Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13, No 1 (1969) Tropy gadów w dolnym liasie Świętokrzyskim Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 51, No 2 (2007) True and anomalous TL dates from Late Pleistocene loess-palaeosol deposits at the Kolodiiv site (East Carpathian Foreland, Ukraine) Abstract   PDF
Jarosław Kusiak
 
Vol 15, No 1 (1971) Trzeciorzęd i jego węglonośność między Rawiczem i Chobienią Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 20, No 2 (1976) Trzeciorzęd i rzeźba podłoża czwartorzędowego rejonu Okuniewa w świetle profilu Hipolitów Abstract   PDF
Jadwiga Nowak, Teresa Uberna
 
Vol 8, No 3 (1964) Trzeciorzęd między Rogowem, Skierniewicami i Rawą Mazowiecką Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 8, No 2 (1964) Trzeciorzęd okolic Korfantowa Abstract   PDF
Sebastian Biernat
 
Vol 8, No 3 (1964) Trzeciorzęd w rejonie Wielichowo-Błotnica Abstract   PDF
Dariusz Osijuk
 
Vol 14, No 4 (1970) Trzeciorzędowa formacja brunatno węglowa w zachodniej części niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Marian Nosek
 
Vol 23, No 3 (1979) Trzydzieści lat badań i poszukiwań surowców skalnych w Instytucie Geologicznym (1948 - 1978) Abstract   PDF
Janusz Majcherkiewicz
 
Vol 60, No 2 (2016) Tubular tempestites from Jurassic mudstones of southern Poland Abstract   PDF
Paulina Maria Leonowicz
 
Vol 4, No 3 (1960) Tufit z Barczy koło Zagnańska Abstract   PDF
Irena Kardymowicz
 
Vol 25, No 1 (1981) Tufit z pokładu węgla brunatnego odkrywki Pątnów koło Konina Abstract   PDF
Marian Wagner
 
Vol 22, No 1 (1978) Tufity mioceńskie w Chełmie Wielkim nad Przemszą Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Maciej Pawlikowski
 
Vol 16, No 3 (1972) Tufity mioceńskie z obszaru Gliwic Abstract   PDF
Wiesław Gabzdyl, Tadeusz Kapuściński
 
Vol 3, No 2 (1959) Tufity we fliszu podhalańskim Abstract   PDF
Andrzej Michalik, Tadeusz Wieser
 
Vol 4, No 2 (1960) Tufity z warstw krośnieńskich z Berehów Górnych w Bieszczadach Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Tadeusz Wieser, Kazimierz Żytko
 
Vol 17, No 3 (1973) Tufity ze zlepieńców myślachowickich okolic Olkusza Abstract   PDF
Stefan Witold Alexandrowicz, Wiesław Heflik
 
Vol 13, No 3 (1969) Tundrowa gleba kopalna w profilu lessowy we wsi Hulcze (Grzęda Sokalska) Abstract   PDF
Henryk Maruszczak, Maria Piotrowska
 
Vol 63, No 1 (2019) Turonian–Coniacian (Upper Cretaceous) of the Babadag Basin (North Dobrogea, Romania): integrated biostratigraphy and microfacies succession Abstract   PDF
Damian Gerard Lodowski, Ireneusz Piotr Walaszczyk, Eugen Grădinaru
 
Vol 62, No 3 (2018) Two medium-sized deinotheres (Proboscidea: Mammalia) from the Miocene rocks of Eastern Carpathians Foreland (Romania) Abstract   PDF
Paul Tibuleac
 
Vol 45, No 3 (2001) Two spinel-bearing compound chondrules from the Baszkówka meteorite Abstract   PDF
Jerzy Borucki, Marian Stępniewski
 
Vol 9, No 2 (1965) Typ granulacji i obtoczenia ziarn piasków tarasu•Wisły pod Tarnobrzegiem Abstract   PDF
Krystyna Balińska-Wuttke
 
Vol 25, No 1 (1981) Typologia litostratygraficzna osadów plejstoceńskich w północnej Pobrzeża Szczecińskiego Abstract   PDF
Roman Racinowski, Alfred Sochan
 
Vol 17, No 3 (1973) Typy genetyczne skał oraz mikrofacje paleogeografia wapienia cechsztyńskiego (Ca 1) w strefie Koszalina – Chojnic Abstract   PDF
Elżbieta Czajor, Ryszard Wagner
 
Vol 27, No 1 (1983) Typy środowiska sedymentacji współczesnych osadów Bałtyku Południowego na podstawie własności sorpcyjnych Abstract   PDF
Teresa Szczepańska, Barbara Walna
 
Vol 23, No 3 (1979) U twory jurajskie wschodniej części Podlasia Abstract   PDF
Teresa Niemczycka
 
Vol 23, No 2 (1979) U twory triasowe w południowo-wschodniej części Gór Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 33, No 1 (1989) Udział Państwowe go Instytutu Geologicznego w rozwoju gospodarki narodowej Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło
 
Vol 22, No 2 (1978) Udział peryglacjalnych osadów stokowych w budowie tarasu wysokiego Lubrzanki Abstract   PDF
Bolesław Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1984) Udział polskich uczonych w międzynarodowych kongresach geologicznych Abstract   PDF
Edward Rühle
 
Vol 22, No 1 (1978) Ukształtowanie powierzchni podłoża i geologia kenozoiku południowo-wschodniej części bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński, Stanisław Jodłowski
 
Vol 59, No 3 (2015) Unconventional hydrocarbon resources of Greece Abstract   PDF
Ananias Tsirambides
 
Vol 48, No 4 (2004) Unique siderite occurrence in Baltic Sea: a clue to siderite-water oxygen isotope fractionation at low temperatures Abstract   PDF
Stanisław Hałas, Roman Chlebowski
 
Vol 58, No 2 (2014) Unraveling cementation environment and patterns of Holocene beachrocks in the Arabian Gulf and the Gulf of Aqaba: stable isotope approach Abstract   PDF
Ardiansyah Koeshidayatullah, Khalid Al-Ramadan
 
Vol 58, No 4 (2014) U-Pb zircon age of the Krásné Loučky tuffite: the dating of Visean flysch in the Moravo-Silesian Paleozoic Basin (Rhenohercynian Zone, Czech Republic) Abstract   PDF
Jakub Jirásek, Jiří Wlosok, Martin Sivek, Dalibor Matýsek, Mark D Schmitz, Ivana Sýkorová, Zdeněk Vašíček
 
Vol 62, No 4 (2018) Upper Jurassic bacteria from the Raptawicka Turnia Limestone Formation in the Mały Giewont area (Western Tatra Mountains, Poland) Abstract   PDF
Andrzej Pszczółkowski
 
Vol 37, No 3 (1993) Upper Ludlow trilobites from the southern part of the Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Ewa Tomczykowa
 
Vol 60, No 3 (2016) Upper Pleistocene palaeoenvironmental changes at the Zwierzyniec site, Central Poland Abstract   PDF
Edyta Kalińska-Nartiša, Jan Dzierżek, Krzysztof Bińka, Andrzej Borkowski, Paweł Rydelek, Piotr Zawrzykraj
 
Vol 37, No 4 (1993) Upper Silurian and Lower Devonian in the western Holy Cross Mts. Abstract   PDF
Jan Malec
 
Vol 51, No 4 (2007) Upper Silurian to Middle Devonian conodont faunas from the Rabat-Tiflet area (northwestern Moroccan Meseta) Abstract   PDF
El Mostafa Benfrika, Pierre Bultynck, Ahmed El-Hassani
 
Vol 45, No 1 (2001) Upwelling regime in the Carpathian Tethys: a Jurassic-Cretaceous palaeogeographic and paleoclimatic perspective Abstract   PDF
Jan Golonka, Michał Krobicki
 
Vol 57, No 2 (2013) Uranium-rich monazite-(Ce) from the Krivá type granitic boulders in conglomerates of the Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians, Slovakia: composition, age determination and possible source areas Abstract   PDF
Pavel Uher, Dušan Plašienka, Martin Ondrejka, Ľubomír Hraško, Patrik Konečný
 
Vol 24, No 3 (1980) Uranonośność utworów kredowych Sudetów Abstract   PDF
Jerzy Bartłomiej Miecznik, Marian Sałdan, Ryszard Strzelecki
 
Vol 47, No 1 (2003) Use of geomechanical research in the conservation of stone monuments (Maadi Town Temple, Fayoum, Egypt) Abstract   PDF
Joanna Pinińska, Hemdan Rabbie Attia
 
Vol 25, No 2 (1981) Utwory cechsztyńskie a problem uzyskiwania głębokich granic sejsmicznych metodą refleksyjną Abstract   PDF
Tadeusz Ktynicki
 
Vol 21, No 4 (1977) Utwory czwartorzędowe okolic Hrubieszowa Abstract   PDF
Leopold Dolecki
 
Vol 6, No 3 (1962) Utwory czwartorzędowe w okolicach Rakowa i Łagowa Abstract   PDF
Andrzej Walczowski
 
Vol 17, No 2 (1973) Utwory czwartorzędowe w otworze wiertniczym Wróblówka na Podhalu Abstract   PDF
Ludwik Watycha
 
Vol 9, No 2 (1965) Utwory górnokredowe i trzeciorzędowe na obszarze pomiędzy Działoszycami a Jędrzejowem Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 11, No 3 (1967) Utwory ilaste górnego cechsztynu w rejonie Lubina Abstract   PDF
Wojciech Salski
 
Vol 4, No 3 (1960) Utwory karbońskie w Żebraku koło Siedlec Abstract   PDF
Karol Bojkowski, Jędrzej Müller
 
Vol 19, No 1 (1975) Utwory kredowe Sudetów Środkowych i Zachodnich jako zbiorniki wód podziemnych Abstract   PDF
Michał Różycki, Jerzy Milewicz
 
Vol 16, No 3 (1972) Utwory metamorficzne w otworze wiertniczym Dobczyce 1 Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Konrad Konior
 
Vol 25, No 2 (1981) Utwory ordowiku, syluru i dewonu w Lubaniu (Sudety, Góry Kaczawskie) Abstract   PDF
Maria Chorowska, Krzysztof Radlicz, Henryk Tomczyk
 
Vol 10, No 3 (1966) Utwory ordowiku w synklinie bardziańskiej Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk, Roman Chlebowski, Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 13, No 1 (1969) Utwory płasżczowiny podśląskiej w wierceniu Cieszyn 10 Abstract   PDF
Antonina Jednorowska, Konrad Konior
 
Vol 7, No 3 (1963) Utwory solonośne w otworze Pogórska Wola koło Tarnowa Abstract   PDF
Stefan Połtowicz
 
Vol 2, No 4 (1958) Utwory środkowego ludlowu nawiercone w Żebraku koło Siedlec Abstract   PDF
Henryk Tomczyk
 
Vol 34, No 3 (1990) Utwory syluru i dewonu w południowej części struktury bardzkiej (Sudety) Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 18, No 1 (1974) Utwory syluru z otworu wiertniczego Piotrowice I Abstract   PDF
Wiesław Heflik, Konrad Konior
 
Vol 8, No 2 (1964) Utwory trzeciorzędowe i ich węglonośność w zachodniej części niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Marian Nosek
 
Vol 9, No 1 (1965) Utwory trzeciorzędowe w okolicach Nysy Abstract   PDF
Marcin Piwocki
 
Vol 11, No 1 (1967) Utwory trzeciorzędowe z otworu Szczecin IG I w świetle badań mikropaleontologicznych Abstract   PDF
Ewa Odrzywolska- Bieńkowa
 
Vol 11, No 3 (1967) Utwory tufogeniczne kredy górnej Niżu Polskiego w otworze wiertniczym Tłuszcz Abstract   PDF
Maria Harapińska-Depciuch
 
Vol 25, No 1 (1981) Uwagi do podziału cyklicznego cechsztynu w synklinorium północnosudeckim Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 12, No 2 (1968) Uwagi na marginesie pracy H. Senkowiczowej pt ”Wpływ budowy strukturalnej i morfologii Paleozoiku Gór Świętokrzyskich na rozwój osadów Triasowych" Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski
 
Vol 4, No 3 (1960) Uwagi na temat budowy geologicznej zachodniej okolicy Wałbrzycha Abstract   PDF
Andrzej Grocholski
 
Vol 31, No 1 (1987) Uwagi na temat palinostratygrafii czwartorzędu Abstract   PDF
Zofia Janczyk-Kopikowa
 
Vol 5, No 1 (1961) Uwagi na temat rozwoju i stratygrafii piaskowca pstrego w Polsce północno-wschodniej Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 34, No 4 (1990) Uwagi o biostratygrafii osadów ordowiku wschodniej części obniżenia podlaskiego Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 26, No 1 (1982) Uwagi o biostratygrafii serii menilitowo-krośnieńskiej w polskich Karpatach zewnętrznych Abstract   PDF
Barbara Olszewska
 
Vol 10, No 2 (1966) Uwagi o facjalnym wykształceniu środkowosudeckiej kredy Abstract   PDF
Sranisław Radwański
 
Vol 19, No 4 (1975) Uwagi o genezie i ewolucji północnej części strefy tektonicznej Złoty Stok – Skrzynka Abstract   PDF
Stefan Cwojdziński
 
Vol 10, No 4 (1966) Uwagi o genezie złóż kruszcowych w północno-wschodniej części Gór Kaczawskich Abstract   PDF
Jerzy Jerzmański
 
Vol 6, No 1 (1962) Uwagi o geomorfologii doliny Czarnej Hańczy Abstract   PDF
Czesław Pachucki
 
Vol 4, No 2 (1960) Uwagi o granulitach z okolic Zagórza ŚIąskiego i Bystrzycy Górnej (Góry Sowie) Abstract   PDF
Olech Juskowiak, Wacław Ryka
 
Vol 20, No 1 (1976) Uwagi o karbonie północno-zachodniego obrzeżenia bloku przedsudeckiego Abstract   PDF
Halina Krawczyńska-Grocholska, Wojciech Grocholski
 
Vol 30, No 1 (1986) Uwagi o litologii i genezie trzeciorzędowych wapieni jeziornych ze złoża węgla brunatnego Bełchatów Abstract   PDF
Jan B. Tomaszewski, Jerzy Cygan
 
Vol 2, No 2 (1958) Uwagi o melafirach Poręby i Mirowa koło Alwerni Abstract   PDF
Jacek Rutkowski
 
Vol 4, No 1 (1960) Uwagi o mikroflorze wyższych pokładów libiąskich Abstract   PDF
Aleksander Jachowicz
 
Vol 5, No 2 (1961) Uwagi o mineralizacji skał paleozoicznych w okolicy Krakowa Abstract   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 6, No 2 (1962) Uwagi o mineralizacji wód podziemnych regionu śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Genowefa Kotlicka
 
Vol 6, No 4 (1962) Uwagi o minerałach ciężkich utworów górne i kredy i triasu w niecce północnosudeckiei Abstract   PDF
Maria Chorowska
 
Vol 10, No 3 (1966) Uwagi o możliwości wykonywania badań sedymentologicznych materiału rdzeniowego na przykładzie utworów karbońskich z Ostrzeszowa Abstract   PDF
Antoni Marian Żelichowski
 
Vol 2, No 2 (1958) Uwagi o możliwości wykorzystania niektórych zdjęć lotniczych do konstrukcji przekrojów geologicznych metodą stereofotogrametryczną Abstract   PDF
Maciej Hakenberg
 
Vol 3, No 2 (1959) Uwagi o newizie jury częstochowskiej Abstract   PDF
Lidia Malinowska
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Uwagi o osadach cechsztyńskich w depresji śródsudeckiej Abstract   PDF
Włodzimierz Łapot
 
Vol 11, No 3 (1967) Uwagi o pochodzeniu zasolenia węgli brunatnych ze złoża turoszowskiego Abstract   PDF
Tadeusz Kruszewski
 
Vol 5, No 1 (1961) Uwagi o pochodzeniu żelaza zawartego w doggerze antyklinorium śląsko-krakowskiego Abstract   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 15, No 4 (1971) Uwagi o podziale tektonicznym Polski Abstract   PDF
Stanisław Bukowy
 
Vol 26, No 2 (1982) Uwagi o podłożu permu w Wielkopolsce Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski, Kazimierz Rdzanek
 
Vol 15, No 4 (1971) Uwagi o podłożu podpermskim w rejonie Gubina Abstract   PDF
Jerzy Milewicz, Józef Kornaś
 
Vol 18, No 3 (1974) Uwagi o pozycji stratygraficznej Eleutherophyllum mirabile (Sternb.) Stur w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Anna Kotasowa
 
Vol 19, No 3 (1975) Uwagi o prowadzonych ostatnio badaniach palinologicznych trzeciorzędowych osadów ilastych w Sudetach Abstract   PDF
Anna Sadowska
 
Vol 22, No 1 (1978) Uwagi o rozprzestrzenieniu osadów piroklastycznych w ordowiku na Niżu Polskim Abstract   PDF
Zdzisław Modliński
 
Vol 3, No 4 (1959) Uwagi o rozwoju i pozycji stratygraficznej łupków jasielskich w serii menilitowo-krośnieńskiej Karpat Środkowych Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Kazimierz Żytko
 
Vol 13, No 2 (1969) Uwagi o rozwoju triasu na obszarze południowo-wschodniej Polski. Abstract   PDF
Eugeniusz Głowacki, Hanna Senkowiczowa
 
Vol 13, No 1 (1969) Uwagi o sedymentacji detrytycznych osadów sarmatu na obrzeżeniu Gór Świetkorzyskich Abstract   PDF
Jacek Rutkowski
 
Vol 8, No 4 (1964) Uwagi o sedymentacji warstw krośnieńskich występowaniu mikrofauny w obszarze synkliny Bobowej Abstract   PDF
Tadeusz Birecki
 
Vol 7, No 1 (1963) Uwagi o serpentynitach Gór Kiełczyńskich na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Stanisław Maciejewski
 
Vol 16, No 2 (1972) Uwagi o serpentynitach okolic Przygórza Abstract   PDF
Mirosława Ciemniewska
 
Vol 9, No 3 (1965) Uwagi o składzie jakościowym bituminów w utworach paleozoicznych i mezozoicznych w północno-wschodniej Polsce Abstract   PDF
Jan Calikowski, Barbara Gondek
 
Vol 13, No 1 (1969) Uwagi o śladach mineralizacji w utworach dewonu w Przegini na SE od Olkusza Abstract   PDF
Jadwiga Ślósarz
 
Vol 2, No 2 (1958) Uwagi o środkowym triasie w okolicach Radoszyc Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 2, No 2 (1958) Uwagi o stratygrafii i liasu i dolnego doggeru na niżu niemiecko-polskim Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 3, No 3 (1959) Uwagi o stratygrafii i paleogeografii warstw krośnieńskich na przedpolu Otrytu między Szewczenkiem a Polaną Abstract   PDF
Wacław Sikora
 
Vol 10, No 4 (1966) Uwagi o stratygrafii kampanu i mastrychtu doliny środkowej Wisły Abstract   PDF
Andrzej Błaszkiewicz
 
Vol 10, No 1 (1966) Uwagi o stratygrafii ordowiku w rejonie Białowieży Abstract   PDF
Wiesław Bednarczyk
 
Vol 4, No 2 (1960) Uwagi o stratygrafii podłoża krystalicznego północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 29, No 2 (1985) Uwagi o stratygrafii, sedymentacji i paleogeografii dolnego i środkowego oksfordu okolic Krakowa Abstract   PDF
Radosław Tarkowski
 
Vol 25, No 3 (1981) Uwagi o stratygrafii senonu niecki północno sudeckiej Abstract   PDF
Janusz Kotlarczyk, Feliks Mitura
 
Vol 4, No 3 (1960) Uwagi o stratygrafii serii magurskiej okolic Milówki na południe od Żywca Abstract   PDF
Franciszek Bieda, Kazimierz Żytko
 
Vol 7, No 2 (1963) Uwagi o stratygrafii serii magurskiej w okolicy Szymbarku Ruskiego Abstract   PDF
Wacław Sikora
 
Vol 23, No 4 (1979) Uwagi o szybkości procesów akumulacyjnych w czwartorzędzie na Niżu Polskim Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 3, No 4 (1959) Uwagi o tektonice okolicy Lwówka Śląskiego Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 24, No 3 (1980) Uwagi o tektonice północno-zachodniej części Dolnego Śląska Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 11, No 2 (1967) Uwagi o utworach paleozoicznych na północ od Zgorzelca (Sudety Zachodnie) Abstract   PDF
Zbigniew Berezowski, Maria Chorowska
 
Vol 11, No 3 (1967) Uwagi o wieku bezwzględnym skał – nowe kierunki interpretacji w geochronologii izotopowej Abstract   PDF
Jan Burchart
 
Vol 5, No 2 (1961) Uwagi o wietrzeniu bazaltów w rejonie Legnicy i Lubania Śląskiego Abstract   PDF
Henryk Pendias
 
Vol 26, No 3/4 (1982) Uwagi o wulkanitach permskich w okolicach Tłumaczowa (wschodnia część depresji śródsudeckiej) Abstract   PDF
Anna Górecka
 
Vol 5, No 2 (1961) Uwagi o wykształceniu osadów górnokredowych wschodniej części niecki północnosudeckiej Abstract   PDF
Jerzy Milewicz
 
Vol 2, No 3 (1958) Uwagi o zasięgu stratygraficznym niektórych gatunków megaspor karbońskich Abstract   PDF
Maria Brzozowska, Zofia Żołdani
 
Vol 4, No 2 (1960) Uwagi w sprawie wieku warstw Igockich Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Wiesław Nowak
 
Vol 31, No 1 (1987) Uwagi wstępne do zbiorów artykułów dotyczących teorii stratygrafii czwartorzędu w Polsce Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 2, No 3 (1958) Uwęglenie pokładów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Milan Dopita, Jaroslav Zeman
 
Vol 47, No 1 (2003) Variability of engineering geological parameters in flood facies sediments Abstract   PDF
Kazimierz Kraużlis, Krzysztof Laskowski, Emilia Wójcik
 
Vol 59, No 2 (2015) Variability of horizontal hydraulic conductivity of fen peats from Eastern Poland in relation to function of peatlands as a natural geological barriers Abstract   PDF
Paweł Rydelek, Anna Bąkowska, Piotr Zawrzykraj
 
Vol 37, No 4 (1993) Variation of groundwater table in Roztocze and problems of its hydrogeological evaluation Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Recently accepted papers Variscan foreland in Poland revisited: new data and new concepts Abstract   PDF
Marek Narkiewicz
 
Vol 57, No 2 (2013) Variscan granitoid plutonism in the Strzelin Massif (SW Poland): petrology and age of the composite Strzelin granite intrusion Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza, Christian Pin, Stanisław Madej
 
Vol 54, No 3 (2010) Variscan multistage granitoid magmatism in Brunovistulicum: petrological and SHRIMP U-Pb zircon geochronological evidence from the southern part of the Strzelin Massif, SW Poland Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic, Ryszard Kryza, Joanna Białek
 
Vol 41, No 3 (1997) Variscides in the Sudetes and the reworked Cadomian orogen: evidence from the GB-2A seismic reflection profiling in southwestern Poland Abstract   PDF
Andrzej Żelaźniewicz, Stefan Cwojdziński, Richard W. England, Piotr Zientara
 
Vol 47, No 2 (2003) Vegetation and climate of the Butënai Interglacial (Holsteinian) in Lithuania Abstract   PDF
Ona Kondratienė, Vaida Šeirienė
 
Vol 13, No 2 (1969) Verba volant, scripta manent Abstract   PDF
Stanisław Krajewski
 
Vol 52, No 3 (2008) Vertebrate remains from the Lower Muschelkalk of Raciborowice Górne (North-Sudetic Basin, SW Poland) Abstract   PDF
Alina Chrząstek
 
Vol 53, No 4 (2009) Vertebrate tracksites from the Mid-Late Pleistocene eolianites of Portugal: the first record of elephant tracks in Europe Abstract   PDF
Carlos Neto-de-Carvalho
 
Vol 40, No 2 (1996) Vertical discontinuities in the Earth's crust of the TESZ in Poland - gravity data Abstract   PDF
Czesław Królikowski, Zdzisław Petecki, Ryszard Dadlez
 
Vol 50, No 2 (2006) Vertical distribution patterns of trace and major elements within soil profile in Lithuania Abstract   PDF
Virgilija Gregorauskienė, Valentinas Kadunas
 
Vol 29, No 1 (1985) Vertical variations in permeability of flysch rocks in the Czechoslovak Carpathians Abstract   PDF
Jan Jetel
 
Vol 48, No 1 (2004) Very large stromatoporoid indicating Early Frasnian reef core (Holy Cross Mts., Poland) Abstract   PDF
Grzegorz Racki, Małgorzata Sobstel
 
Vol 51, No 2 (2007) Vistulian litho- and pedosedimentary cycles recorded in the Kolodiiv loess-palaeosol sequence (East Carpathian Foreland, Ukraine) determined by laser grain-size analysis Abstract   PDF
Zbigniew Frankowski, Maria Łanczont, Andrey Bogutsky
 
Vol 43, No 1 (1999) Vistulian loess deposits of the Dalków Hills Abstract   PDF
Katarzyna Issmer
 
Recently accepted papers Vistulian periglacial and glacial environments in central Poland: an overview Abstract   PDF
Danuta Dzieduszyńska, Joanna Petera-Zganiacz, Małgorzata Roman
 
Vol 50, No 3 (2006) Visual impact of quarrying in the Polish Carpathians Abstract   PDF
Valentina Dentoni, Giorgio Massacci, Barbara D. Radwanek-Bąk
 
Vol 14, No 2 (1970) W sprawie budowy geologicznej okolic Zalewu Szczecińskiego (głos w dyskusji) Abstract   PDF
Ryszard Dadlez
 
Vol 15, No 1 (1971) W sprawie budowy geologicznej wschodnich zboczy Śnieżnika Kłodzkiego Abstract   PDF
Stanisław Przeniosło, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 23, No 3 (1979) W sprawie doboru stratotypu jednostki litostratygraficznej Abstract   PDF
Michał Szulczewski, Andrzej Wierzbowski
 
Vol 3, No 4 (1959) W sprawie górnego dewonu okolic Nowej Wsi koło Srebrnej Góry Abstract   PDF
Teresa Górecka
 
Vol 15, No 3 (1971) W sprawie górnokredowych flor Wyżyny Lubelskiej i Roztocza Abstract   PDF
Kazimierz Karczmarz, Jan Stanisław Popiel
 
Vol 31, No 1 (1987) W sprawie klasyfikacji, nomenklatury i terminologii stratygrafii czwartorzędu Abstract   PDF
Józef Edward Mojski
 
Vol 21, No 1 (1977) W sprawie lito stratygrafii osadów wendu i kambru w rejonie Łeby Abstract   PDF
Kazimiera Lendzion, Ryszard Dadlez, Andrzej Witkowski
 
Vol 15, No 1 (1971) W sprawie mineralizacji arsenowej w okolicy Baligrodu Abstract   PDF
Maria Kita-Badak
 
Vol 3, No 4 (1959) W sprawie pozycji stratygraficznej retu Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 8, No 3 (1964) W sprawie terminologii stratygraficznej najwyższego malmu w Polsce Abstract   PDF
Zofia Dąbrowska
 
Vol 14, No 1 (1970) W sprawie transgresji eocenu w pienińskim pasie skałkowym Polski Abstract   PDF
Wacław Sikora
 
Vol 5, No 2 (1961) W sprawie wieku "brekcji lisowskiej" Abstract   PDF
Anna Szyperko-Śliwczyńska
 
Vol 2, No 4 (1958) W sprawie wieku piaskowca Babiej Góry Abstract   PDF
Franciszek Bieda, Marian Książkiewicz
 
Vol 5, No 3 (1961) W sprawie wieku warstw bostowskich w związku z problemem granicy pomiędzy sylurem i dewonem w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Katarzyna Pawłowska
 
Vol 3, No 1 (1959) W sprawie wieku warstw godulskich Abstract   PDF
Leszek Koszarski, Wiesław Nowak, Kazimierz Żytko
 
Vol 34, No 1 (1990) W sprawie zbadania granicy między proterozoikiem i kambrem w Polsce Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
Vol 24, No 3 (1980) W sprawie „dolnokambryjskiego” wieku niższej części utworów dolno dewońskich z głębokich wierceń obszaru Bielsko – Mogilany Abstract   PDF
Konrad Konior
 
Vol 14, No 1 (1970) W sprawie „Jurajskich solanek termalnych Polski północnej i zachodniej” – krytycznie Abstract   PDF
Cyryl Kolago, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 25, No 3 (1981) W strząśy sejsmiczne w Polsce (bez Karpat i Sudetów) l ich związek z budową głębszego podłoża Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 31, No 4 (1987) Wahania zwierciadła wód gruntowych w dolinie Wisły dolnej Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 15, No 1 (1971) Wapień muszlowy w zachodniej Polsce Abstract   PDF
Irena Gajewska
 
Vol 12, No 1 (1968) Wapienie z oolitami żelazistymi środkowego ordowiku Białowieży i Mielnika Abstract   PDF
Bronisław Szymański
 
Vol 55, No 1 (2011) Wapiennik Breccia Member (Pieniny Klippen Belt, Poland) - revised stratigraphy and origin Abstract   PDF
Agnieszka ARABAS, Magdalena SIDORCZUK, Marcin BARSKI, Barbara OLSZEWSKA
 
Vol 14, No 4 (1970) Warstwa chalcedonowa w dolomitach z kopalni Bobrowniki–Blachówka Abstract   PDF
Tadeusz Kapuściński, Aleksandra Cichoń
 
Vol 13, No 4 (1969) Warstwy buhłowskie i ich pozycja stratygraficzna Abstract   PDF
Wilhelm Krach
 
Vol 27, No 1 (1983) Warstwy krośnieńskie w profilu Osławy Abstract   PDF
Stanisław Wdowiarz
 
Vol 6, No 3 (1962) Warstwy z Lechówka w synklinie łagowskiej Abstract   PDF
Halina Żakowa
 
Vol 37, No 1 (1993) Warta Glaciation in the Warsaw Region based on recent thermoluminescence datings Abstract   PDF
Stanisław Fedorowicz, Krzysztof Grzybowski, Leszek Marks
 
Vol 7, No 2 (1963) Warunki akumulacji gazu w Karpatach polskich Abstract   PDF
Stanisław Depowski
 
Vol 10, No 1 (1966) Warunki akumulacji węglowodorów w malmie synklinorium warszawskiego i północno-zachodniej części synklinorium lubelskiego Abstract   PDF
Jadwiga Królicka
 
Vol 15, No 3 (1971) Warunki filtracji wód w utworach jury na przykładzie wybranego obszaru w południowej Polsce Abstract   PDF
Andrzej Różkowski, Andrzej Stachura
 
Vol 29, No 2 (1985) Warunki formowania się złóż gazu ziemnego w Wielkopolsce Abstract   PDF
Paweł Henryk Karnkowski
 
Vol 26, No 2 (1982) Warunki geologiczne dla budowy podziemnych składowisk odpadów jądrowych Abstract   PDF
Bohdan Nielubowicz
 
Vol 17, No 4 (1973) Warunki geologiczne występowania osadów interglacjału eemskiego w Nakle Abstract   PDF
Władysław Karaszewski
 
Vol 1, No 1 (1957) Warunki geologiczne występowania skał magmowych w Mrzygłodzie w okolicy Zawiercia Abstract   PDF
Franciszek Ekiert
 
Vol 4, No 1 (1960) Warunki geologiczne występowania torfu interstadialnego w okolicy Zaklikowa Abstract   PDF
Maria Bielecka
 
Vol 18, No 3 (1974) Warunki geologiczno-górnicze w Lubelskim Zagłębiu Węglowym Abstract   PDF
Zdzisław Dembowski
 
Vol 29, No 2 (1985) Warunki hydrochemiczne utworów kredowych w rejonie Gdańska Abstract   PDF
Andrzej Sadurski
 
Vol 31, No 4 (1987) Warunki hydrogeologiczne i hydrochemiczne Mierzei Helskiej Abstract   PDF
Andrzej Sadurski, Joanna Borawska, Tomasz Burczyk
 
Vol 32, No 3/4 (1988) Warunki sedymentacji formacji dolno kambryjskich piaskowców z Ociesęk i lupków z Kamieńca w Górach Świętokrzyskich Abstract   PDF
Mieczysław Studencki
 
Vol 27, No 2 (1983) Warunki występowania i perspektywy odkrycia nowych zasobów soli kamiennych na przedgórzu Karpat Abstract   PDF
Aleksander Garlicki
 
Vol 36, No 1 (1992) Warunki występowania wód podziemnych w północnej części Wyniosłości Giełczewskiej (Wyżyna Lubelska) Abstract   PDF
Andrzej Albrycht, Zdzisław Michalczyk
 
Vol 42, No 2 (1998) Water soluble salts in degradation processes of stony architectural monuments in the Upper Silesia Abstract   PDF
Małgorzata Labus
 
Vol 30, No 3/4 (1986) Wczesnodiagenetyczny cement w dewońskich skałach węglanowych północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego Abstract   PDF
Włodzimierz Łapot
 
Vol 5, No 3 (1961) Wczesnoholoceńskie osady jeziorne w Lasce koło Brus Abstract   PDF
Władysław Słowański
 
Vol 28, No 3/4 (1984) Webbinelloidea similis Stewart et Lampe (Foraminiferida) z eiflu synkliny łagowskiej (Góry Świętokrzyskie) Abstract   PDF
Jan Malec
 
Vol 8, No 3 (1964) Węgiel brunatny w okolicy Brzezia koło Włocławka Abstract   PDF
Michał Marzec
 
Vol 27, No 4 (1983) Węgiel brunatny z dolomitów kruszconośnych złoża cynku i ołowiu "Pomorzany" koło Olkusza Abstract   PDF
Ireneusz Kołcon, Marian Wagner
 
Vol 35, No 3 (1991) Węgiel brunatny z osadów neogenu Kotliny Orawsko-Nowotarskiej - studium petrologiczne Abstract   PDF
Ireneusz Kołcon, Marian Wagner
 
Vol 8, No 3 (1964) Węgiel brunatny ze złóż w okolicy Parowej i jego chemiczne charakterystyki Abstract   PDF
Marian Nosek
 
Vol 63, No 1 (2019) Wetlands of the Volhynian Polissia (Western Ukraine): classification, natural conditions of distribution and spatial difference Abstract   PDF
Tetyana Solovey
 
Vol 2, No 4 (1958) Wgłębna budowa geologiczna obszaru między rzekami Olzą i Białą Abstract   PDF
Józef Stemulak
 
Vol 11, No 3 (1967) Wgłębna budowa geologiczna podłoża Bałtyku na wschód od ujścia Odry Abstract   PDF
Ryszard Dadlez, Stefan Młynarski
 
Vol 21, No 2 (1977) Wgłębna budowa geologiczna podłoża południowego Bałtyku w świetle wyników zdjęcia grawimetrycznego z lat 1970-1972 Abstract   PDF
Danuta Chowańska-Otyś, Adam Dąbrowski
 
Vol 7, No 2 (1963) Wgłębna budowa geologiczna przedgórza Karpat w obszarze na zachód od Dunajca i Wisły Abstract   PDF
Józef Stemulak, Eugeniusz Jawor
 
Vol 23, No 2 (1979) Wgłębna budowa geologiczna środkowej i zachodniej części synklinorium północnosudeckiego w świetle nowych danych Abstract   PDF
Jadwiga Bałazińska, Andrzej Bossowski
 
Vol 59, No 2 (2015) What do the K-Ar ages of illite tell us about the diagenesis of Rotliegend sandstones of the Fore-Sudetic Monocline, SW Poland? Abstract   PDF
Julita Biernacka
 
Vol 60, No 1 (2016) What was the interglacial river like? Sedimentological investigation of Holsteinian fluvial deposits in eastern Poland Abstract   PDF
Tomasz Zieliński, Sławomir Terpiłowski, Paweł Zieliński, Irena A. Pidek, Anna Godlewska, Piotr Czubla
 
Vol 15, No 4 (1971) Wiek bezwzględny granitoidów strzegomskich określony metodą K-Ar. Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch
 
Vol 17, No 2 (1973) Wiek bezwzględny i pozycja stratygraficzna sjenitów oraz zasadowo-alkalicznych skał północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch
 
Vol 16, No 1 (1972) Wiek bezwzględny (K-Ar) granitoidów kłodzko-złotostockich i strefy Niemczy Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch
 
Vol 15, No 4 (1971) Wiek bezwzględny K-Ar granitoidów masywu Karkonoszy Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch, Józef Lis
 
Vol 16, No 1 (1972) Wiek bezwzględny (K-Ar) granitoidów strzelińskich Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch, Józef Lis
 
Vol 8, No 4 (1964) Wiek bezwzględny tufu filipowickiego na podstawie datowań metodą potasowo-argonową Abstract   PDF
Jerzy Borucki, Andrzej Oberc
 
Vol 22, No 3 (1978) Wiek izotopowy K/Ar granitoidów Kudowy Abstract   PDF
Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 19, No 4 (1975) Wiek izotopowy K-Ar, skał podłoża krystalicznego północno-wschodniej Polski Abstract   PDF
Tadeusz Depciuch, Józef Lis, Hubert Sylwestrzak
 
Vol 20, No 3 (1976) Wiek osdów z Cetenia i Ponurzycy w świetle badań mineralogiczno-petrograficznych Abstract   PDF
Barbara Kosmowska-Ceranowicz
 
Vol 21, No 2 (1977) Wiek tarasów zalewowych rzek świętokrzyskich w świetle datowania "poziomu czarnych dębów" metodą 14C Abstract   PDF
Leszek Lindner
 
Vol 25, No 1 (1981) Wiek terygenicznych osadów jurajskich Lubelszczyzny a występowanie niektórych gatunków megaspor Abstract   PDF
Teresa Niemczycka, Teresa Marcinkiewicz
 
Vol 4, No 2 (1960) Wiek warstw helenowskich górnych (lias) w przekroju geologicznym Gorzów Śląski - Praszka•w świetle badań mega i mikrosporowych Abstract   PDF
Teresa Marcinkiewicz, Teresa Orłowska, Maria Rogalska
 
Vol 58, No 3 (2014) Wielician (Middle Badenian) foraminifers from the stratotype area - Wieliczka Salt Mine, Poland (Paratethys, Middle Miocene) Abstract   PDF
Małgorzata Gonera, Janusz Wiewiórka, Kajetan d'Obyrn, Krzysztof Bukowski
 
Vol 58, No 3 (2014) Wieliczka Salt Mine and its history written in annual growth rings of spruce wood Abstract   PDF
Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Krzysztof Dudek
 
Vol 1, No 3-4 (1957) Wiercenia na obszarze struktury Mogilna Abstract   PDF
Józef Stemulak, Julian Sokołowski
 
Vol 4, No 3 (1960) Wiercenie na Domańskim Wierchu w Kotlinie Nowotarskiej koło Czarnego Dunajca Abstract   PDF
Jadwiga Urbaniak
 
Vol 6, No 2 (1962) Wiercenie Rzeszotary2 Abstract   PDF
Jadwiga Burtan
 
Vol 20, No 4 (1976) Wietrzenie biotytu w obrębie pokrywy zwietrzelinowej z rejonu Strzelina na Dolnym Śląsku Abstract   PDF
Irena Kossowska
 
Vol 11, No 3 (1967) Wkładki gnejsowo-łupkowe oraz inne skały żyłowe w obrębie wychodni leukogranitów w Kopańcu (Góry Izerskie) Abstract   PDF
Jadwiga Pawłowska
 
Vol 10, No 1 (1966) Wodór w gazach ziemnych Niżu Polskiego w świetle ogólnych warunków występowania wolnego wodoru Abstract   PDF
Sranisław Depowski
 
Vol 15, No 1 (1971) Wody magnezowe Polski na tle geochemii magnezu Abstract   PDF
Zenobiusz Płochniewski, Halina Ważny
 
Vol 23, No 2 (1979) Wody mineralne i termalne warszawskiej niecki brzeżnej Abstract   PDF
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 20, No 3 (1976) Wody termalne na Niżu Polskim Abstract   PDF
Leszek Bojarski, Zenobiusz Płochniewski, Jadwiga Stachowiak
 
Vol 10, No 4 (1966) Wpływ budowy strukturalnej i morfologii paleozoiku Gór Świętokrzyskich na rozwój osadów triasowych Abstract   PDF
Hanna Senkowiczowa
 
Vol 30, No 2 (1986) Wpływ chlorków w odpadach skał karbońskich GZW na otaczające środowisko wodne Abstract   PDF
Jadwiga Szczepańska, Irena Twardowska
 
Vol 24, No 4 (1980) Wpływ ciśnienia na wyniki badań chemizmu wód porowych Abstract   PDF
Jadwiga Szczepańska, Andrzej Szczepański, Vu Ngoc Ky
 
Vol 21, No 4 (1977) Wpływ gradientów prędkości sejsmicznych na formę struktur podcechsztyńskich w NW części basenu permskiego w Polsce Abstract   PDF
Henryk Jankowski
 
Vol 29, No 3/4 (1985) Wpływ granitu karkonoskiego na gnejsy izerskie Abstract   PDF
Teresa Oberc-Dziedzic
 
Vol 11, No 1 (1967) Wpływ mineralizacji wody na współczynnik filtracji piasków Abstract   PDF
Janusz Macher, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 21, No 1 (1977) Wpływ neotektoniki na zmiany stosunków hydrogeologicznych Roztocza Abstract   PDF
Jan Malinowski
 
Vol 19, No 1 (1975) Wpływ określenia błędu ciężaru objętościowego warstwy redukcyjnej na wartość anomalii Bouguera Abstract   PDF
Andrzej Grobelny
 
Vol 21, No 3 (1977) Wpływ procesów fizycznych i chemicznych na ukształtowanie powierzchni ziarn kwarcu w oparciu o analizę w mikroskopie elektronowym Abstract   PDF
Maria Wichrowska
 
Vol 33, No 2 (1989) Wpływ przykrawędziowego drenażu na obieg wód kredowego piętra wodonośnego na Żuławach Wiślanych Abstract   PDF
Kazimierz Burzyński, Andrzej Sadurski
 
Vol 3, No 2 (1959) Wpływ składu mineralnego na rozmakanie i pęcznienie niektórych iłów trzeciorzędowych Abstract   PDF
Jerzy Kuźniar
 
Vol 8, No 4 (1964) Wpływ sond pomiarowych na badanie prędkości filtracji wód podziemnych w otworach wiertniczych i piezometrach Abstract   PDF
Czesław Królikowski
 
Vol 15, No 4 (1971) Wpływ sposobów pobierania oraz czasu warunków przechowywania próbek wody na wyniki analizy chemicznej Abstract   PDF
Wanda Bidzińska, Zenobiusz Płochniewski
 
Vol 5, No 1 (1961) Wpływ stabilizatorów na substancję ilastą w analizie granulometrycznej Abstract   PDF
Anna Langier-Kuźniarowa
 
Vol 35, No 2 (1991) Wpływ stanu naprężeń i jego zmian w masywie skalnym na rozwój pustek krasowych Abstract   PDF
Witold Cezariusz Kowalski
 
Vol 10, No 3 (1966) Wpływ szczelinowatości na przepuszczalność warstw Szaflarskich Abstract   PDF
Nestor Oszczypko
 
Vol 15, No 1 (1971) Wpływ tektoniki wgłębnej na struktury młodo mezozoiczne kenozoiczne okolic Jędrzejowa- Pińczowa Abstract   PDF
Janina Łyczewska
 
Vol 34, No 2 (1990) Wpływ wczesnej diagenezy na kształtowanie fizycznych własności mioceńskich wapieni organodetrytycznych Roztocza Abstract   PDF
Marcin Kurzawa
 
Vol 25, No 2 (1981) Wpływ wydin i procesów eolicznych na kształtowanie się dolin rzek nizinnych u schyłku plejstocenu i w holocenie Abstract   PDF
Krzysztof Laskowski
 
Vol 22, No 3 (1978) Wpływ zbiornika we Włocławku na wody gruntowe obszarów przyległych (lewy brzeg Wisły) Abstract   PDF
Marian Perek
 
Vol 34, No 4 (1990) Wskaźnik efektywności zagospodarowania wód podziemnych jako synteza regionalnego rozpoznania Hydrogeologicznego Abstract   PDF
Henryk Jacek Jezierski
 
Vol 35, No 2 (1991) Wspomnienia o losach wojennych pracowników i współpracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie drugiej wojny światowej Abstract   PDF
Adam Dąbrowski
 
Vol 37, No 1 (1993) Wspomnienie o doc. dr. Czesławie Żaku Abstract   PDF
Zbigniew Kowalczewski, Zbigniew Rubinowski
 
Vol 33, No 1 (1989) Wspomnienie o losach wojennych pracowników i współpracowników Państwowego Instytutu Geologicznego w czasie drugiej wojny światowej Abstract   PDF
Edward Rühle, Stanisław Tyski
 
Vol 33, No 2 (1989) Wspomnienie o prof. dr. Edwardzie Rühle Abstract   PDF
Jerzy Znosko
 
2751 - 3000 of 3239 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>