of artefacts from southern Poland Abstract   PDF
Urszula Bugaj, Krzysztof Nejbert, Sławomir Ilnicki, Piotr Wieciński, Tomasz Onyszczuk, Halina Garbacz, Piotr Włodarczak
 
Vol 57, No 2 (2013) Coprolite of a durophagous carnivore from the Upper Cretaceous Godula Beds, Outer Western Carpathians, Poland Abstract   PDF
Piotr Bajdek
 
Vol 47, No 2 (2003) Correlation of genetic and morphometric types of Sventoji River catchment relief (north-east Lithuania) Abstract   PDF
Algimantas Česnulevičius, Regina Morkńnaitė
 
Vol 50, No 1 (2006) Correlation of Pleistocene deposits in the area between the Baltic and Black Sea, Central Europe Abstract   PDF
Leszek Lindner, Andrey Bogutsky, Petro Gozhik, Leszek Marks, Maria Łanczont, Józef Wojtanowicz
 
Vol 39, No 1 (1995) Correlation of sulphate deposits of the Carpathian Foredeep at the boundary of Poland and Ukraine Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 60, No 1 (2016) Correlation of tectonic blocks in the foreland of the East European Craton in Poland with those in Ukraine Abstract   PDF
Włodzimierz Mizerski, Orest Stupka, Izabela Olczak-Dusseldorp
 
Vol 41, No 2 (1997) Correlation of the Rotliegend strata in Central Poland based on the interpretation of well logging data Abstract   PDF
Jadwiga Jarzyna, Maria Bała, Barbara Czopek, Natalia Górecka
 
Vol 40, No 3 (1996) Cosmogenic isotope 36Cl - a new perspective for Quaternary chronostratigraphy of Poland Abstract   PDF
Jan Dzierżek, Jerzy Nitychoruk, Marek G. Zreda, Grażyna Zreda-Gostyńska
 
Vol 63, No 2 (2019) Cretaceous and Eocene tectono-thermal events determined in the Inner Western Carpathians orogenic front Infratatricum Abstract   PDF
Marián Putiš, Martin Danišík, Pavol Siman, Ondrej Nemec, Čestmír Tomek, Peter Ružička
 
Vol 56, No 3 (2012) Cretaceous (Aptian/Albian–?Cenomanian) age of “black flysch” and adjacent deposits of the Grajcarek thrust-sheets in the Małe Pieniny Mts. (Pieniny Klippen Belt, Polish Outer Carpathians) Abstract   PDF
Nestor Oszczypko, Barbara Olszewska, Ewa Malata
 
Vol 63, No 4 (2019) Cretaceous magmatic evolution in the Deylaman igneous complex, Alborz zone, Iran: change from extensional to compressional regime Abstract   PDF
Sheida Akmali, Abbas Asiabanha, Shahrooz Haghnazar
 
Vol 48, No 1 (2004) Cretaceous-Paleogene boundary problem in Libya: the occurrence of the foraminiferal species Abathomphalus mayaroensis (Bolli) in the Western Sirt Basin Abstract   PDF
Sefau Omar Tshakreen, M. Adam Gasiński
 
Vol 49, No 3 (2005) Crustal structure of the Trans-European Suture Zone in Central Poland — reinterpretation of the LT-2, LT-4 and LT-5 deep seismic sounding profiles Abstract   PDF
Marek Grad, Aleksander Guterch, Agnieszka Polkowska-Purys
 
Vol 50, No 1 (2006) Crustal-scale complexity of the contact zone between the Palaeozoic Platform and the East European Craton in the NW Poland Abstract   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 62, No 4 (2018) Cryogenic carbonates and cryogenic speleothem damage in the Za Hájovnou Cave (Javoříčko Karst, Czech Republic) Abstract   PDF
Karel Zak, Vladimir Liptak, Monika Orvosova, Michal Filippi, Helena Hercman, Sarka Matouskova
 
Vol 37, No 3 (1993) Crystalline basement of the Polish part of the Baltic Sea Abstract   PDF
Wacław Ryka
 
Vol 46, No 3 (2002) Cyclic sedimentation in the Middle Jurassic of central Poland Abstract   PDF
Joanna Dadlez
 
Vol 18, No 1 (1974) Czerwony spągowiec platform prekambryjskiej – miąższość i facje Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 34, No 1 (1990) Czerwony spągowiec pobrzeża Pomorza Zachodniego i przyległego akwenu Bałtyku Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 20, No 1 (1976) Czerwony spągowiec w otoczeniu bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 22, No 3 (1978) Czerwony spągowiec w północno-wschodniej części basenu podlaskiego Abstract   PDF
Jędrzej Pokorski
 
Vol 11, No 2 (1967) Częstość pierwiastków głównych w skałach osadowych Polski (bez Karpat) Abstract   PDF
Elżbieta Czajor, Jan Czermiński
 
Vol 22, No 1 (1978) Czwartorzęd dorzecza górnej Mierzawy Abstract   PDF
Bronisław Kwapisz
 
Vol 19, No 2 (1975) Czwartorzęd i morfogeneza okolic Łomży Abstract   PDF
Alicja Bałuk
 
Vol 12, No 1 (1968) Czwartorzęd Kotliny Chodelskiej Abstract   PDF
Andrzej Ber, Krystyna Rywocka-Kenig Rywocka-Kenig
 
Vol 5, No 2 (1961) Czwartorzędowe martwice wapienne koło Fordonu Abstract   PDF
Sylwester Skompski
 
Vol 2, No 2 (1958) Czytelność starszego podłoża na• obszarze Gór Świętokrzyskich na stereofotogramach lotniczych Abstract   PDF
Krzysztof Schoeneich
 
Vol 52, No 2 (2008) d13 C of organic atmospheric dust deposited in Wrocław (SW Poland): critical remarks on the passive method Abstract   PDF
Maciej Górka, Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 59, No 2 (2015) Data compression by Principal Component Analysis (PCA) in modelling of soil density parameters based on soil granulation Abstract   PDF
Maria Jolanta Sulewska, Katarzyna Zabielska-Adamska
 
Vol 63, No 4 (2019) Dated landslides in the Gorce Mts. (Polish Outer Carpathians) - preliminary results Abstract   PDF
Krzysztof Buczek
 
Vol 29, No 2 (1985) Datowanie muszli mięczaków metodą 14C Abstract   PDF
Teresa Goslar, Mieczysław F. Pazdur
 
Vol 17, No 3 (1973) Dedolomityzacja węglanów cechsztyńskich w rejonie Lubina Abstract   PDF
Maciej Podemski
 
Vol 38, No 1 (1994) Deep crustal structure of southwestern Poland and a proposal of two reflection seismic profiles Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Stefan Cwojdziński
 
Vol 60, No 2 (2016) Deep palaeovalley in the floor of Polish Carpathian Foredeep basin near Pilzno and its control on facies of Badenian (Middle Miocene) evaporites Abstract   PDF
Andrzej Głuszyński, Paweł Aleksandrowski
 
Vol 44, No 2 (2000) Deep reflection seismic experiments in western Poland Abstract   PDF
Stefan Młynarski, Jędrzej Pokorski, Lidia Dziewińska, Waldemar Jóźwiak, Piotr Zientara
 
Vol 60, No 2 (2016) Deep-sea mass-flow sediments and their exotic blocks from the Ropianka Formation (Campanian-Paleocene) in the Skole Nappe: a case from the Wola Rafałowska section (SE Poland) Abstract   PDF
Piotr Łapcik, Justyn Kowal-Kasprzyk, Alfred Uchman
 
Vol 56, No 2 (2012) Deglaciation chronology of the Pandivere and Palivere ice-marginal zones in Estonia Abstract   PDF
Leili Saarse, Atko Heinsalu, Siim Veski
 
Vol 11, No 3 (1967) Deglacjacja lobu Widawki Abstract   PDF
Maria Danuta Domosławska-Baraniecka, Sylwester Skompski
 
Vol 34, No 4 (1990) Degradacja środowiska naturalnego na obszarze Mokotowa w Warszawie Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 5, No 1 (1961) Deltowe osady koniaku w okolicy Idzikowa Abstract   PDF
Stanisław Radwański
 
Vol 63, No 4 (2019) Dendrogeomorphological analysis of the Sawicki Landslide in the Beskid Niski Mountains (S Poland) Abstract   PDF
Marek Krąpiec, Natalia Nawrocka, Włodzimierz Margielewski, Elżbieta Szychowska-Krąpiec
 
Vol 43, No 4 (1999) Depositional and tectonic controls on Early Badenian clastic sedimentation in the Sandomierz-Tarnobrzeg area (Baranów Beds, northern Carpathian Foredeep) Abstract   PDF
Anna Wysocka
 
Vol 41, No 4 (1997) Depositional architecture of the Polish epicontinental Middle Jurassic basin Abstract   PDF
Anna Feldman-Olszewska
 
Vol 41, No 4 (1997) Depositional development of the Polish Upper Rotliegend Basin and evolution of its sediment source areas Abstract   PDF
Hubert Kiresnowski
 
Vol 58, No 4 (2014) Depositional environment of the glacigenic deposits from the Holy Cross Mountains (Poland) – interpretation based on macro- and microstructure analyses Abstract   PDF
Małgorzata Ludwikowska-Kędzia, Halina Pawelec
 
Vol 52, No 2 (2008) Depositional environments of loesses from the Sandomierz section, SE Poland, based on lithological and SEM studies Abstract   PDF
Krystyna Kenig
 
Vol 39, No 4 (1995) Depositional evolution of the Holly Cross Mts. (Poland) in the Devonian and Carboniferous - a review Abstract   PDF
Michał Szulczewski
 
Vol 53, No 1 (2009) Depositional history of the Devonian succession in the Pomeranian Basin, NW Poland Abstract   PDF
Hanna Matyja
 
Vol 59, No 4 (2015) Depositional redox conditions of the Grybów Succession (Oligocene, Polish Carpathians) in the light of petrological and geochemical indices Abstract   PDF
Patrycja Wójcik-Tabol
 
Vol 61, No 4 (2017) Depositional setting of the Oligocene sequence of the Western Carpathians in the Polish Spisz region – a reinterpretation based on integrated palynofacies and sedimentological analyses. Abstract   PDF
Anna Filipek, Anna Wysocka, Marcin Barski
 
Vol 41, No 4 (1997) Depositional systems and cyclicity in the intracratonic Early Jurassic basin in Poland Abstract   PDF
Anna Feldman-Olszewska
 
Vol 35, No 1 (1991) Deposits and pollen analysis of the Eemian Interglacial section at Sokolniki Stare (Płock Upland) Abstract   PDF
Maria Danuta Baraniecka, Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 49, No 2 (2005) Depth of the water column in relation to carbon isotope ratios in methane in freshwater sediments Abstract   PDF
Mariusz-Orion Jędrysek
 
Vol 47, No 2 (2003) Derived marine microfossils in loesses of the last glaciation and their significance in the reconstruction of loess-forming processes in central-eastern Europe Abstract   PDF
Jolanta Paruch-Kulczycka, Roman Chlebowski, Leszek Lindner
 
Vol 61, No 4 (2017) Determination of swell index and swelling pressure from suction tests – a case study of Neogene clays from Warsaw (Poland) Abstract   PDF
Emilia Wójcik, Ireneusz Gawriuczenkow
 
Vol 62, No 1 (2018) Detrital dolomite: characterization and characteristics Abstract   PDF
Omar Radwan, Ali Bukhamsin, Khalid Al-Ramadan
 
Vol 58, No 1 (2014) Detrital tourmaline as an indicator of source rock lithology: an example from the Ropianka and Menilite formations (Skole Nappe, Polish Flysch Carpathians) Abstract   PDF
Dorota Salata
 
Vol 49, No 4 (2005) Development and infill of Vistulian glacial Lake Gniew (N Poland): a sedimentological analysis Abstract   PDF
Mirosław Błaszkiewicz, Beata Gruszka
 
Vol 51, No 3 (2007) Development and inversion of Devonian and Carboniferous basins in the eastern part of the Variscan foreland (Poland) Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 44, No 4 (2000) Development of fault pattern in the Silesian Nappe: Eastern Outer Carpathians, Poland Abstract   PDF
Jacek Rubinkiewicz
 
Vol 47, No 1 (2003) Development of fracture processes in Silesian Carboniferous sandstones Abstract   PDF
Paweł Łukaszewski
 
Vol 57, No 1 (2013) Development of the Holocene foredune plain in the Narva-Jõesuu area, eastern Gulf of Finland Abstract   PDF
Alar Rosentau, Argo Jõeleht, Jüri Plado, Raivo Aunap, Merle Muru, Kari Eskola
 
Vol 53, No 1 (2009) Development of the Mid-Polish Trough versus Late Jurassic evolution in the Carpathian Foredeep area Abstract   PDF
Bronisław Andrzej Matyja
 
Vol 39, No 1 (1995) Development of the phosphogenetic processes in the Lower Carboniferous deposits of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Andrzej Kühn, Krzysztof Radlicz
 
Vol 48, No 2 (2004) Development of the Turonian/Coniacian hardground boundary in the Cracow Swell area (Wielkanoc quarry, Southern Poland) Abstract   PDF
Danuta Olszewska-Nejbert
 
Vol 50, No 1 (2006) Development of Trans-European Suture Zone in Poland: from Ediacaran rifting to Early Palaeozoic accretion Abstract   PDF
Jerzy Nawrocki, Paweł Poprawa
 
Vol 42, No 2 (1998) Devonian depositional architecture in central segment of the Lublin Trough: preliminary results of integrated seismic and borehole study Abstract   PDF
Piotr Krzywiec, Marek Narkiewicz
 
Vol 48, No 3 (2004) Devonian palaeogeography of the Southern Urals Abstract   PDF
Gunar A. Mizens
 
Vol 40, No 1 (1996) Devonian stratigraphy and depositional environments in proximity of the Sub-Carpathian Arch: Lachowice 7 well, southern Poland Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 10, No 3 (1966) Dewon w otworze wiertniczym Rachów Abstract   PDF
Maria Pajchlowa, Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 17, No 3 (1973) Diabazy z wiercenia Kurowo-2 koło Koszalina Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Marek Muszyński
 
Vol 59, No 1 (2015) Diagenetic alteration in low-Mg calcite from macrofossils: a review Abstract   PDF
Clemens V. Ullmann, Christoph Korte
 
Vol 49, No 3 (2005) Diagenetic alteration of Badenian sulphate deposits in the Carpathian Foredeep Basin, Southern Poland: processes and their succession Abstract   PDF
Alicja Kasprzyk
 
Vol 57, No 4 (2013) Diamicton in Besiekierz (Central Poland) – how to avoid misinterpretation of superposition in Quaternary geology Abstract   PDF
Piotr Czubla, Jacek Forysiak, Juliusz Twardy
 
Vol 4, No 1 (1960) Diatomowe skały krzemionkowe z eocenu dolnego Karpat Borysławskich Abstract   PDF
Wiesław Nowak
 
Vol 14, No 3 (1970) Dickit towarzyszący przejawom okruszcowania w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Roman Chlebowski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 2, No 3 (1958) Die floristischen Beziehungen zwischen Kulm und Namur im Waldenburger Karbon und Beurteilung der Diskordanz zwischen ihnen Abstract   PDF
Franz Zimmermann
 
Vol 47, No 1 (2003) Diffusion of lead ions trough the Poznań Clay (Neogene) and through glacial clay Abstract   PDF
Radosław Mieszkowski
 
Vol 61, No 4 (2017) Digital rock models of Precambrian and Paleozoic tight formations from Poland Abstract   PDF
Paulina Izabela Krakowska
 
Vol 63, No 3 (2019) Dinoflagellate cyst stratigraphy of the Popiele Member and Menilite Formation from the Boryslav-Pokuttya Nappe (Aksmanice, SE Poland) Abstract   PDF
Arleta Suchocka, Marcin Barski, Małgorzata Bieńkowska-Wasiluk
 
Vol 61, No 1 (2017) Dinoflagellate cysts and palynofacies across the Cretaceous-Paleogene boundary interval of the Vrancea Nappe (Eastern Carpathians, Romania) Abstract   PDF
Daniel Tabara, Hamid Slimani
 
251 - 500 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>